Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

2021. december 3. 

A Székely Nemzeti Tanács eddigi tevékenysége nyomán a területi autonómia érdekében több olyan, - alább felsorolt - regionális célkitűzést, jellegzetességet és fogalmat fogadott el/határozott meg vagy írt körül, amelyeket Székelyföld lakosságának többsége elfogadott, fölkészülve ezzel Székelyföld autonómiájára.

- Megalkotta Székelyföld autonómiastatútumát a régió jövőképével és a jövendő autonómia intézményeivel.

- Megrajzolta Székelyföld külső és belső közigazgatási határait.

- Létrehozta Székelyföld történelmére, kultúrájára utaló jelképeket: zászlót, címert és a rövidített régiójelzést.

- Meghatározta a régió saját nyelvének fogalmát, kimondva, hogy ez a magyar nyelv.   

- Kijelölte Székelyföld hivatalos ünnepeit: a Székely Szabadság Napját, március 10-én, és Székelyföld Autonómiájának Napját, október utolsó vasárnapján.

-  Javaslatára a Székely Önkormányzati Nagygyűlés a székely himnuszt Székelyföld himnuszává nyilvánította.

Tekintettel arra, hogy bármely országnak vagy bármely ország területén lévő autonóm régiónak legfontosabb alkotó eleme az ott élő népesség, amelynek tagjai az ország alkotmányát, illetve az autonóm régió alaptörvényét elfogadják a

Székely Nemzeti Tanács

ELHATÁROZZA

1. Létrehozza a székely/székelyföldi személyi kártyát, mint olyan személyi okiratot, amelyet jelen határozat ír le.

2. A székely/székelyföldi személyi kártyát bármely, tizennyolcadik életévét betöltött személy megkaphatja, aki állandó lakhellyel rendelkezik Székelyföldön, vagy Székelyföldön kívül él, de székelynek vallja magát, és aki egyetért Székelyföld területi autonómiájával úgy, ahogy az a Székely Nemzeti Tanács Autonómiastatútumában áll.

3. A székely/székelyföldi személyi kártyát egy formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, amelyen fel kell tüntetni az igénylő családnevét és keresztnevét, születési idejét és helyét, állandó lakcímét, nemét. A formanyomtatvány kötelező módon tartalmazza előnyomtatott formában az igénylő kötelezettség-vállalását Székelyföld területi autonómiája iránt. 

4. A székely/székelyföldi személyi kártyán olvasható módon csak a nevet és a székely/székelyföldi személyi kártya rendszere által generált azonosító számsort tartalmazza, a többi személyi adat egy QR-kódban jelenik meg.

5. A székely/székelyföldi személyi kártya adatbázisát egy, a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága által kijelölt szervezet/intézmény kezeli, aki egyben a rendszer adatkezelője. Az adatkezelő hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára rendszer adatkezelési szabályzatát.

6. A székely/székelyföldi személyi kártya visszavonható azoktól, akik nyilvánosan szembefordulnak az igénylésben meghatározott értékekkel, amelyeket annak kitöltésekor minden igénylő elfogadott. A székely/székelyföldi személyi kártyát kötelezően vissza kell vonni mindazon személyektől, akik lemondanak erről, és kérik adataik törlését. Ezen személyek adatait az adatkezelő törli az adatbázisból.

7. A Székely Nemzeti Tanács meghatalmazza az Állandó Bizottságot, hogy határozatokat fogadjon el minden olyan elvi kérdésben, amely alapjaiban érinti székely/székelyföldi személyi kártya és a hozzá tartozó adatbázis rendszerét, és amelyre jelen határozat nem terjed ki.

8. A Székely Nemzeti Tanács meghatalmazza a Székely Nemzeti Tanács elnökét, hogy minden gyakorlati kérdésben eljárjon, jelen határozat végrehajtása érdekében.

9. Jelen határozat függeléke tartalmazza a székely/székelyföldi személyi kártya igénylésének formanyomtatványát, valamint a kártya kivitelezésének mintáját (a kártya prototípusát). A függelék jelen határozat szerves részét képezi.   

Székely Nemzeti Tanács

Jelen határozattervezetet elfogadta a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága 2021. december 3-án, Sepsiszentgyörgyön.

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának képviseletében:

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO