Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Nyílt levél Demeter Andrásnak

Kedves András!

Gondolom a régi fegyvertársi szövetségünkre emlékezve nem veszed rossz néven, ha közvetlenül, baráti hangon szólítalak meg. Nyilván a Bíró Zsolt ügyérõl van szó, amely a Székely Nemzeti Tanács ügye is, amennyiben a sajtóhírek szerint: 

Románia közigazgatási reformjának a helyi közösségek szolidaritására kell épülnie

Nyílt levél a Szövetségi Képviselők Tanácsának

Tisztelt Elnök Asszony!

Tisztelt Küldöttek!

            Románia kormánya olyan közigazgatási tervet készül elfogadtatni a törvényhozással, amely ellentétes Románia nemzetközi kötelezettségvállalásaival, és történelmi léptékű kihívást jelent egész közösségünk számára. A székelységnek történelme során mindig saját közigazgatási egységei voltak, amelyet még az 1968-as közigazgatási reform, a térséget az itt élő magyar többségű közösség hátrányára átalakító „megyésítés” sem szüntetett meg. A román kormány mostani régiós terveinek pusztán ürügye az uniós pénzalapok lehívásának állítólagos hatékonnyá tétele, a valódi indíték a székelységet egy olyan közigazgatási egységbe sorolni, ahol kisebbségbe kerülve kiszorul a saját közösségi életét meghatározó döntésekből.

A román külügyminisztérium válasza

A Székely Nemzeti Tanács tavaly decemberi levelére nemrég válasz érkezett a bukaresti külügyminisztériumból, annak átiratát, illetve magyar fordítását tesszük közzé alább.

A Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata

========================

Domnului Izsák Balázs
Presedintele Consiliului National Secuiesc

Levél a román külügyminiszternek

A Székely Nemzet Tanács november 19.-i ülése után az SZNT elnöke elküldte az ülésen elfogadott határozatokat a román és a magyar állam illetékeseinek (miniszterelnök, külügyminiszter). Alább a román külügyminszternek címzett levél olvasható.

A Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata

==================

Stimate domnule ministru!

Javaslatok a Magyar Köztársaság alkotmányához

Magyar Köztársaság Országgyűlése
Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság
Dr. Salamon László elnök 

Székelyföld önkormányzataihoz!

Tisztelt Elnök Urak!

Tisztelt megyei és helyi önkormányzati képviselők! 

Tisztelt Polgármester Urak! 

Románia miniszterelnöke kifejezte azt a szándékát, hogy Kovászna és Hargita megyét, az ott élők akaratának semmibevételével, elszakítva Marosszéktől egy olyan újabb fejlesztési régióba sorolja be a román hatalom, amely nemhogy nem felel meg a helyi közösség érdekeinek és hagyományainak, de ellentétesek Románia nemzetközi kötelezettségvállalásaival is.

Nyílt levél Őexcellenciája, Vasile Blaga Miniszter Úrnak, belügyi és közigazgatási miniszternek

Tisztelt Miniszter Úr!

Ezúton szeretnék hangot adni elégedetlenségemnek azok miatt az intézkedések miatt, amelyeket a rendvédelemnek az Ön által vezetett minisztérium fennhatósága alá tartozó intézményei foganatosítottak, és amelyek – törvényes alap hiányában – nyilvánvaló hatásköri túllépésnek minősülnek.

Kövér László levele a Makfalvi Székely Majális résztvevőihez

Tisztelt Elnök Úr !

A makfalvi Székely Majálisra szólómeghívót köszönettel megkaptam, ám ezúttal csak gondolatban lehetek Önökkel.Közös reményeink és várakozásaink szerint Magyarországon megérett az időa változásra, a hétköznapok teendőiigen megsűrűsödtek, ezérta magam és a Fidesz Országos Választmánya nevébenezúton köszöntöma Székely Nemzeti Tanácsot, egybenbizakodótavaszváróünnepnapot kívánvaamakfalvi majális minden résztvevőjének. 

Felkérés Markó Béla, Szász Jenő és Tõkés László elnök urakhoz

Az elmúlt 20 év bizonyította, hogy a román hatalomtól, legyen az bármilyen politikai színezetű, Székelyföld autonómiájának ügyében meghallgatást, megértést – egyelőre még - nem nyerhetünk. 

Izsák Balázs nyílt levele Markó Bélának

Markó Bélának, az RMDSZ szövetségi elnökének. 

Tisztelt Elnök Úr! 

Meglepetéssel és rossz érzéssel olvastam július 23-án tartott sajtótájékoztatóján mondott szavait. Érthetetlen számunkra az Ön hozzáállása a kezdeményezésünkhöz, hiszen mi minden alkalommal elmondtuk, az együttműködés konszenzusra épülő keretét szeretnénk megteremteni Székelyföldön, és ehhez partnernek tekintjük, mint az RMDSZ-t, mint a Magyar Polgári Pártot. Javasoltuk, hogy tárgyaljuk meg a vitás kérdéseket a nyilvánosság előtt, bocsássuk közvitára a javaslatainkat, és tárjuk szélesre az ajtót mindenki előtt, akinek szava, véleménye van a Székelyföld jövőjére vonatkozóan.

Marosszék Székelyföld része

Makfalva, CsejeHármasfaluSzékelyabodSzolokma népe népszavazáson fejezte ki akaratát, igényli az autonóm Székelyföld létrehozását, igényli, hogy faluja, hagyományainak, a hely szellemének megfelelően, ennek része legyen. 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr! 

Megkaptuk és megvitattuk március 28-án írt levelüket, amelyben az EMEF alakuló ülésére meghívják a Székely Nemzeti Tanácsot. Elolvastuk és tanulmányoztuk azt a megállapodást, amelyet Elnök úr Markó Bélával, az RMDSZ szövetségi elnökével megkötött az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum létrehozására vonatkozóan. 

Válasz Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács elnökének

Tisztelt elnök úr!

Örömmel olvastam hozzám, valamint Borboly Csaba, Tamás Sándor és Lokodi Edit megyei tanácselnökökhöz intézett nyílt levelét. Úgy vélem, ez bizonyíték arra, hogy a régiók újrarajzolásának problémáját Ön komolyan veszi, és ezt köszönöm.

Marosszék nélkül nincs Székelyföld!

Nyílt levél Korodi Attila képviselő úrnak, valamint Hargita, Kovászna és Maros megye tanácselnökeinek

 

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Elnök Asszony és tisztelt Elnök Urak! 

Korodi Attila Hargita megyei országgyűlési képviselő a Kovászna és Hargita megyei tanácsokat kéri fel arra, hogy kezdjék meg azt a szakmai felkészülést, amely majd lehetővé teszi, hogy érdemben vehessenek részt a régiók átrajzolásában. Ezzel majdnem egy időben tudatosan folyik a történelmi Marosszéken a Székelyföld autonómiájával kapcsolatos népszavazások akadályozása. 

Nyílt levél Markó Béla úrnak, az RMDSZ szövetségi elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

A múlt év őszén fontos és hasznos megbeszélést folytattunk a székelyföldi népszavazások kiírásáról, mindarról, amit Székelyföld autonómiája ügyében tenni lehet. Megállapodtunk abban, hogy miután az általunk elkészített írásos anyagokat áttanulmányozzák, egy-két héten belül folytatjuk a tárgyalásokat. A választásokat követően többször sürgettük a megbeszélések folytatását, azonban az elmúlt hónapok során elfoglaltsága miatt nem tudtak időpontot megjelölni, február közepén elküldött levelemre pedig nem kaptunk választ. Ezért a nyilvánosság előtt fordulok Önhöz.

SZÉKELYFÖLD VAN, VOLT ÉS LESZ!

Elnök Úr!


Ön, mint Románia legfőbb állami méltósága, Románia hivatalos álláspontját képviselve, Budapesten, a Magyar Köztársaság elnökének jelenlétében kijelentette, hogy „Székelyföldön soha nem lesz autonómia”, megtoldva azzal, hogy Románia egységes nemzetállam, és soha nem fogja elismerni a kollektív jogokat.

Folyamodvány Románia és Magyarország kormányához a román-magyar alapszerződés megújítására vonatkozóan

Tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló szerződés 1996-ban történt megkötése óta olyan fontos nemzetközi dokumentumok születtek, amelyek érintik a kisebbségek jogait, 

Tisztelt Képviselő Úr!

A Székely Nemzeti Tanács üdvözli az Európa Tanács október 3-án elfogadott, az európai regionalizációra vonatkozó 1811/2007 számú ajánlását. Úgy értékeljük, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése felismerte, hogy az Európai Unióban végbemenő regionalizációs folyamat kihatással van azokra az egyetemes értékekre, egyéni és kollektív jogokra, amelyeknek védelmére, több mint félévszázada az Európa Tanács létrejött. 

Nyílt levél

— eljött a tettek ideje —

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága a következőket tartja fontosnak megerősíteni:

Annak ellenére, hogy az SZNT elnökét a szervezők megakadályozták abban, hogy elmondja beszédét, a települések és a székek küldöttei nagyszámban jelentek meg az agyagfalvi réten, a székely önrendelkezés szimbolikus helyszínén. Üdvözöljük, hogy a székely közösség – a szervezők kilététől függetlenül – minden alkalmat megragad autonómiaigénye kinyílvánítása érdekében. 
Excellenciás Uram!

A 2006. június 18-án a székelyföldi Ditróban (Erdély, Románia) tartott Székely Nemzetgyűlés Határozatban nyilvánította ki a Székely Nép önrendelkezéshez való jogát, Székelyföld államon belüli önkormányzását.
Románia Miniszterelnök-helyettesének

Excellenciás Uram!

A 2006. június 18-án tartott Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozatának megfelelően, kötelességünk felszólítani Románia Elnökét, Parlamentjét, Kormányát, hogy kezdjen tárgyalásokat a Székely Nemzeti Tanáccsal Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozásáról és 2006. szeptember 30-ig írjanak alá megállapodást Székelyföld autonómiájának elismeréséről.

Magyarország Kormányának

Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úrnak

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A 2006. június 18-án Ditróban összesereglett Székely Nemzetgyűlés kinyilvánította, hogy a magyar nemzet részét képező székely nép élni akar önrendekezési jogával, és ezen jog alapján követeli Székelyföld államon belüli önkormányzását.
Excellenciás Uram!

A 2006. június 18-án Ditróban összesereglett Székely Nemzetgyűlés kinyilvánította, hogy a magyar nemzet részét képező székely nép élni akar önrendekezési jogával és ezen jog alapján követeli Székelyföld államon belüli önkormányzását.

Magyarország Országgyűlésének, Szili Katalin Elnökasszonynak

Igen Tisztelt Elnökasszony!

A 2006. június 18-án Gyergyóditróban összesereglett Székely Nemzetgyűlés kinyilvánította, hogy a magyar nemzet részét képező székely nép élni akar önrendekezési jogával és ezen jog alapján követeli Székelyföld államon belüli önkormányzását.

NYÍLT LEVÉL - Cselényi László úrnak, a Duna Televízió elnökének

Igen Tisztelt Elnök Úr!

A Székely Nemzeti Tanács 2006. június 18-án, vasárnap 12.30 órára, Gyergyóditróba összehívta a Székely Nemzetgyűlést. A Nemzetgyűlés tagjai a székely települések és székek lakói által kijelölt küldöttek.
A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága, a székely nép képviseletében, és
az Ujgur Fórum emigrációban élő tagjai, az ujgur nép történelmi kötődésének ismeretében,
megállapodást kötnek a közös múlt feltárására, a rendszeres kapcsolattartásra, a közös érdekek képviseletére.

NYÍLT LEVÉL - Dr. HABSBURG OTTÓ FŐHERCEGNEK

Excellenciás Uram!

Az egyik erdélyi napilapnak nemrég adott interjújában az erdélyi magyarság helyzetével és székelyföld autonómiájával kapcsolatban tett megállapításai késztetnek a nyílt levél megírására.

Nyílt levél
Magyarország kormányának 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek 

A Magyar állam gyakoroljon védőhatalmi státust Székelyföld felett

Tisztelt miniszterelnök úr!

Markó Béla Miniszterelnök-helyettes Úr Őexcellenciájának! - Március 15

Guvernul Romaniei – Románi Kormánya
Cabinetul Domnului Ministrului de Stat Markó Béla
Markó Béla Miniszterelnök-helyettes Kabinetje

Markó Béla Miniszterelnök-helyettes Úr Őexcellenciájának!

Nyílt levél. A Magyar Országgyűlésnek

Magyarország Országgyűlésének, az országgyűlési képviselőknek alkotmányos kötelességük fellelősséget érezniük a határon kívüli magyarság iránt!

Az Európai Parlament, a Románia EU-hoz való csatlakozásáról szóló 2005. április 13-án jóváhagyott Jelentésében, határozottan megfogalmazta, hogy az erdélyi magyarság védelmére, az önkormányzás és a szubszidiaritás elveinek tiszteletben tartásával, különleges intézkedéseket kell foganatosítani. E téren, ez ideig, egyetlen lépés nem történt!

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO