Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

2020. június 26.

Figyelembe véve, hogy az egy évtizede kibontakozott székely autonómiamozgalom ma egységesnek tekinthetõ, és ennek az egységnek az alapja az a jövõkép, amelyet a Székely Nemzeti Tanács autonómia-statútuma ír le, és amely mögött több mint kettõszázezer székely ember népszavazáson kifejezett akarata áll; 
Tekintettel arra, hogy a tervezet világos és kimerítõ választ ad arra a kérdésre, mit jelentene Székelyföld területi autonómiája, ismerteti azokat az intézményeket, amelyeknek a létrehozása és mûködése szavatolná Székelyföld önkormányzását, leírva részletesen a hatáskörüket, mûködésüket és elhelyezi azokat a román alkotmány és közigazgatási jog kereteiben; 

2006. JÚNIUS 18. 

Figyelembe véve Kolozsi Béla Úr javaslatát; 

követve a Székely Nemzeti Tanács azon célkitűzését, hogy minél szélesebb körben ismertesse Székelyföld önállósági törekvéseit 

2021. december 3. 

A Székely Nemzeti Tanács

– figyelembe véve a Székely Nemzeti Tanács 2008. február 23-án elfogadott határozatát, amelyben az Európai Unióban élő, szülőföldjükön őshonos népek és népcsoportok jogaira vonatkozó kezdeményezés elindításáról döntött;

2021. december 3. 

A Székely Nemzeti Tanács eddigi tevékenysége nyomán a területi autonómia érdekében több olyan, - alább felsorolt - regionális célkitűzést, jellegzetességet és fogalmat fogadott el/határozott meg vagy írt körül, amelyeket Székelyföld lakosságának többsége elfogadott, fölkészülve ezzel Székelyföld autonómiájára.

Tekintettel arra, hogy a Ditrói Székely Nemzetgyûlés megjelölte a történelmi székely székeket magában foglaló Székelyföld ideiglenes határait, úgy, ahogyan azok a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott és Románia Parlamentjébe benyújtott Statútumban szerepelnek;

Figyelembe véve a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés 2009. szeptember 5-én elfogadott határozatát, amely szerint „a Székely Himnuszt, amelynek zenéjét Mihalik Kálmán szerezte, szövegét Csanády György írta, Székelyföld himnuszának nyilvánítják”;

2016. július 15.

2014. január 12-én felhívással fordultunk Székelyföld önkormányzataihoz, arra kérve őket, hogy nyilvánítsák ki az általuk képviselt közösség autonómia iránti igényét és tegyék láthatóvá a nagyvilág számára, hogy a székely falvak és városok egységes akarattal egyetlen, de különálló közigazgatási egységbe akarnak tartozni. Viselje ez a régió a Székelyföld nevet, egy szerves törvény szavatolja számára az autonómiát, és területén az állam nyelve mellett legyen hivatalos nyelv a magyar.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO