Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Tisztelt, Hölgyeim és Uraim!

Barátaim, emlékező és akartnyilvánító székelyek, magyarok!

A Székely Szabadság Napja legyen a jövőben is az a nap, amikor a székelyek – bárhol éljenek a nagyvilágban, - megemlékeznek a hőseikről, akik a szabadságért küzdöttek és ha úgy hozta a sors életüket is adták érte. Hosszú a sor 1596 véres farsangjától, Madéfalván át a Nyergestetőig, vagy a Kökösi hídig és a Marosvásárhelyi Postarétig, de minden időkben érvényes volt a Gyergyószárhegyi emlékműre vésett szavak üzenete: Bármilyen kegyetlen is volt a megtorlás, nem tudta kiölni a székelység tudatából a szabadság utáni vágyat, amelyért évezredes történelme során annyi vért hullatott, DE SOHA LE NEM MONDOTT RÓLA.

 

A Székely Szabadság Napja legyen a jövőben is az a nap, amikor Székelyföld lakói kinyilvánitják a szabadság iránti igényüket, s elszántságukat, hogy amit, ésszel, erővel és szent akarattal önmaguk vagy eleik kivívtak, feladni nem fogják soha. A mai napon a szabadság iránti igény kinyilvánítása Székelyföld területi autonómiájának követelését jelenti. A Székely Nemzeti Tanács közel tíz éve küzd a jog és demokrácia eszközével ennek törvény általi szavatolásáért. Nem fogunk sem lemondani a célról, amelyet magunk elé kitűztünk, sem letérni az útról, amelyen elindultunk. Tanulja meg ország és világ, hogy a székelyek ereje a törhetetlen ragaszkodásban rejlik a szabadsághoz, a hűségben az elődök hagyományaihoz, az egymás iránti szolidaritásban és a szívósságban. Olyan közösségi erő ez, amely világi hatalom számára elérhetetlen erkölcsi magasságban, Csaba királyfi hadi ösvényének legendát teremtő csillagmagasában van.

 

A Székely Szabadság Napja legyen a jövőben is az a nap, amikor felidézik kései utódaink is Jókai Mórnak, erre a marosvásárhelyi emlékműre vésett sorait: „Szent hely ez óh vándor! egy nemzet tette e jelt itt Leghűbb gyermekei végzetes sírja fölé! Élni szabadságban, vagy ezért meghalni merészen: Ezt hitték, vallták s haltak érte híven. Törvényes, szabad és független nemzeti állás Intő szobra legyen honfi, e drága jel itt!”

 

A „törvényes, szabad és független nemzeti állás” itt és most ugyancsak Székelyföld területi autonómiáját jelenti. Ezér a célért békességgel tüntetni elemi jogunk. Békességgel és félelem nélkül itt Marosvásárhelyen a székelyek örök fővárosában. Hadd idézzem Antal Árpádnak, Sepsiszentgyörgy polgármesterének szavait: félelmre nem lehet jövőt építeni. Az üzenet nemcsak azoknak szól, akik Marosvásárhely fekete márciusának majd negyedszázadnyi árnyaival riogatnak, de szól többségi honfitársainknak is szerte az országban. Nem lehet Románia közigazgatási reformját úgy végrehajtani, hogy közben a magyaroktól, a székelyektól való félelem gátolja meg a tartós társadalmi békét megalapozó, ésszerű, az egész ország érdekét is szolgáló közjogi megoldást: ennek a régiónak az elismerését és államon belüli önkormányázását. Merr félelemre nem lehet jövőt építeni!

A Székely Szabadság Napja legyen a jövőben is az a nap, amikor mi székelyek felmutatjuk a világnak: egyedül a Teremtő Istent féljük, de másnak sincs oka félni tőlünk. A jog népeként a törvény rendjével akarjuk, igényeljük a szabadságot, mert Székelyföld autonómiája nem más, mint a szabadság törvényi és intézményi garanciája.

 

Sok újságíró megkérdezte a napokban, mit szólok ahhoz, hogy kirendelt ügyész is lesz a rendezvényünkön. Azt mondtam: örülök, ha a hatóságok képviselői közöttünk vannak. Meggyőzödésem ugyanis, hogy nekünk éppen az a jó, ha minél pontosabban ismeri mindenki népünk akaratát, a céljainkat, beleértve Románia kormányát és minden közhatóságát. Ismételten Románia Parlamentje elé fogjuk terjeszteni Székelyföld autonómia statútumát. Azt akarjuk, hogy az ország közvéleménye is megértse és elfogadja: Székelyföld területi aztonómiájának törvény általi szavatolása a hosszútávú biztonság és jólét alapja lehet.

 

Ki kell fejeznünk a tiltakozásunkat is Románia kormányának tervezett közigazgatási átalakítása ellen. Erkölcsi kötelességünk azt kimondani, ami a népünk javát, megmaradásának garanciáját jelenti, és nem azt kell keresnünk, mi a legtöbb, amit megengednek nekünk. Székelyföld ideiglenes határait a gyergyóditrói Székely Nemzetgyűlés jelölte ki, végleges határairól pedig csakis az érintett helyi közösségek dönthetnek, helyi népszavazáson.

 

Románia kormánya kétharmados többség birtokában vezeti az országot. Ezzel nincs is baj. Ám sokan arra a téves következtetésre jutnak, hogy bármit megtehet a közigazgatási átalakítás során. Ez nem így van. Kötik a nemzetközi kötelezettségvállalások, köti az Európai Unió tagállamainak közös alkotmányos öröksége. Ám sem a nemzetközi jog sem a közösségi jog nem védi meg azt, aki önszántából lemond azokról a jogokról, amelyek megilletik. Mi azt akarjuk, hogy a nyolc székely székből álló Székelyföld önálló közigazgatási egység legyen. Ha mi magunk állunk elő ettől eltérő elképzeléssel, akkor az önfeladást választottuk. Ma szerte a nagyvilágban szolidaritási tüntetések zajlanak Románia külképviseletei előtt. Üzenetként Románia kormányának, hogy meg tudjuk mozgatni Székelyföldért az egész világot!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékező magyarok, székelyek.

 

A tüntetetés előkészítése során, marosvásárhelyi köztisztviselőkkel tárgyalva rájöhettem arra, hogy 1990 óta történt egy lényeges változás. Ma már egy nyitott szellemű, őszinte párbeszéd román nemzetiségű, felelős beosztású emberekkel lehetséges, a szabad akaratnyilánvánításra pedig Marosvásárhelyen éppen úgy adottak a feltételek, mint Európa bármely városában. Ennek ellenére voltak és vannak olyanok, akik azt mondják nekünk: hallgassunk el. Megtehetjük. Ám ha valamilyen okból, félelemből, érdekből, engedelmességből elhallgatnánk, akkor – Jézus szavait idézve Lukács evengaéliumából – a kövek fognak kiáltani. Mert az igazságot elhallgatni, a jogos követelést elhallgattatni, sem most, sem a jövőben nem lehet. Úgy legyen!

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO