Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

 HATÁROZAT[1]

Székelyföld Autonómia Statútuma tervezetének véglegesítéséről és jóváhagyásáról

 

Székelyföld Autonómiastatútumának tervezetét, az előterjesztett módosításokkal és kiegészítésekkel, a Székely Nemzeti Tanács jóváhagyja.

Székelyföld Autonómiastatútumának végleges tervezete a Székely Nemzeti Tanács hivatalos dokumentuma.

Székelyföld Autonómiastatútumának tervezetét az alkotmányos előírásoknak és a házszabályoknak megfelelően – törvény általi jóváhagyás végett - a Székely Nemzeti Tanács Románia Parlamentje elé terjeszti.

Jogos igényeink támogatásáért Székelyföld Autonómiastatútumának tervezetét az SZNT eljuttatja az Európai Parlamentbe, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésébe és az EBESZ Emberjogi Biztosához is.

A Székely Nemzeti Tanács felhatalmazza az SZNT Állandó Bizottságát ezen határozat következetes végrehajtására.

 Sepsiszentgyörgy, 2004. január 17.

                                                                             Székely Nemzeti Tanács

 

HATÁROZAT

 

Székelyföld Autonómiastatútuma tervezetének Románia Parlamentje elé terjesztéséről, ennek módjáról és időpontjáról

A Székely Nemzeti Tanács felhatalmazza az Állandó Bizottságot, hogy az Alkotmány és a parlament házszabályi rendelkezéseinek megfelelően terjessze Románia Parlamentje elé Székelyföld Autonómiastatútumának tervezetét.

A Székely Nemzeti Tanács felkéri Birtalan Ákos képviselő urat Székelyföld Autonómiastatútumának Románia Képviselőházába való benyújtására.

A Székely Nemzeti Tanács felkéri Kovács Zoltán, Kónya-Hamar Sándor, Pécsi Ferenc, Szilágyi Zsolt, Toró T. Tibor és Vekov Károly képviselő urakat a statútum parlamentben való képviseletére és fenntartására.

Székelyföld Autonómiastatútuma tervezetének Románia Parlamentjébe való benyújtásának határideje 2004 februárja.

 Sepsiszentgyörgy, 2004. január 17.

Székely Nemzeti Tanács

 

HATÁROZAT

 

a Székely Nemzeti Tanács jelképeinek elfogadásáról

A Székely Nemzeti Tanács jelképei, Kónya Ádám alelnök úr javaslata alapján, a jelen határozathoz csatolt mellékletben leírt címer és zászló.

A Jelképek megfelelő alkalmazásával, a kellő formák sokszorosításával az Állandó Bizottságot hatalmazzuk fel.

Sepsiszentgyörgy, 2004. január 17.

                                                                            

Székely Nemzeti Tanács

HATÁROZAT

 

a Székely Nemzeti Tanács részvételéről a MÁÉRT-ben

Székelyföld őshonos, magyar nemzeti önazonosságú, többségi lakóinak, a székelységnek közképviseleti testületeként, jogosnak tekintjük azon elvárásunkat, hogy a Magyar Állandó Értekezleten egyenrangú képviseletet gyakorolhassunk.

Tisztelettel felkérjük a MÁÉRT alapítóit és Magyarország Kormányát, vegyék figyelembe kinyilvánított igényünket, és a Székely Nemzeti Tanács számára a meghívott szervezetekkel azonos jogállású helyet biztosítsanak.

Sepsiszentgyörgy, 2004. január 17.

                                                                

 Székely Nemzeti Tanács

 

[1] 2004. január 17-én, Sepsiszentgyörgyön ülésezett a Székely Nemzeti Tanács, véglegesíti és elfogadja Székelyföld Autonómiájának Statútumtervezetét, amelyet március 1-jén terjesztenek Románia parlamentje elé Birtalan Ákos, Kovács Zoltán, Pécsi Ferenc, Szilágyi Zsolt, Toró Tibor, Vekov Károly országgyűlési képviselők. A törvényjavaslatot a képviselőház március 30-án, a szenátus június 29-én megvitatás nélkül elutasítja. 

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO