Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Csíki Sándor személyében új elnöke van Marosszék Székely Tanácsának, a küldöttek az SZNT ülés napirendjén szereplő határozattervezeteket is megvitatták

A Székely Nemzeti Tanács alapításának évfordulóján, november 19.-én, a marosvásárhelyi Kultúrpalota Kistermében tartotta ülését Marosszék Székely Tanácsa. Biró Zsolt emlékeztetett, hogy a Székely Nemzeti Tanács alapítói közül dr. Ugron Gábor és Sebes Dénes is marosvásárhelyi születésű. A Magyar Polgári Párt elnöke röviden felidézte a két politikus életpályáját és a gelencei vagy maroshévízi példából kiindulva (mindkét településen élénken ápolják a település szülötteinek, Jancsó Benedeknek, illetve Urmánczi Nándornak az emlékét) javasolta: Marosvásárhelyen se feledkezzenek meg az Székely Nemzeti Tanács alapítóiról.

 

A küldöttek az SZNT november 30.-i ülésén előterjesztésre kerülő dokumentumokat vitatták meg, illetve tisztújításra is sor került.

A tisztújítás azt követően került napirendre, hogy Marosszék elnökét Biró Zsoltot a Magyar Polgári Párt elnökévé választotta. Biró Zsolt lemondásának indoklásában hangsúlyozta, bár nincs összeférhetetlenség a két tisztség között, új feladata egész embert kíván. Elmondta, hogy a Magyar Polgári Párt elnökeként nem tudja vállalni a széki elnöki munkával járó feladatokat, ám továbbra is vállalja, hogy a Székely Nemzeti Tanács alelnökeként Marosszéket képviselje az Állandó Bizottságban.

A küldöttgyűlés egyhangúan szavazott bizalmat a nyárádszeredai Csíki Sándor korábbi alelnöknek. Az így megüresedett alelnöki tisztségre szintén egyhangú szavazással a szovátai Engi Albertet választották.

 

A Székely Nemzeti Tanács november 30.-i ülésén napirendre kerülő határozattervezeteket Izsák Balázs elnök ismertette.

Ezek közül kiemelt jelentőségű a Székelyföld Külügyi Szolgálatának létrehozására vonatkozó határozattervezet. Székelyföld „külügyminisztériuma” jogi személyiség nélküli, nonprofit szervezetként jön létre, célja pedig, hogy a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó közakaratot, és Székelyföld regionális érdekeit nemzetközi fórumokon, illetve a világ más országaiban megjelenítse és képviselje. Izsák Balázs elmondta: fontos, hogy a Székelyföldhöz hasonló helyzetű régiókkal és közösségekkel állandó kapcsolatot tartsunk, velük együttműködjünk a szolidaritás jegyében. A székelység kultúrájának terjesztése, hagyományainak megismertetése mellett a székelyföldi önkormányzatok kapcsolatépítését, vállalkozások külföldi üzletkötéseinek elősegítését szolgálja majd ez a szervezet. Fontos tudni, hogy, bár az Európai Unió 2006-ban létrehozta az „Európai Területi Együttműködési Csoportosulást” (European Grouping of Territorial Cooperation - EGTC) intézményét, az általa kínált lehetőségekkel, külkapcsolatok hiányában egyetlen székelyföldi önkormányzat sem élt, és jelenleg sincsenek erre vonatkozó tervek. A külügyi szolgálat ennek megváltoztatatásában is szerepet is vállalna – fejtette ki Izsák Balázs.

Izsák Balázs elmondta, november 30.-án kezdeményezik a SZÖN összehívását is, hiszen a közigazgatási átalakítás veszélyei továbbra sem hárultak el, bármilyen átszervezés csak úgy képzelhető el, hogy az Székelyföld területi integritását ne sértse. Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke támogatásáról biztosította a kezdeményezőket, és kifejtette, az MPP tanácsosai mindig is jelen voltak a SZÖN ülésein, most is számíthatnak rájuk a kezdeményezők.

 

A széki tanács a továbbiakban igazolta korábban megválasztott pótküldöttek mandátumát, akik ilyen módon teljes jogú küldöttei lettek a Székely Nemzeti Tanácsnak.

Ajtai Kincses Mária professzorasszony felszólalásban az autonómia küzdelem mozgalmi dimenziójának fontosságára emlékeztetett, Fodor Imre pedig élesen bírálta az RMDSZ szenátorait, akik szeptember 25.-én, a Szenátusban nem álltak ki határozottan Székelyföld autonómiája mellett. Gáspár Sándor beszámolt a Székely Kaszinó tevékenységéről, Kiss István pedig az önálló székely sportélet megszervezésére tett erőfeszítésekről, ezen belül a Székelyföld Kupa női kosárlabda bajnokságról beszélt, amely Székelyudvarhelyen zajlott október végén, illetve a magyar-székely válogatott terem-labdarugó mérkőzésről, amelyre november végén kerül sor Magyarországon.

 

A küldöttek kézhez kapták a Székely Nép legfrissebb számát, amelynek példányai a gyűlés közepén érkeztek meg a nyomdából, és amelyből 25.000 példány kerül kiosztásra Marosszéken.

 

A Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata

Marosvásárhely – Sepsiszentgyörgy 2012. november 20.

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO