Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Az Igazság Napján a Székely Nemzeti Tanács elsõ üzenete népünkhöz szól:
Legyen kitartó a küzdelemben, mert Székelyföld autonómiája reális, elérhetõ cél. Megvalósításában fontos szerep hárul történelmi egyházainkra, Székelyföld önkormányzataira és civil szervezeteire, a politikai pártokra, Székelyföld minden magyar nemzetiségû lakosára. Tudnunk kell azonban: kivívása nem könnyû feladat, mindannyian tennünk kell érte, mint ma is, mikor népünk nevében és védelmében összegyûlünk és állást foglalunk.

Felkérjük a hazai magyar pártokat, a közélet szereplõit, hogy négyévenként ismétlõdõ kampány-téma, illetve egymás közti vetélkedés tárgya helyett tegyék tevékenységük egyik legfontosabb céljává Székelyföld autonómiáját. Kérjük, hogy mûködtessék a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyûlést, s ez által is kapcsolódjanak be aktívan az autonómia-küzdelembe.

 

Felkérjük Magyarország kormányát, a magyar Országgyûlést, hogy továbbra is álljanak ki világosan, egyértelmûen Székelyföld autonómiája mellett. Fontosnak tartjuk, hogy a támogató nyilatkozatokon túl kezdeményezzenek tárgyalásokat a román hatóságokkal, s ezekbe vonják be az autonómia-törekvés legitim képviselõjét, a Székely Nemzeti Tanácsot.

Felkérjük Románia kormányát, hogy maradéktalanul tartsa be Románia vállalt kötelezettségeit, haladéktalanul és feltételek nélkül szolgáltassa vissza jogtalanul elkobzott egyházi és közösségi javainkat. Jogállamban a népakarat döntõ fontosságú, elvárjuk, hogy a küszöbön álló területi-közigazgatási átszervezés során vegyék figyelembe a székely nép népszavazáson kifejezett akaratát: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját.

 

Felkérjük az Európa Tanácsot, kérje számon Romániától a csatlakozás során vállalt kötelezettségeket, s szükség esetén alkalmazza vele szemben az 508 számú határozat rendelkezéseit. Jelöljön ki jelentéstevõt, aki megvizsgálja Székelyföld és a székely nép helyzetét, s megoldást javasol a gondok orvoslására, az Európa Tanács határozatainak szellemében, és vállaljon aktív szerepet a javasolt megoldások gyakorlatba ültetésében.

 

Felkérjük az Európai Unió intézményeit, kövessék figyelemmel a romániai politikai fejleményeket és követeljék meg szigorúan az Európai Unió alapvetõ értékeinek a tiszteletben tartását. Követeljék meg Romániától, hogy a statisztikai régiók kijelölése során tartsa be a 1059/2003-as EU rendeletet, és vegye figyelembe a gazdásági, történelmi, kulturális viszonyokat is, hogy Székelyföld külön fejlesztési régió lehessen.

Szabadságot a Székely Népnek! Autonómiát Székelyföldnek!

 

A Székely Nemzeti Tanács nevében
Izsák Balázs, elnök
Sepsiszentgyörgy 2012 szeptember 1.

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO