Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Nyílt levél Klaus Iohannisnak, Románia elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

             Ön a napokban, Berlinben azt nyilatkozta, hogy nem jelent fenyegetést Románia számára, hogy Magyarország kiemelt figyelmet szentel a határon túli magyaroknak, illetve azt, hogy Romániában nincs magyar-kérdés. Örömmel állapítom meg, hogy mindkét kérdésben teljes mértékben egyetértünk. Magyarország kormányának alkotmányos felelősségvállalása a határain túli - ezen belül a romániai – nemzetrészek iránt valóban nem jelent semmiféle veszélyt Románia számára, és összhangban van a két ország között megkötött államközi szerződéssel. Az is egyértelmű, hogy a romániai magyarok az ország törvénytisztelő polgárai, akik Románia fejlődésében és demokratizálódásában érdekeltek, nem jelentenek fenyegetést, amint az Önt kérdező újságíró rossz szándékkal sugallta. 

Levélváltás Székelyföld autonómiastatútumáról

Alább állományban a szerzõk hozzájárulásával tesszük közzé Márton Árpád RMDSZ-képviselõ és Izsák Balázs SZNT-elnök levélváltását, amelyre azután került sor, hogy az SZNT küldöttgyûlés november 8-i határozata értelmében Székelyföld autonómiastatútumát eljuttattuk az RMDSZ képviselõkhöz. Emlékeztetõül az SZNT határozat leszögezi: "Tudomásul véve, hogy nem érkezett válasz az Állandó Bizottságnak a romániai magyarság parlamenti képviselõihez címzett felkérésére, legyenek partnerek az autonómiastatútum ismételt parlamenti beterjesztésében, és azt lényeges változtatások nélkül terjesszék Románia Parlamentje elé, a Székely Nemzeti Tanács még egy esélyt kíván adni a közös fellépésnek, és azzal a kéréssel fordul hozzájuk, hogy tegyék meg azokat a módosító indítványokat, amelyek számukra elfogadhatóvá tennék Székelyföld autonómiastatútumát. Annak érdekében, hogy a székely autonómiamozgalom egysége megmaradjon, a Székely Nemzeti Tanács készen áll rendkívüli ülésen megvitatni az esetleges módosító indítványokat."

Felszólalás az ENSZ kisebbségi konferenciáján

Tisztelt Elnök Úr, kedves résztvevők, hölgyeim és uraim!

Megtiszteltetés ismét itt lenni Románia magyar ajkú székely közösségének képviseletében. „A kisebbségek elleni erőszak és bűncselekmények megelőzéséről és kezeléséről szóló ajánlás tervezet” különösen fontos a számunkra, hiszen a mi közösségünk a múltban maga is erőszakos cselekmények elszenvedője volt. Bár kétségtelen a helyzetünk az 1989-es évet követő rendszerváltás után sokat javult, és Klaus Werner Johannis államelnökké választása után most reális esély nyílt a demokrácia elmélyítésére, mégiscsak olyan országban élünk, ahol etnikai feszültségek a mai napig léteznek. Ezen feszültségek gyökere az Európa Tanács 1334 (2003) számú, Andreas Gross jelentése alapján elkészült határozata szerint legtöbb ország esetében – így Romániában is – „igen gyakran az állam oszthatatlansága és az identitás elvei közötti dichotómiára vezethetőek vissza, és az államok valamint azon kisebbségi csoportok közötti feszültségekben gyökereznek, melyek követelik maguknak identitásuk megőrzésének jogát.”

Toro T. Tibor levele a román-magyar tárgyalásokról

Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke részére

Tisztelt Elnök úr!

Ahogyan azt 2014. október 9-én kiadott állásfoglalásunkban megfogalmazták, az Erdélyi Magyar Néppárt vezetõi is hasonlóan látják a Project on Ethnic Relations (PER) által közvetített tárgyalások elõzményét, tétjét és fontosságát.

Levél Románia miniszterelnök-helyettesének

Márton Zoltán, Makfalva polgármestere, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke 2014. szeptember 9-én keltezett levélben hívta fel Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes figyelmét Románia kormányának azon kötelezettségére, hogy a közigazgatási átalakítást megelõzõen ki kell kérni a helyi önkormányzatok véleményét is. Alább teljes terjedelmében hozzuk nyilvánosságra az elküldött levél magyar fordítását.

Izsák Balázs válasza Victor Pontának

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Folyó év április 14-én kéréssel fordultam Önhöz, amelyben a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című európai polgári kezdeményezés képviselőjeként kértem Románia beavatkozási kérelmének visszavonását az Európai Unió Bírósága előtti T-529/13 számú ügyben. Az Önök 2014. augusztus 1-én kelt levelükkel a kérésünket elutasították, azt állítva, hogy a beavatkozás célja „megelőzni az EU hatáskörének bírósági úton történő kibővítését, olyan területekre, amelyek a tagállamok szuverenitása alá tartoznak, mint például a nemzeti kisebbségek jogainak védelme.”

Feladó: Oana Maria Brâncoveanu – Közkapcsolatok és Kommunikációs igazgatóság

Címzett: Izsák Balázs úr, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Elnök úr,

a 16/20.06.2014 számmal iktatott levelével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy fenntartjuk a májusi levelünkben kifejtett álláspontunkat.

Viszontválasz Kelemen Hunornak, Románia miniszterelnök-helyettesének

Tisztelt Elnök Úr! 

Közel egy hónapja nyílt levélben hat kérdést intéztünk Önhöz. Olyan kérdéseket, amelyek a nyilvánosságra tartoznak, de ezen túlmenõen szükséges és hasznos is, hogy megvitatásuk közösségünk minden tagjának lehetõséget kínáljon a tájékozódásra és a véleményalkotásra.   
Az elsõ kérdés arra vonatkozott, hogy a marosvásárhelyi petícióra adott válaszát egyeztette-e Önökkel Románia miniszterelnöke. Nem mindegy ugyanis, hogy ehhez a válaszhoz milyen mértékben van Önöknek közük, Önöknek, akiknek céljai közt – mint írja - szerepel Székelyföld területi autonómiája.  

Válasz Románia Miniszterelnökének

Dr. Victor-Viorel Ponta Úrnak, Románia Miniszterelnökének

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

Megelégedve és köszönettel vettük át az Ön irodájának válaszát arra a beadványra, amelyet ez év március 10.-én, a Székely Szabadság Napján a marosvásárhelyi tüntetők fogadtak el. Az elégedettség és a köszönet az Ön párbeszédkészségének szól, annak, hogy érdemben foglalkozott az általunk felvett kérdések többségével, hogy szükségesnek tartja Románia kulturális sokszínűségének védelmét, és kifejezte azt a szándékát, hogy Románia tiszteletben fogja tartani, és teljesíti minden kötelezettségvállalását valamint annak az igyekezetnek, hogy „minél magasabb szintű standardokat ismejenek fel a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmében”.     

A román kormány válasza a Székely Szabadság Napjának kiáltványára

Románia kormánya

A miniszterelnök titkársága

 Feladó: Oana Maria Brâncovean, a közkapcsolatok és kommunikációs igazgatóság igazgatója

 Címzett: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Tisztelt Balázs úr,

Az RMDSZ válasza Izsák Balázsnak

Az RMDSZ programjában 1993 óta szerepel kiemelt célkitűzésként az autonómia, és ettől huszonöt év után sem áll el a Szövetség. Az SZNT által megfogalmazott petíció kérdésében a kormányfő nem konzultált az RMDSZ-el, mert a miniszterelnöknek nincs olyan eljárásbeli kötelezettsége, hogy a kiküldött leveleiről minden egyes esetben a koalíciós partnereivel egyeztessen. 

Hat kérdés az RMDSZ vezetéséhez

- Nyílt levél Kelemen Hunorhoz -

 Kelemen Hunor Miniszterelnök-helyettes, RMDSZ elnök részére

Tisztelt Elnök Úr!

 Románia kormánya válaszolt arra a beadványra, amelyet a Székely Szabadság Napján közfelkiáltással fogadott el többtízezer résztvevő. Tekintettel arra, hogy az RMDSZ tagja Románia kormányának, fontos a közvélemény előtt, nyilvánosan tisztázni a kormánypolitikával kapcsolatban néhány kérdést, köztük a válaszlevélben foglaltakat is:  

(Második Makfalvi Felhívás)

Makfalva, CséjeHármasfaluSzékelyabodSzolokma népének népszavazáson kifejezett akaratára alapozva, Makfalva Székely Tanácsa megalakulása óta másodszor fordul felhívással a nagy nyilvánossághoz. Felelősséggel a székelyek autonómiaigénye iránt, felismerve, fontos, hogy ennek az igénynek határozott, céltudatos képviselete legyen az Európai Parlamentben, felkéri Székelyföld önkormányzatait, hogy határozatban fejezzék ki az általuk képviselt közösség igényét Székelyföld területi autonómiájára.    

Levél Victor Ponta-nak a nemzeti régiókra vonatkozó polgári kezdeményezés tárgyában

Románia Kormányának

Victor Ponta Miniszterelnök Úrnak 
Tájékoztatásul Kelemen Hunor Miniszterelnök-helyettes úrnak 

    Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

Kiáltvány a Székely Szabadság Napján

Ma, 2014. március 10-én, a marosvásárhelyi Postaréten, a Székely vértanúk emlékművénél összegyűlt székelyek és a velük szolidaritást vállaló magyar közösségek képviselői, a jog és a demokrácia útját járva egyhangúan nyilvánítjuk ki akaratunkat: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját! Ugyanezt teszik ma szerte a nagyvilágban mindazok, akik velünk együtt megértették, a Székely Szabadság Napjának üzenetét. Az elmúlt években nyilvánvalóvá tettük, hogy a ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé, a jogkövetelésé is: a tudatos, közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében.

Nyílt levél Dorin Floreanak, Marosvásárhely polgármesterének

Tisztelt Polgármester Úr!

      Méltatlankodással vettem tudomásul, hogy a marosvásárhelyi helyi rendőrség főnöke, Valentin Bretfelean, pénteken bejelentette, hogy a székely zászló kitűzését 30.000 lej pénzbírsággal büntette, a 185/2013 számú, a reklámanyagok elhelyezésére és engedélyezésére vonatkozó törvénynek megfelelően.

Petíció A Diszkriminációellenes Országos Tanácsnak

Alulírott Izsák Balázs, Marosvásárhely, Márton Áron utca 1 szám alatti lakos, a székely nép képviseletében azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy alábbi esetet vizsgálják ki, s tegyék meg vele kapcsolatban a szükséges lépéseket.

Nyílt levél Mihail Formuzalnak, Gagauzia kormányzójának

Tisztelt Kormányzó Úr!    

            Nagy örömömre szolgált, hogy Tusnádfürdőn megismerhettem személyesen, és kifejezhettem tiszteletemet és rokonszenvemet a testvéri gagauz nép iránt. Mindig nagy figyelemmel követtük az Ön népének sorsát, érdekeltek azok a közjogi megoldások, amelyek együttesen, Moldva Köztársaságon belül, Gagauzia autonómiáját jelentik.

Nyílt levél Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes úrnak!

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

            Az utóbbi időben ön többször is kijelentette, hogy a „régió-átalakítás nem etnikai kritériumok szerint fog végbemenni, hanem fejlesztési szempontok szerint.” Figyelmesen elolvasva a jelenleg hatályos jogszabályt bárki megértheti az Ön szavainak igazi értelmét. A 2/1968 számú törvény 3. cikke értelmében a „megye városokból és falvakból tevődik össze - amelyek az ország területi-közigazgatási megszervezésének alapegységei – a földrajzi, gazdasági társadalmi-politikai, etnikai körülményeknek és a lakosság kulturális kapcsolatainak és hagyományainak a figyelembe vételével.” Ezzel a törvénnyel összhangban jött létre a magyar többségű Hargita és Kovászna megye, Ön pedig azt ígéri most nekünk, hogy Románia jövendő közigazgatási térképén nem lesz magyar többségű tartomány.  

Beadvány Románia kormányához a Székely Szabadság Napján

Ma, 2013. március 10.-én, a marosvásárhelyi Postaréten, a Székely Nemzetgyűlések hagyományainak folytatásaként összegyűlt székelyek, valamint a velük szolidaritást vállaló erdélyi magyar közösségek képviselői kinyilvánítjuk: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját!

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO