Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

2021. december 3. 

A Székely Nemzeti Tanács

– figyelembe véve a Székely Nemzeti Tanács 2008. február 23-án elfogadott határozatát, amelyben az Európai Unióban élő, szülőföldjükön őshonos népek és népcsoportok jogaira vonatkozó kezdeményezés elindításáról döntött;

– megerősítve a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának 2012. augusztus 4-én, Makfalván tartott ülésén véglegesített, a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű polgári kezdeményezés minden tartalmi elemét;

– összegezve az elmúlt évtized történéseit saját polgári kezdeményezésének vonatkozásában, a Székely Nemzeti Tanács megállapítja:

egyedüliként fogalmazta meg Székelyföld igényeit/elvárásait az Európai Unióval szemben, és sikerült bebizonyítania, hogy ezek az igények/elvárások az Európai Unió jogalkotási hatáskörébe tartoznak.

érvényt szerzett annak az elvi megközelítésnek, miszerint ezek az igények/elvárások kiterjednek Kalotaszegre, Partiumra, Felvidékre, Muravidékre és minden Magyarországtól elszakított magyar népességű területre; de minden, az unió területén nemzeti régióban élő közösségre;

egyedüliként kapcsolta Székelyföldet és a Magyarországtól elszakított magyar népességű területeket Nyugat-Európa etnoregionális mozgalmaihoz;

megteremtette a keretét a hivatalos, nemzetközi fórumok előtti együttműködésnek Magyarország kormánya és a székelyek közképviselete között;

egy új fogalmat alkotott, a nemzeti régiók fogalmát, amely kiindulási pontja lehet az Európai Unió jogalkotásának;

az európai etnoregionális mozgalmak új hullámát indította el;

javaslatai a közösségi jogtörténet részévé váltak, és változást hoztak az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában, hiszen az Európai Unió Törvényszéke megállapította: „az a tény, hogy a szerződések nem tartalmaznak kisebbségi jogokra vonatkozó célkitűzéseket, még nem jelenti azt, hogy a Bizottság ne alkothatna saját kompetenciáján belül olyan jogszabályt, amely kitér az alapvető uniós értékek védelmére! Ezek közé tartoznak a kisebbségi jogok és Európa kulturális és nyelvi sokszínűsége.”;

szövetségeseivel együtt sikeressé tette a fent említett európai polgári kezdeményezést, teljesítve az (EU) 788/2019. számú rendeletének minden kritériumát.

A fentiek alapján a Székely Nemzeti Tanács

ELHATÁROZZA

Tevékenysége középpontjába állítja az Európai Unió mindazon régiójának vagy közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetének helyzetét, gazdasági felemelkedését, regionális identitásának megőrzését, amelyeket nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságok különböztetnek meg a velük szomszédos területektől, és amelyeket a polgári kezdeményezés nemzeti régióknak nevez.

Megbízza a Székely Nemzeti Tanács elnökét, hogy a polgári kezdeményezés szervező bizottságának képviselőjeként megfelelő időben terjessze a kezdeményezést az Európai Bizottság elé, abban a formában, amelyben az közel másfél millió európai polgár támogatását megkapta.

Megbízza a Székely Nemzeti Tanács elnökét, hogy a polgári kezdeményezés szervező bizottságának képviselőjeként tegyen meg mindent a kezdeményezés alátámasztására, a statisztikai adatok gyűjtésére, a megfelelő tanulmányok elkészítésére, szerezze meg a nemzeti és nemzetközi testületek támogatásának megszerzésére.

Székely Nemzeti Tanács

Jelen határozattervezetet elfogadta a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága 2021. december 3-án, Sepsiszentgyörgyön.

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának képviseletében:

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO