Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Tekintettel arra, hogy a Ditrói Székely Nemzetgyûlés megjelölte a történelmi székely székeket magában foglaló Székelyföld ideiglenes határait, úgy, ahogyan azok a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott és Románia Parlamentjébe benyújtott Statútumban szerepelnek;


Tekintettel arra, hogy a fenti módon kijelölt terület azonos azzal a történelmi, kulturális, földrajzi tájegységgel, amelyet a székelység hagyományosan hazájának tart és Székelyföldnek nevez;       
    Figyelembe véve, hogy a végleges határok kijelölése csakis népszavazáson történhet, amelynek figyelembe kell vennie a szubszidiaritás elvét, és ennek megfelelõen Székelyföld határairól az itt élõ közösségnek kell döntenie;    
    Figyelembe véve, hogy az így megjelölt, 730 km hosszúságú határ túlnyomórészt nyelvi és kulturális határ is, amely egy 13,500 km2 nagyságú területet, és 153 közigazgatási egységet (megyejogú várost, várost és községet) ölel fel, amelynek összlakossága 777 320 fõ, amelybõl székely-magyar 562 074 fõ, azaz 72,31%;  
    Figyelembe véve, hogy a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartájának meghatározása szerint, (a regionális nyelv használatának területe az a földrajzi körzet, ahol ez a nyelv olyan számú személy kifejezési eszköze, amely indokolja a Karta által elõírt különbözõ védelmi és ösztönzõ intézkedések meghozatalát,) a Ditrói Nemzetgyûlés által kijelölt határokkal rendelkezõ Székelyföldön belül a magyar nyelv regionális nyelvnek minõsül, következésképp a nemzetközi jogban is azonosítható jellegzetességgel bíró területrõl van szó;

                                            A Székely Nemzet Tanács Állandó Bizottsága
                                                                 ELHATÁROZZA

1. Következetesen ragaszkodik a Ditrói Székely Nemzetgyûlésen megjelölt határokhoz, és ezért mozgalmat indít ezek kijelölésére és népszerûsítésére. Ennek érdekében jelen határozat függelékében nyilvánosságra hozza Székelyföld peremközségeinek jegyzékét, amelyeknek külsõ határai Székelyföld határai is egyben. 
2. Felkéri Székelyföld lakóit, a leghatározottabban lépjenek fel minden olyan kísérlet ellen, amely a fentiekben leírt határt, teljes egészében a kommunista diktatúra által létrehozott, és a székelység beolvasztását célzó megyehatárokkal helyettesítené. 
    3. Felkéri a Székelyföld lakóit legyenek részesei ennek a mozgalomnak latin betûs és rovásírásos feliratokat, Székelyföldre utaló jelképeket helyezzenek el ezen a határon, szervezzenek kirándulásokat, történelmi túrákat a határ kiemelkedõ fontosságú, vagy nevezetesebb szakaszaira, és az eseményt is megörökítõ jeleket helyezzenek el ott. 
4. Szorgalmazza egy dokumentumfilm elkészítését Székelyföld határáról.
5. Szorgalmaz és támogat minden olyan kulturális és sport eseményt, amely jelen határozatban megjelölt célt elõmozdítja.


                                                                    Függelék
                                                              Székelyföld határai

Marosszék

1. Szováta – Alsóköhér, Libánfalva

2. Nyárádremete - Alsóköhér

3. Székelyhodos – Alsóbölkény

4. Gernyeszeg- Szászrégen, Petele, Alsóbölkény

5. Beresztelke – Faragó, Tekeújfalu, Szászrégen

6. Vajdaszentivány – Bala, Faragó, Szászrégen

7. Sárpatak - Bala

8. Mezőcsávás – Mezőrücs, Bala

9. Mezősámsond – Mezőpagocsa, Mezőrücs

10. Mezőbánd – Marosugra, Kisikland, Mezőgerebenes, Mezőpagocsa

11. Nyárádtő – Küküllőszéplak, Mikefalva, Kerelőszentpál

12. Lukafalva - Küküllőszéplak

13. Nyárádkarácson – Kóródszentmárton, Küküllőszéplak

14. Ákosfalva – Kóródszentmárton

15. Balavásár – Szásznádas, Dános, Csatófalva, Zágor, Koródszentmárton

16. Székelyvécke – Fehéregyháza, Szásznádas

 Udvarhelyszék

17. Székelyandrásfalva – Fehéregyháza
18. Újszékely -
 Héjjasfalva
19. Székelykeresztúr
 - Héjjasfalva
20. Bögöz 
- Héjjasfalva
21. Székelyderzs 
– Héjjasfalva 
22. Kányád 
- Kaca
23. Homoródszentmárton 
– Kaca, Homoród

Bardóc-Miklósvárszék

24. Alsórákos – Homoród, Olthévíz

25. Apáca –Olthévíz, Szászmagyaros

26. Bölön - Szászmagyarós

Sepsiszék

26. Hidvég – Szászmagyaros, Földvár

27. Előpatak – Földvár, Botfalu

27. Ilyefalva – Szászhermány, Prázsmár

28. Kökös – Prázsmár, Dobolló

29. Uzon – Dobolló

30. Réty - Dobolló

Orbaiszék

30. Nagyborosnyó – Saramás

31. Zágon – Saramás, Bodzaforduló, Zágonbárkány

32. Kommandó – Vadu Oii, Secuiu, Gura Teghi

33. Kovászna – Gura Teghi, Haulisca

34. Zabola – Haulisca, Plostina

 

Kézdiszék

35. Gelence - Gresu

36. Ozsdola – Gresu, Piatra Alba

37. Bereck – Herzsa, Szaláncfürdő

38. Lemhény - Szaláncfürdő

39. Esztelnek – Szaláncfürdő

Csíkszék

39. Kászonaltíz – Szaláncfürdő

40. Csiksztentmárton – Szaláncfürdő, Aknavásár

41. Csikszentgyörgy – Aknavásár, Degettes, Doftána

42. Csíkpálfalva - Szalatruk

43. Szépvíz – Ágas, Aszó

44. Gyimesközéplok – Bruszturóza, Sóstázló

45. Csikszentdomokos – Sóstázló, Perzsoj

46. Gyimesbükk - Palánka

47. Balánbánya – Barátostelep

 

Gyergyószék

48. Gyergyószentmiklós – Perzsoj, Balcani

49 Gyergyótölgyes – Táska, Nagybékás, Csalhó

50. Gyergyóholló – Gerinces, Csalhó 

51. Bélbor – Farkas, Hársmező

52. Maroshévíz – Gödemesterháza, Libánfalva

53. Gyergyóvárhegy - Libánfalva

54. Gyergyóremete - Libánfalva

55. Gyergyóalfalu - LibánfalvaSepsiszentgyörgy 2014.VIII.1. 

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága  

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO