Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

ÉRTESÍTŐ ÉS MEGHÍVÓ - SZÉKELY NEMZETGYŰLÉS GYERGYÓDITRÓBAN

A Székely Nemzetgyűlés megbízta a Székely Nemzeti Tanácsot, hogy képviselje a székely nép akaratát, székelyföldi szervezettségével biztosítsa a székely közületek és Székelyföld önszerveződését, lássa el Székelyföld képviseletét belföldön és külföldön egyaránt.

A székely nép önrendelkezési jogának érvényesítéséért, nélkülözhetetlen közösségi intézkedésként a közvetlen demokrácia eszközével kifejezhető népszuverenitást gyakoroljuk: a székelyföldi népszavazást.

A székelyföldi népszavazás a székely nép vélemény-nyilvánításának demokratikus eszköze, amelynek révén kifejezésre jut a népakarat és a saját sorsáról való döntés igénye.

Felkérünk minden székelyföldi helyi önkormányzati testületet, megyei önkormányzatot, polgármestert és megyei önkormányzat-elnököt, hogy a történelmi Székelyföldhöz tartozó megyékben, a Parlamentbe benyújtott Székelyföldi Autonómia Statútum-tervezet mellékletében feltüntetett településeken írják ki a helyi népszavazást Székelyföld autonómiájának tárgyában. 

Ha a kormánybiztosok és a bíróságok ismét megakadályozzák a székelyföldi helyi népszavazást, illetve ha a megyei-, vagy a községi tanácsok 2006. november 4-ig nem határoznak a Székelyföld autonómiája tárgyában kiírandó népszavazásról, akkor a Székely Nemzeti Tanács javasolja a Székely Nemzetgyűlésnek, hogy határozzon a székely nép részvételével megtartandó belső népszavazásról, a közösségi vélemény-nyilvánítás demokratikus kifejezéséséről.

A közösségen belüli székelyföldi népszavazás állampolgári vélemény-nyilvánítás Székelyföld autonóm közigazgatási régió újralétesítéséről, amelynek megszervezéséhez és lebonyolításához Székelyföldön kezdeményezzük minden szavazati joggal rendelkező polgárnak, szervezetnek, közösségi és egyházi intézménynek a közvetlen részvételét.

A Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzetgyűlésnek határozata alapján megszervezendő belső népszavazás a székely nép önrendelkezési jogának érvényre juttatását jelenti, amelynek révén a székely székeken, Székelyföldön kezdetét veszi a székely nép belső önszerveződése.

A Székely Nemzeti Tanács 

2006. október 7.

A Ditrói Székely Nemzetgyűlés megbízta a Székely Nemzeti Tanácsot, hogy amennyiben e megállapodás nem jön létre, akkor 2006. őszén hívjon össze Székely Nemzetgyűlést, amely döntsön a székely nép önrendelkezési jogának érvényesítési módjáról. 

Az illetékes romániai hatóságok nem válaszoltak a Székely Nemzeti Tanács megkeresésére és nem folytattak tárgyalásokat Székelyföld autonómiájának törvény általi létrehozásáról.

Az SZNT elengedhetetlennek tartja a következő feltételek teljesítését a népszavazás kezdeményezése előtt: 
1. A történelmi egyházak támogatásának elnyerése
2. Az EMNT, az RMDSZ és az MPSZ országos vezetésével való egyeztetés. 

A Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozatának megfelelően, a Székely Nemzeti Tanács a partnerekkel való egyeztetés után Sepsiszentgyörgyre összehívja a székely székek küldötteiből álló Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzetgyűlést.

A székely nép önrendelkezésének érvényesítéséért, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzetgyűlés javasolt napirendje:

1. A székelyföldi népszavazás kiírásának és szervezésének kezdeményezése Székelyföld autonómiájának tárgyában.
2. A népszavazás javasolt időpontjának, módjának, eszközeinek és lebonyolításának meghatározása.
3. Nemzetközi megfigyelők meghívása.

A Székely Nemzetgyűlésre meghívást kapnak a székelyföldi közigazgatási egységekben képviseleti jogot szerzett polgármesterek, alpolgármesterek, önkormányzati képviselők.

A Székely Nemzeti Tanács megbízza az Állandó Bizottságot a Nemzetgyűlés előkészítésével, annak a reprezentativitásának a biztosításával, illetve a Nemzetgyűlésnek javasolt népszavazás konkrét megszervezésével kapcsolatos egyeztetető tárgyalások lefolytatásával.

A Székely Nemzeti Tanács

2006. október 7.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO