Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

2016. július 15.

2014. január 12-én felhívással fordultunk Székelyföld önkormányzataihoz, arra kérve őket, hogy nyilvánítsák ki az általuk képviselt közösség autonómia iránti igényét és tegyék láthatóvá a nagyvilág számára, hogy a székely falvak és városok egységes akarattal egyetlen, de különálló közigazgatási egységbe akarnak tartozni. Viselje ez a régió a Székelyföld nevet, egy szerves törvény szavatolja számára az autonómiát, és területén az állam nyelve mellett legyen hivatalos nyelv a magyar.

Az eltelt több mint két évben 62 székelyföldi önkormányzat tett eleget a felkérésnek és fordult a fentiekben megfogalmazott kéréssel Románia kormányához és parlamentjéhez. Az önkormányzati választások után nyilvánvalóvá vált, hogy az ország közigazgatási átszervezése nem kerül le napirendről. Jóllehet, a miniszterelnök és korábban az államelnök is ígéretet tett a közigazgatási reformra vonatkozó társadalmi párbeszéd újrakezdésére, szembe kell nézni a ténnyel, hogy Romániában a jobb és baloldal egyformán Székelyföld beolvasztását célzó terveket készített. Az az elképzelés, amely Székelyföldet egy román többségű óriás régióba olvasztaná, azaz közigazgatási hatáskörökkel ruházná fel a Közép-Fejlesztési Régiót teljes mértékben elfogadhatatlan a székelyek számára, de súlyosan sérti Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait is.

 

Mindezek figyelembevételével a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága felkéri Székelyföld azon önkormányzatait, amelyek még nem fogadták el a fentiekben leírt határozatot, hogy tegyék meg ezt a legrövidebb időn belül. Ne tekintsék irányadónak a székelyföldi prefektusok kijelentéseit, amelyek a határozatok megsemmisítéséről szólnak. Ezek célja az önkormányzatok elbátortalanítása, demoralizálása, a határozatok bírósági megsemmisítésének kilátásba helyezésével. Szemben az ő álláspontjukkal szükség van arra, hogy minden székelyföldi önkormányzat fogadja el a határozatot, egyértelműen jelezve a bukaresti hatalomnak és a nagyvilágnak, hogy Székelyföld lakói egyetlen, de különálló közigazgatási egységbe akarnak tartozni, és ettől a központi hatalom fenyegető, ellenséges vagy éppenséggel elbátortalanító, demoralizáló üzenetei sem tántorítják el őket. Fontos, hogy a határozatok elfogadásuk után a legrövidebb időn belül jussanak el a kormány és a parlament illetékeseihez, illetve a határozat szövegében feltüntetett európai fórumokhoz. Esetleges bírósági „megsemmisítésük” ellenére hivatkozási alap marad a számunkra, és a prefektusok által kieszközölt politikai ítéletekkel együtt felmutatva tudjuk bizonyítani az egész világnak, hogy az „egységes” román államban a székelyek 153 önkormányzata szemben áll a központi hatalommal a közigazgatási átszervezés kérdésében.

 

Ez az egyik leghatékonyabb és legfontosabb eszköze annak, hogy Székelyföld beolvasztását, a nyilvánvaló jogtiprást megakadályozzuk.

 

Izsák Balázs

elnök,

a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának nevében

Sepsiszentgyörgy, 2016. július 15.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO