Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

A román kormány válasza a Székely Szabadság Napjának kiáltványára

Románia kormánya

A miniszterelnök titkársága

 Feladó: Oana Maria Brâncovean, a közkapcsolatok és kommunikációs igazgatóság igazgatója

 Címzett: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Tisztelt Balázs úr,

Az RMDSZ válasza Izsák Balázsnak

Az RMDSZ programjában 1993 óta szerepel kiemelt célkitűzésként az autonómia, és ettől huszonöt év után sem áll el a Szövetség. Az SZNT által megfogalmazott petíció kérdésében a kormányfő nem konzultált az RMDSZ-el, mert a miniszterelnöknek nincs olyan eljárásbeli kötelezettsége, hogy a kiküldött leveleiről minden egyes esetben a koalíciós partnereivel egyeztessen. 

Hat kérdés az RMDSZ vezetéséhez

- Nyílt levél Kelemen Hunorhoz -

 Kelemen Hunor Miniszterelnök-helyettes, RMDSZ elnök részére

Tisztelt Elnök Úr!

 Románia kormánya válaszolt arra a beadványra, amelyet a Székely Szabadság Napján közfelkiáltással fogadott el többtízezer résztvevő. Tekintettel arra, hogy az RMDSZ tagja Románia kormányának, fontos a közvélemény előtt, nyilvánosan tisztázni a kormánypolitikával kapcsolatban néhány kérdést, köztük a válaszlevélben foglaltakat is:  

(Második Makfalvi Felhívás)

Makfalva, CséjeHármasfaluSzékelyabodSzolokma népének népszavazáson kifejezett akaratára alapozva, Makfalva Székely Tanácsa megalakulása óta másodszor fordul felhívással a nagy nyilvánossághoz. Felelősséggel a székelyek autonómiaigénye iránt, felismerve, fontos, hogy ennek az igénynek határozott, céltudatos képviselete legyen az Európai Parlamentben, felkéri Székelyföld önkormányzatait, hogy határozatban fejezzék ki az általuk képviselt közösség igényét Székelyföld területi autonómiájára.    

Levél Victor Ponta-nak a nemzeti régiókra vonatkozó polgári kezdeményezés tárgyában

Románia Kormányának

Victor Ponta Miniszterelnök Úrnak 
Tájékoztatásul Kelemen Hunor Miniszterelnök-helyettes úrnak 

    Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

Kiáltvány a Székely Szabadság Napján

Ma, 2014. március 10-én, a marosvásárhelyi Postaréten, a Székely vértanúk emlékművénél összegyűlt székelyek és a velük szolidaritást vállaló magyar közösségek képviselői, a jog és a demokrácia útját járva egyhangúan nyilvánítjuk ki akaratunkat: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját! Ugyanezt teszik ma szerte a nagyvilágban mindazok, akik velünk együtt megértették, a Székely Szabadság Napjának üzenetét. Az elmúlt években nyilvánvalóvá tettük, hogy a ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé, a jogkövetelésé is: a tudatos, közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében.

Nyílt levél Dorin Floreanak, Marosvásárhely polgármesterének

Tisztelt Polgármester Úr!

      Méltatlankodással vettem tudomásul, hogy a marosvásárhelyi helyi rendőrség főnöke, Valentin Bretfelean, pénteken bejelentette, hogy a székely zászló kitűzését 30.000 lej pénzbírsággal büntette, a 185/2013 számú, a reklámanyagok elhelyezésére és engedélyezésére vonatkozó törvénynek megfelelően.

Petíció A Diszkriminációellenes Országos Tanácsnak

Alulírott Izsák Balázs, Marosvásárhely, Márton Áron utca 1 szám alatti lakos, a székely nép képviseletében azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy alábbi esetet vizsgálják ki, s tegyék meg vele kapcsolatban a szükséges lépéseket.

Nyílt levél Mihail Formuzalnak, Gagauzia kormányzójának

Tisztelt Kormányzó Úr!    

            Nagy örömömre szolgált, hogy Tusnádfürdőn megismerhettem személyesen, és kifejezhettem tiszteletemet és rokonszenvemet a testvéri gagauz nép iránt. Mindig nagy figyelemmel követtük az Ön népének sorsát, érdekeltek azok a közjogi megoldások, amelyek együttesen, Moldva Köztársaságon belül, Gagauzia autonómiáját jelentik.

Nyílt levél Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes úrnak!

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

            Az utóbbi időben ön többször is kijelentette, hogy a „régió-átalakítás nem etnikai kritériumok szerint fog végbemenni, hanem fejlesztési szempontok szerint.” Figyelmesen elolvasva a jelenleg hatályos jogszabályt bárki megértheti az Ön szavainak igazi értelmét. A 2/1968 számú törvény 3. cikke értelmében a „megye városokból és falvakból tevődik össze - amelyek az ország területi-közigazgatási megszervezésének alapegységei – a földrajzi, gazdasági társadalmi-politikai, etnikai körülményeknek és a lakosság kulturális kapcsolatainak és hagyományainak a figyelembe vételével.” Ezzel a törvénnyel összhangban jött létre a magyar többségű Hargita és Kovászna megye, Ön pedig azt ígéri most nekünk, hogy Románia jövendő közigazgatási térképén nem lesz magyar többségű tartomány.  

Beadvány Románia kormányához a Székely Szabadság Napján

Ma, 2013. március 10.-én, a marosvásárhelyi Postaréten, a Székely Nemzetgyűlések hagyományainak folytatásaként összegyűlt székelyek, valamint a velük szolidaritást vállaló erdélyi magyar közösségek képviselői kinyilvánítjuk: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját!

Tisztelt Főtitkár Úr!

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének januári ülésszakán egy magyar képviselő megkérdezte Öntől: kiáll-e a romániai székelyek autonómiatörekvése mellett. Ön a válaszában azt mondta, nem ismeri a romániai állapotokat, de kiáll minden kisebbség mellett. A mi számunkra nagyon fontos ez, és nem felejtjük el, hogy azt is mondta: „Természetesen be kell artassuk a Keretegyezménybe foglalt kötelezettségeket”.

Tisztelt Elnök Úr!

            Lezajlottak a parlamenti választások, és az RMDSZ ismét képviselethez jutott Románia parlamentjében, mi több kormányzati részvételre készül Bukarestben. Ez nagyon jó lehetőséget kínál Önöknek, hogy a választási kampányban tett ígéreteket valóra váltsák. Az Önök részvétele a kormányzásban a kétharmados többségű törvények elfogadásához szükséges. Engedje meg, hogy emlékeztessem, Székelyföld autonómia statútumának elfogadása egy ilyen kétharmados többséget igényel. Üdvözölve az RMDSZ választási eredményeit, a Székely Nemzeti Tanács nevében arra kérem Önöket, hogy tegyék kormányzati részvételük feltételévé Székelyföld területi autonómiáját.

 - folyamodvány Románia kormányához -

 Codrin Munteanu, Kovászna megye prefektusa feljelentette Uzon polgármesterét,  mert az önkormányzat épületére kitette a székely zászlót. A feljelentésben a prefektus úr a székely zászlót egy „nem létező entitás” szimbólumának nevezi, azt állítva, hogy a „székely zászló kitűzése éppen annyira törvénytelen, mint ha egy futballklub vagy autógyár zászlóját tennék ki a községházára.”

Nyílt levél José Manuel Barrosonak, az Európai Bizottság Elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

 Amikor Románia belépett az Európai Unióba, mi székelyek, joggal bizakodtunk, abban, hogy egy olyan európai szövetség polgárai lettünk, amelyben hosszú és változatos eszközökkel folyó jogfosztottságunk véget ér. A bizakodásra okot azok az alapvetõ értékek és célok adtak, amelyek az Európai Unióról szóló szerzõdések értelmében minden tagállamra kötelezõek, de biztatóak voltak Románia erõfeszítései is, hogy megfeleljen a koppenhágai kritériumoknak, és csatlakozzon ahhoz az értékközösséghez, amelynek alapja a nyugati civilizáció államainak közös alkotmányos öröksége. 

Felhívás Székelyföld önkormányzati vezetõihez

Tisztelt polgármesterek, megyei elnökök, önkormányzati képviselõk!

A sajtóban megjelent információk szerint Románia államelnöke és miniszterelnöke holnap Csíkszeredába érkezik, hogy Hargita, Kovászna és Maros megye vezetõivel, polgármesterekkel, önkormányzati képviselõkkel találkozzon.

Válasz a Victor Ponta miniszterelnök úrhoz intézett levélre

Közigazgatási- és Belügy-minisztérium                    Nem titkos
A Közigazgatási Reformért Felelõs Központi Egység

                                                                                 Iktatószám: 2217651/U.C.R.A.P/22.06.2012

A Székely Nemzeti Tanácsnak
Ferencz Csaba alelnök figyelmébe

Nyílt levél Hans Heinrich Hansen Úrnak, a FUEN elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

Nagy rokonszenvvel követjük a FUEN munkáját, és nagyra értékeljük a moszkvai kongresszusukon, a romániai magyarság jogainak védelmében elfogadott határozatot. Értékeljük, hogy támogatják az RMDSZ kezdeményezését egy európai kisebbségi keretszabályozás elfogadását célzó polgári kezdeményezés elindítására. Ugyanakkor sajnálkozva állapítjuk meg, hogy az Európai Uniónak nincsen olyan jogalkotási hatásköre, amely egy ilyen jogszabály megalkotását lehetővé tenné, a polgári kezdeményezés során viszont szigorúan csak azt lehet kérni a Bizottságtól, hogy a Szerződések végrehajtása céljából jogszabály alkotására tegyen javaslatot az Európai Parlamentnek.

Miniszterelnök Úr!

Ön a napokban közzétette Románia régiósításának új tervét, amely Székelyföldet három különböző régióba tagolná. Ez a terve rávilágít arra, hogy meg akarja előzni politikai ellenfeleit, akik „csak” egy nagyobb megyébe akarták beolvasztani Székelyföldet. Ők, is, Önök is megfeledkeznek arról, hogy mindkét tervezet sérti Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait, a közigazgatási térkép pedig nem rajzolható át a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény, a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának figyelmen kívül hagyásával.

Nyílt levél

Kelemen Hunor
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke 

Szász Jenõ 
a Magyar Polgári Párt elnöke

Tõkés László 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke


Tisztelt Elnök Urak! 

Teljesíteni kell az uniós polgári kezdeményezéssel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket!

(Felkérés Románia kormányához) 

A Székely Nemzeti Tanács, ez év június harmadikán megtartott ülésén határozatot fogadott el, amelyben kimondta, hogy élni kíván az Európai Unióról Szóló Szerződés által az uniós polgároknak kínált lehetőséggel, hogy aktívan és közvetlenül részt vegyenek az európai döntéshozatalban. A Szerződés kimondja: legalább egymillió uniós polgár kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság terjesszen elő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.  

Aki segíteni nem akar, az legalább ne gátoljon

 

Az utóbbi hetek, hónapok történései kapcsán egyre gyakrabban gondolkodom azon, mennyire vehető komolyan az „Együtt az autonómiáért” jelszó? Az SZNT tevékenysége szinte kizárólag az autonómia kivívásáért folytatott lépésekre korlátozódik, ami viszont nem jelenti azt, hogy a szervezetnek ne lenne véleménye más közéleti, elsősorban székely-magyar közösségünket érintő témák kapcsán. Ilyenek például a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar tagozatot ért diszkrimináció, (melynek kapcsán a marosszéki szervezet állásfoglalást is kiadott), de ilyen a minden szintre lebontott anyanyelvű oktatás vagy a valós kétnyelvűség kérdésköre, sőt áttételesen még a helyi közösségek gazdasági problémái is, hiszen éppen ezen kérdések megoldatlansága képezi a legkomolyabb érvet az önrendelkezés mellett.

Nyílt levél Demeter Andrásnak

Kedves András!

Gondolom a régi fegyvertársi szövetségünkre emlékezve nem veszed rossz néven, ha közvetlenül, baráti hangon szólítalak meg. Nyilván a Bíró Zsolt ügyérõl van szó, amely a Székely Nemzeti Tanács ügye is, amennyiben a sajtóhírek szerint: 

Románia közigazgatási reformjának a helyi közösségek szolidaritására kell épülnie

Nyílt levél a Szövetségi Képviselők Tanácsának

Tisztelt Elnök Asszony!

Tisztelt Küldöttek!

            Románia kormánya olyan közigazgatási tervet készül elfogadtatni a törvényhozással, amely ellentétes Románia nemzetközi kötelezettségvállalásaival, és történelmi léptékű kihívást jelent egész közösségünk számára. A székelységnek történelme során mindig saját közigazgatási egységei voltak, amelyet még az 1968-as közigazgatási reform, a térséget az itt élő magyar többségű közösség hátrányára átalakító „megyésítés” sem szüntetett meg. A román kormány mostani régiós terveinek pusztán ürügye az uniós pénzalapok lehívásának állítólagos hatékonnyá tétele, a valódi indíték a székelységet egy olyan közigazgatási egységbe sorolni, ahol kisebbségbe kerülve kiszorul a saját közösségi életét meghatározó döntésekből.

A román külügyminisztérium válasza

A Székely Nemzeti Tanács tavaly decemberi levelére nemrég válasz érkezett a bukaresti külügyminisztériumból, annak átiratát, illetve magyar fordítását tesszük közzé alább.

A Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata

========================

Domnului Izsák Balázs
Presedintele Consiliului National Secuiesc

Levél a román külügyminiszternek

A Székely Nemzet Tanács november 19.-i ülése után az SZNT elnöke elküldte az ülésen elfogadott határozatokat a román és a magyar állam illetékeseinek (miniszterelnök, külügyminiszter). Alább a román külügyminszternek címzett levél olvasható.

A Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata

==================

Stimate domnule ministru!

Javaslatok a Magyar Köztársaság alkotmányához

Magyar Köztársaság Országgyűlése
Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság
Dr. Salamon László elnök 

Székelyföld önkormányzataihoz!

Tisztelt Elnök Urak!

Tisztelt megyei és helyi önkormányzati képviselők! 

Tisztelt Polgármester Urak! 

Románia miniszterelnöke kifejezte azt a szándékát, hogy Kovászna és Hargita megyét, az ott élők akaratának semmibevételével, elszakítva Marosszéktől egy olyan újabb fejlesztési régióba sorolja be a román hatalom, amely nemhogy nem felel meg a helyi közösség érdekeinek és hagyományainak, de ellentétesek Románia nemzetközi kötelezettségvállalásaival is.

Nyílt levél Őexcellenciája, Vasile Blaga Miniszter Úrnak, belügyi és közigazgatási miniszternek

Tisztelt Miniszter Úr!

Ezúton szeretnék hangot adni elégedetlenségemnek azok miatt az intézkedések miatt, amelyeket a rendvédelemnek az Ön által vezetett minisztérium fennhatósága alá tartozó intézményei foganatosítottak, és amelyek – törvényes alap hiányában – nyilvánvaló hatásköri túllépésnek minősülnek.

Kövér László levele a Makfalvi Székely Majális résztvevőihez

Tisztelt Elnök Úr !

A makfalvi Székely Majálisra szólómeghívót köszönettel megkaptam, ám ezúttal csak gondolatban lehetek Önökkel.Közös reményeink és várakozásaink szerint Magyarországon megérett az időa változásra, a hétköznapok teendőiigen megsűrűsödtek, ezérta magam és a Fidesz Országos Választmánya nevébenezúton köszöntöma Székely Nemzeti Tanácsot, egybenbizakodótavaszváróünnepnapot kívánvaamakfalvi majális minden résztvevőjének. 

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO