Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Mindennek megszabott ideje van,
megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
Megvan az ideje a születésnek,
és megvan az ideje a meghalásnak. (…)
Megvan az ideje a háborúnak,
és megvan az ideje a békének. (Préd 3,1-2.8)

 

Távoliak és közeliek, irigyek és kíváncsiak kérdezték, miért éppen ma, március 10-én jöttünk végig a Postaréttõl a cifra palotáig. A válasz egyszerû és bibliai: „Mindennek megszabott ideje van”. Az erdélyi keresztyén ember tudja, a megszabott idõt nem mi határozzuk meg, mi csak a megszabott idõhöz alkalmazkodunk.
159 évvel ezelõtt, egy szemerkélõ, esõs március 10-én vári fogságából a Postarét felé kísérték bágyi Török János kollégiumi vallástanárt, vártemplomi presbitert sógorával, firtosmartonosi Gálffy Mihállyal, és kedvenc tanítványával, orbaiteleki Horváth Károllyal együtt. E történelmi út végén ott állt három bitófa, és kikerülhetetlen székelyföldi históriává lett „az ideje a meghalásnak”. Az õskeresztyén korban egymás bátorítására találták ki a híres mondást: keresztyén vártanúk vére mag. Így a három székely vértanú mártírhalálából nõtt ki a Székely Szabadság Napja, mint magból a virág, mint halálból az élet.


Nagyon nagy bölcsességet mondott ki évezredekkel ezelõtt a bibliai prédikátor, ha még ma is érvényes üzenete az idõrõl, itt egy erdélyi városban. Igen, mert õ tudta, hogy Isten beleegyezése nélkül semmi sem lehetséges. Ezért meri nagy bátorsággal pergamenre róni: „megvan az ideje minden dolognak az ég alatt”.


Az idõ pedig nem más, mint az a történelmi pillanat, amikor a halandó ember bátran kiáll, megáll az õt megilletõ helyen, hiszen Isten velünk és általunk akarja elõmozdítani ezt a világot. Az idõ az a történelmi mozzanat, amikor a ránk bízott drága kincset, a másokért fölvállalt szolgálatot elvégezzük, és így szebb, jobb lesz az élet ott, ahova Isten rendelt minket élni, küzdeni, szeretni, megszületni és meghalni, mert „megvan az ideje a születésnek, / és megvan az ideje a meghalásnak”. Erre az idõre – a születés és meghalás közötti szép küldetésre – hívott el minket Isten, éppen a Kárpátok közötti borvizes, fenyõillatú drága régióba, ahol vállaljuk a megfeszítést és a feltámadást, a székely Golgotát és az erdélyi élet-gyõzelmet.


Csak emlékeztetek arra a feledhetetlen evangéliumi fölvonulásra, amikor az uralkodó római helytartó katonáival szemben, s a hatalommal összeszövetkezett farizeusok, szadduceusok, meg írástudók pártjának távolmaradása mellett, Jézus és tanítványai mentek végig Jeruzsálem útján. Azon a virágvasárnapi bevonuláson csak azok voltak Jézus mellett, akik hitték a húsvéti gyõzelmet. A gyávák otthon ültek, vagy a hátsó sorból szólaltak meg félhangosan: „Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ õt követi!” (Lk 12,19). Ama nevezetes virágvasárnapi felvonulást követte a nagypénteki kereszt, s utána érkezett a húsvéti feltámadás. Úgy látszik, a történelem már csak ilyen: együtt a kereszt és az üres sír, a halál és a feltámadás, a háború és a béke.


Kedves Barátaim!
Én itt most ennek a gyönyörû ószövetségi bölcsességnek, életfilozófiának csak elsõ és utolsó ellentétpárját olvastam fel, de az utolsó személyessé és idõszerûvé avatja ezt a mi mai emléknapunkat, mert a három székely vértanú emlékoszlopánál arra emlékeztünk, hogy „megvan az ideje a háborúnak”, amiért õk életüket is áldozták. Most pedig azzal a bíztatással és áldással megyünk haza székely otthonainkba, hogy „megvan az ideje a békének”. Ezért köszöntök itt mindenkit a hagyományos erdélyi református köszöntéssel:
„Békesség Istentõl!”

Ötvös József

(Elhangzott a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, 2013. március 10-én, a Székely Szabadság Napja alkalmával szervezett Gábor Áron-díj átadásakor)

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO