Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

- Levél Debrecenbe -

A Székely Nemzeti Tanács nevében köszöntöm a VII. Debreceni Székely Napok minden résztvevőjét, és kifejezem köszönetemet a debreceni polgároknak, hogy hozzájárultak a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés sikeréhez.  Öt esztendővel ezelőtt az V. Debreceni Székely Napok alkalmával írt levelemben a napi politikai aktualitás késztetett arra, hogy kitérjek egy nagyon régi és megkérdőjelezhetetlen alapigazságra: a székelység érdeke, hogy Magyarország erős és független állam legyen, a nemzet sorsát érintő döntéseket pedig Budapesten hozzák meg. A világban zajló politikai folyamatok, de a mi helyzetünk alakulása is arra ösztönöz, hogy ezt az alapigazságot megismételjem, aláhúzzam, és a levelem kulcsmondatává tegyem. 

kepdebrecen

Erre utal a levél címe is: Salva nostram Ungariam!, azaz magyar fordításban: Mentsd meg a mi magyar hazánkat! Egy sora az 1242-ből származó sirató éneknek, amelyet egy ismeretlen szerző vetett papírra a tatárdúlás után. Édesapámnak, Izsák József irodalomtörténésznek ifjúkorában írt doktori disszertációjában találtam rá arra a tételre, hogy a magyar nemzeti öntudat eredete eddig az időig nyúlik vissza. Az ismeretlen szerző nemzetféltése és imája Magyarországért megérinti a mai magyarok szívét is. Ma sem lehet nemzetféltés nélkül a nemzet, Magyarország jövőjéről gondolkozni.

A nemzetféltés jegyében fogok két kérdésben üzenetet megfogalmazni a debrecenieknek. Először is a nemzetféltésből pattant ki a nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdeményezés gondolata. Ezt a polgári kezdeményezést sikerre vittük, és a továbbiakban érvényt akarunk szerezni 1 400 000 ember akaratának, vagyis nem akarjuk, hogy az Európai Bizottság az eddigi szokásához híven álságos érveléssel félrelökje azt. A nemzeti régiók európai szintű intézményesítése lehet az a politikai-gazdasági kényszerítő erő, amely ráveheti a Bizottságot, hogy ne válassza a könnyebb utat. Ennek megteremtésében különböző civil szervezetek és önkormányzatok támogatására van szükségünk egész Európából. Számítunk Debrecenre.

A másik üzenet a jövő évi választásokra vonatkozik. Ennek a kiindulópontja is a nemzetféltés, mert a korábban idézett ima, Mentsd meg a mi magyar hazánkat! elkerülhetetlen módon jelenti azt, hogy a választások után épp úgy meg kell védeni Magyarország határait, mint ma.

Nem lehet az, hogy idegen kultúrák milliói szabaduljanak rá Kismagyarországra, és a szomszéd államok lezárt kerítésein innen mint hadfelvonulási területen vergődjenek, és elkövessék mindazt a rémtettet, amelyen Nyugat-Európa az utóbbi négy évben átesett.

Az nem lehet. hogy a határon túli magyar közösségek egyetlen és utolsó reménye, az anyaország úgy hulljon porba, hogy Budapest utcáin gumilövedékekkel, füstgránátokkal terrorizálják a magyar embereket. Ezekre a fenyegetésekre gondolva ismételjük 750 év távolából: Salva nostram Ungariam, gravem passam angariam, azaz Mentsd meg mi magyar hazánkat, közepéből nyomorának.  

A határon túli magyar közösségek érdeke azonos a magyar nemzet érdekével. A jövőben gyarapodjon, gazdaságilag is erősödjön a magyar nemzet Kismagyarország határainak mindkét oldalán. Ennek elengedhetetlen föltétele, hogy töretlenül folytatódjon az Orbán-kormány nevével fémjelzett családpolitika. 

Kedves Barátaink! Kérünk, legyetek mellettünk a jövőben is, és bizakodjatok velünk együtt, amint a XIII. századi ismeretlen szerzetes, hogy a Jóisten elűzi magyar hazánk, nemzetünk felől a fellegeket. 

Marosvárhelyen,

2021. szeptember 10.

Izsák Balázs,

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO