Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Alig több mint huszonnégy óra alatt két országban is összegyűlt a minimális aláírásszám A kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés támogatására.

Spanyolország után Szlovénia is „kizöldült”, így már összesen nyolc országban teljesült a küszöbérték. De az sem mellékes, hogy Ausztria, Belgium, Németország, Észtország, Finnország, Írország, Lettország több ezer, sőt, több tízezer állampolgára szavazott bizalmat a kezdeményezésnek. Sőt, mostanáig csupán két olyan uniós ország van, ahol az online aláírások száma nem haladja meg a százat. És a támogatás folyamata továbbra is tart.

Ez a kezdeményezők számára azt jelenti, hogy a nemzeti régiók ügye összeurópai ügy. Az aláírási kampány indításakor megfogalmazott jelmondat pedig: „Székelyföldért megmozgatjuk Európát!” kezd valósággá válni. A siker egyúttal olyan bizalmi tőke, amely a székely népet, a székely autonómiatörekvést képviselő Székely Nemzeti Tanácsot és Európa különböző nemzeti régióiban élő szabadságszerető népeket illeti meg, és amire a további küzdelmet építeni lehet és kell.

A 2021. február 1-jén átlépett szlovéniai küszöbérték megvalósításában ugyanakkor köszönet illeti mindazokat a személyeket és szervezeteket, akik/amelyek elősegítették azt. Külön köszönetet kell mondanunk viszont a Szlovén Demokrata Pártnak (Slovenska Demokratska Stranka), elnökének, Janez Jansa miniszterelnök úrnak a kezdeményezés támogatásáért, akit a kezdeményezés Polgári Bizottságának képviselőjeként tavaly júliusban levélben kerestünk meg. Ebben egyebek mellett hangsúlyoztuk: „Az a gondolat, hogy a nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdeményezést Szlovénia támogathatja, a közelmúlt történelmére épül. Minden európai ember emlékezetében él a tíz napos háború emléke, amikor a szlovén nép kivívta Szlovénia függetlenségét. (...) A közelmúlt e történelmi pillanatai fokozzák a szlovén emberekben az empátiát más, európai régiók iránt, amelyek nyelvüket, kultúrájukat meg akarják őrizni, és szeretnék elérni, hogy ebben az Európai Unió is támogassa őket. Az a fenyegető, háborús kockázat, amellyel a szlovén népnek szembe kellett néznie a tíz napos háború idején, már a múlté. A 21. század Európája békés eszközökkel, építkezéssel, Európa népeinek együttműködésével meg tudja védeni és elő tudja mozdítani az Európai Uniós szerződésekben rögzített alapvető értékeket, ezek között Európa kulturális sokszínűségét is. Ez a kulturális sokszínűség nem képzelhető el baszk, breton, flamand, fríz, katalán, korzikai, okcitán, székely, számi nyelvek és kultúrák nélkül.”

A „nyolcadik kapu” megnyitása ugyanakkor azt is jelenti, hogy a küzdelmet folytatni kell, hogy újabb államokból, más nemzeti régiókat is tudjunk mozgósítani, hogy fel tudjuk építeni azt az európai mozgalmat, amely a nemzeti régiók fenntarthatóságát, fejlődését, kulturális önazonosságának megőrzését biztosítja.

                                                                                                          Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2021. február 1.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO