Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Kedves Székelyföld támogatók,
Kedves magyarok és románok,

 

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestereként fordulok hozzátok, mint ebbe a tisztségben négyszer egymás után megválasztott képviselő, akit románok és magyarok egyaránt megszavaztak.

Egyike azon fontos okoknak, amiért a lakosság támogatott, hogy ennek a városnak a sorsát vezessem, az a 16 éven át folytatott küzdelem annak érdekében, hogy létrejöhessen egy harmonikus interetnikai légkör románok és magyarok között.

 

Marosvásárhely Ceaușescu által marginalizált város volt, elszigetelt ás anyagilag egyik politikai rezsim sem támogatta. Politikai célokra felhasznált város volt, és a lakosságot, románt és magyart egyaránt, politikai manipulációs eszközként kezelték.

Az elmúlt években Marosvásárhelynek sikerült példát mutatnia az interetnikai összhangról, egy olyan együttélési modellé vált, melyet Európa szerte egyre gyakrabban példaként emlegetnek.

 

Annak a ténynek köszönhetően, hogy sikerült lezárnunk a történelem által nyitott sebeket, lehetővé vált a város arculatának megváltozása és végre valós esélyünk van a gazdasági fejlődésre. Az interetnikus összhang alapján, románokból és magyarokból alkotott csapattal, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának sikerült olyan jelentős európai finanszírozásokat lehívni, melyeket a város infrastruktúrájába fektettünk be és melyekre büszkék vagyunk.

 

A látható megvalósításaink, NEM jöhettek volna létre az intertetnikus konfliktusok és a szeparatizmus légkörében. A város újjászülető ereje a románok és magyarok erejéből és ügyességéből fakadt, mellyel le tudták győzni a politikusok által mesterségesen fenntartott interetnikus konfliktusokat.

A Marosvásárhelyen elért sikerünket figyelembe véve, mely bizonyított és nemcsak állított tény, hiszen igazolhatja bármely idegen aki városunkba látogat, felkérlek benneteket, a Székelyföld támogatóit és minden magyar nemzetiségű polgárt, hogy mondjunk le azokról a tevékenységekről, melyek ártalmasak lehetnek számunkra.

Úgy hiszem, hogy ma, a Románia adminisztratív átszervezését illető megbeszélések kapcsán, sokkal fontosabb, hogy együtt támogassuk azt, hogy Marosvásárhely régió főváros legyen, függetlenül attól, hogy Bukarestben milyen formájú adminisztratív újraszervezés mellett döntenek.

 

Kedves Székelyföldet támogatók!

Kizárólag csak az interetnikai összhanggal tudunk győzni. Ne hagyjátok, hogy a politikusok manipuláljanak, ne essetek a provokációk csapdájába. A székelyek, magyarok és románok jóléte, a Székelyföld elismerése földrajzi régióként a helyi gazdaság fejlődésétől függ legnagyobb mértékben, főként az európai uniós alapok lehívásától és nem a szétválástól meg az autonómiától.

 

A Székelyföld többek között egy nemzetközi szintű turisztikai térség lehet. Ennek a földrajzi régiónak európai uniós alapokra és projektekre, turisztikai előléptetésre van szüksége és nem egy konfliktus sújtotta terület képének megjelenítésére.

Polgármesteri, közigazgatási tapasztalatom azt sugallja, hogy azon kell gondolkozzunk, hogyan vonzzunk idegeneket látogatóba a lenyűgöző szépségű Kelemen-, a Görgényi- havasokba, a Hargita-hegységbe, hogyan promotáljuk a zetelaki tavakat, a Szent Anna, a Gyilkos vagy a Békási tavakat, nem pedig, azon, hogy hogyan veszekedjünk egymás közt.

 

Regionális támogatásra van szükség a borszéki, a tusnádi, a szovátai vagy kovásznai gyógyfürdők és klimatikus gyógyhelyek nemzetközi hírnevének visszaállításához, a Békás-szoros és olyan egyedi építészeti együttesek felújításához, mint például a szárhegyi vár, nem szeparatista tüntetések támogatására, melyek elűzik az esetleges turistákat. A transzeurópai folyosók kereszteződésénél való elhelyezkedéséből adódóan Marosvásárhelynek jelentős esélye van arra, hogy egy logisztikai központtá váljon.

A Székelyföld autonómiája egy szélmalomharc, a Marosvásárhely régió fővárossá való kinevezése viszont valósággá válhat. E földrajzi térségben élő székelyek, magyarok és románok jólétre való esélye akkor növekszik, ha tudjuk, hogyan adminisztráljuk megfelelően a térséget. A tapasztalat azt igazolja, hogy a jólét nem a szegregációból, hanem a kohézióból és nemzeti, illetve európai szinten lényeges tevékenységek kifejlesztéséből adódik. Együtt beigazoltuk, hogy képesek vagyunk befektetéseket vonzani városunkba és régiónkba. Külön, biztos vagyok benne, hogy nehéz lenne számunkra.

 

2014. január 1-től az Európai Unió újabb vissza nem térítendő uniós alapokat indít, elsődleges célpontok a regionális és a régiók közötti pályázatok lesznek. 2014 és 2020 között 40 milliárd eurónyi értékű alapokat bocsájtanak Románia rendelkezésére. Rajtunk múlik, hogy minél több európai uniós alapot vonzunk közösségünkbe és régiónkba. Ha mi itt a Székelyföld autonómiáját támogató vagy ellenző tüntetésekkel vesztegetjük az időt, mely nem vezet máshoz csak e térség elszigeteléséhez, nullára csökken az esélyünk arra, hogy ezen alapok haszonélvezői legyünk. Mindannyian veszítünk. Veszít az ország, veszít a régió, veszít a Székelyföld összes lakósa. Csak a politikusok nyernek.

 

Ha egyesítjük erőnket, ha sikerül az egységet megőrizni és elérni, hogy Marosvásárhely régió főváros legyen, mindannyian nyerünk. Nyer az ország, nyer a régió, nyernek a Székelyföldön élő székelyek, románok és magyarok. Csak azok a politikusok veszítenek, akik az általuk generált interetnikai konfliktusokból élnek.

Marosvásárhely megyei jogú városnak megvan a régió fővárosává vallásához szükséges lehetősége és adminisztrációs tapasztalata, amint beigazolta, nemcsak ezen kapcsolat konstruktív kezelésére képes, hanem arra is, hogy Európa számára követendő modellé váljon. Én bízom abban, hogy létre tudunk hozni egy összhangra és kölcsönös bizalomra épített modellt. Lehetőségük van arra, hogy fejlődésünket európai forrásokból finanszírozzuk. Csak rajtunk múlik, ne szalasszuk el az esélyt!

 

Székelyföld egyaránt a székelyek, magyarok és románok büszkesége lehet. A Francia Riviéra nem egy autonóm régió és mégis Franciaország büszkesége. Romániában a mi régiónk is egy elismert, nemzetközi turisztikai szempontból fontos térséggé válhat. Ennek a feltétele az összetartás, nem a széthúzás, az uniós alapok vonzása, nem az eltávolítása. Senki sem fog pályázatokat finanszírozni mindaddig, amíg a kép egy interetnikai konfliktusok által sújtott térséget jelenít meg.

 

Ennek érdekében mindenkit arra kérek, nemzetiségtől vagy politikai színtől függetlenül, hogy legyünk konstruktívak, arra bíztatok mindenkit, hogy harcoljunk és támogassuk, hogy Marosvásárhely legyen a régió fővárosa. Az adminisztratív kapacitás mellett egy olyan infrastruktúránk van, mely segítséget nyújt. Nemzetközi repülőterünk, elismert egyetemi környezetünk van, mely hozzá fog járulni erőfeszítéseinkhez. Egy garancia mindannyiunk számára, marosvásárhelyiek és a Székelyföld földrajzi térség lakói számára egyaránt, hogy le fogjuk tudni hívni az európai uniós alapokat fejlesztésre, mely indirekt új munkahelyek létrehozását fogja eredményezni. Ez az egyedüli megoldás.

A regionalizáció folyamatának tétje nem lehet egy bizonyos csoport érdeke. Adminisztratív decentralizálásról beszélünk és arról az esélyről, hogy minél közelebb hozzuk a polgárokhoz a döntéseket és az adminisztratív forrásokat. E folyamat tétje, hogy a régiónk fejlesztésére vonatkozó döntéseket itt, nálunk itthon kell felvállalnunk. Marosvásárhely egy modell a régió számára, kérlek, támogassatok abban, hogy meggyőzzem a kormányzati döntéshozókat is, hogy elismerjék ezt a tényt és hogy megadják számunkra az adminisztratív eszközöket a polgárokért történő cselekvés érdekében.

 

Keresem és remélem, hogy főként a fiatal székelyek, magyarok és románok fognak bekapcsolódni ebbe a harcba. Biztos vagyok benne, hogy ti, fiatalok, segíteni tudtok abban, hogy ez az üzenet úgy érjen mindenkihez, nagyszülők és idősebb rokonaitok házába, ahogyan kell. Szükségem van a segítségetekre, hogy át tudjunk lépni a téves felfogáson, hogy foglalkozzunk a saját érdekeinkkel, ne játszódjunk azok érdekébe, akik gyűlöletből élnek és táplálkoznak.

Ugyanakkor, mindazok, akik vegyes család tagjai, kérlek csatlakozzatok a fiatalsághoz és azokhoz, akik megértik ezen lépésemet. Gyerekeiteknek egy fejlődésben lévő térségre van szükségük, gazdasági növekedésre, munkahelyek létesítésére, nem a botrányra.

 

Ne maradjatok távol! Ha mi, a többség nemzeti és nemzetközi szinten hallgatunk, csak a kisebbség hangja fog hallatszani, azok hangja, akik nem értik meg, hogy a szeparatizmus szegénységhez és elszigeteltséghez vezet. Támogassátok és helyezzétek előtérbe elő azt a variánst, miszerint Marosvásárhely legyen a régió fővárosa, és megígérem, hogy veletek, székelyekkel, magyarokkal és románokkal közösen sikerülni fog a térség gazdasági növekedése európai uniós alapok lehívásával és közvetve úgy fogjuk előléptetni és ismertetni térségünket, hogy mindannyian büszkék legyünk rá.

 

Dr. Dorin Florea
Marosvásárhely polgármestere

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO