Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Határozat a Moyses Márton Kitüntető Cím létrehozására vonatkozóan

- Figyelembe véve a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának 2016. július 15-i határozatát (Vádirat a székelység ellen), valamint a Székely Nemzeti Tanács nyílt levelét a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség főügyészéhez, amelyekben Beke István és Szőcs Zoltán ellen összeállított vádiratról a következő megállapítás olvasható: „A vádirat a koncepciós perek módszereit használja, nem riadva vissza akár a hamisítástól sem, tendenciózus módon politikai célokat követ, hogy a székely közösség egészét, magát az autonómiamozgalmat helyezze vád alá, és bizalmatlanságot, akár gyűlöletet keltsen Románia többségi, román nemzetiségű polgáraiban a magyar közösséggel, a magyar közösség céljaival szemben.”;

- Tekintettel arra, hogy harminc évvel a rendszerváltás után nem ritkulnak, hanem épp ellenkezőleg, sokasodnak az erdélyi magyarság  elleni támadások, közöttük jogfosztó intézkedések, bírósági ítéletek,  magyar nemzetiségű román állampolgárok elleni, törvényesnek álcázott megtorlások, és ennek következtében egyre több romániai magyart sújt ártatlanul a meghurcolás, zaklatás, büntetés vagy éppen a börtönbüntetés is, a Székely Nemzeti Tanács úgy véli, szükséges a kiemelkedő teljesítményeken túl az áldozatok méltányolása is.  A székely közösség ezzel is jelzi, hogy kiáll meghurcolt, ártatlanul megvádolt, esetenként elítélt  polgárai mellett.  

- Fönntartva és megerősítve, hogy Beke István Attila és Szőcs Zoltán ártatlanul kerültek börtönbe, és meghurcolásuk a székely autonómiatörekvés elbátortalanítását, a székelység megfélemlítését célozza;

a Székely Nemzeti Tanács

ELHATÁROZZA

1. Az önazonosságuk vállalásáért ártatlanul meghurcolt személyek hűségének elismeréseként, a közösség nevében kifejezett méltatásként létrehozza a Moyses Márton Kitüntető Címet.

2. Ezen határozat értelmében a Moyses Márton kitüntető címet elsőként Beke István Attila és Szőcs Zoltán kapja meg.

3. A továbbiakban a kitüntető címet a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága fogja odaítélni minden olyan személynek, akinek igazságtalanul kell elszenvednie a román hatóságok megtorló intézkedéseit.

4. A Moyses Márton Kitüntető Cím odaítélése nem kötött naptári időszakhoz, az Állandó Bizottság bármikor odaítélheti ezt a kitüntető címet, amikor a szükséges feltételek teljesülnek, illetve ha van arra méltó személy.

(5. A kitüntető címhez tartozó jelvény tervét jelent határozat melléklete tartalmazza.)

Székely Nemzeti Tanács

Marosvásárhely,

2020. január 5.

Állásfoglalás Székelyföld Autonómia Statútumának negyedik beterjesztése alkalmából

A Székely Nemzeti Tanács tudomásul veszi, elfogadja és üdvözli Székelyföld Autonómia Statútumának negyedik beterjesztését. Ebből az alkalomból kiemeli az esemény fontosságát és az ehhez kapcsolódó alábbi tényeket.

1. A székely nép a törvénytervezet korábbi, háromszori elutasítása ellenére sem mond le Székelyföld területi autonómiájáról.

2. Románia törvényhozó szerve, a Parlament, egyben a romániai társadalmi párbeszéd legmagasabb szintű fóruma. Ez az egyetlen méltó fórum, ahol a székelység saját jövőjéről párbeszédet kezdeményezhet/folytathat az ország többségi lakosságával.

3. Székelyföld Autonómia Statútuma, egy olyan törvénytervezet, amely Székelyföld lakóinak teljes és tényleges egyenlőségét biztosítja, ekként hozzájárul a jogállamiság és a demokrácia elmélyítéséhez Romániában. A törvénytervezet beterjesztésével ezt az üzenetet is meg kell kapnia a román közvéleménynek és a román politikai osztálynak: a székely autonómiatörekvések elválaszthatatlanok azoktól a céloktól, amelyeknek minden elkötelezett román demokrata híve.

4. Székelyföld Autonómia Statútuma az egyetlen olyan törvénytervezet, amely a román társadalom egészének felmutatja a székely székek által őrzött hagyományos értékeket, azt az akaratot, hogy az itt élő közösség ezeket meg kívánja őrizni. Ezen keresztül tettük láthatóvá, hogy a széki központoknak, a székely városoknak vissza akarjuk adni mindazokat a közhatalmi jogosultságokat, amelyek a történelmi hagyomány és a helyi közösség igényei alapján őket megilletik.

5. A statútum első elfogadása óta nem történt semmi olyan változás sem a nemzetközi, sem a közösségi jogban, amely miatt lényegesen változtatni kellett volna Székelyföld Autonómia Statútumán, ez az egyetlen koherens, világos, a nemzetközi tapasztalatokra és a székely hagyományokra épülő elképzelés, amely mögött itt van az érintett közösség, a székelység akarata is.

Székely Nemzeti Tanács

Marosvásárhely,

2020. január 5.

Felhívás a nemzeti régiók európai polgári kezdeményezés támogatásáért

A Székely Nemzeti Tanács által elindított európai polgári kezdeményezés egy olyan jogszabályt kíván elfogadtatni az Európai Unióval, amely Székelyföldet és a Székelyföldhöz hasonló nemzeti régiókat úgy fejleszti, hogy azok regionális identitása megmaradjon. Száz évvel a trianoni döntés után, Magyarország határain túl több olyan régió is van, amelyek mind a mai napig megőrizték magyar többségüket. Az utódállamok asszimilációs politikája, de a globalizáció elnemzetietlenítő hatása olyan kihívás, amelyekre e régió lakóinak kell választ adni. Ez a válasz a hagyományok megőrzésére, a nyelv, a kultúra, a hit megtartására, és az egyes területek kulturális arculatának védelmére kell intézményes és törvényi garanciát teremtsen.

A lisszaboni szerződés lehetővé tette, hogy egymillió uniós polgár támogató aláírásával megerősített polgári kezdeményezéssel az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell. Ezt az egymillió aláírást egy év alatt kell összegyűjteni az Európai Unió legkevesebb hét államából. A rendelkezésre álló időnek eltelt a kétharmada, még négy hónap áll előttünk. Abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a hat évi jogi küzdelem az Európai Bíróságon nem volt hiábavaló, bízva partnereink ígéretében, amelyet annak a közösségnek tettek, amelyet képviselnek, a Székely Nemzeti Tanács ezúton szólít meg minden Európában élő magyart, hogy a hátralévő időben támogassa a kezdeményezést.

Felkérjük a székelyföldi és magyarországi önkormányzatokat, civil szervezeteket, egyházi gyülekezeteket, hogy túl az erkölcsi támogatás kinyilvánításán tegyenek meg tevékeny módon minden lépést, hogy kisebb és nagyobb közösségekben a kezdeményezés ismertté váljon, és az emberek írják alá azt akár interneten, akár papír alapon.

Meggyőződésünk, hogy a hátralévő négy hónapban az egymillió aláírás összegyűjtése (még mindig) lehetséges. Ehhez azonban aktív tevékenység kell, és annak tudatos hirdetése, hogy a nemzeti régiók ügye: magyar nemzeti ügy. Ezt úgy mondjuk ki, hogy Székelyföld, Kalotaszeg, Partium és Felvidék mellett elismerjük és bátorítjuk, hogy saját nemzeti ügyüket ismerjék fel a nemzeti régiók polgári kezdeményezésben a katalánok, a baszkok, a flamandok, a skótok, a bajorok, a korzikaiak, a dél-tiroliak, a morvák, a szardíniaiak, a galegók is.

A mi felelősségünk azonban Magyarország, Erdély és Felvidékre terjed ki. Tegyünk meg azért mindent, hogy magyar nyelvterületről legalább egymillió aláírás összegyűljön, ezzel hitelesen tudnánk nyugati partnereinket arra ösztönözni, hogy legalább a kötelező alsó küszöböt elérjék.

A nemzeti régiók polgári kezdeményezéssel az európai etnoregionalizmus kaphat új hullámot, amely a ‘60-as, ’70-es években reménységgel töltötte el a határon túl élő magyarokat.

Marosvásárhely, 2020. január 5.

Székely Nemzeti Tanács

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO