Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Ma, október 25-én, Székelyföld Autonómiájának Napján azért gyűltünk össze – székelyek és velük szolidáris közösségek tagjai – , hogy ismételten kinyilvánítsuk igényünket Székelyföld autonómiája iránt.

Most, amikor megerősítjük ezt a nemzetközi jogon alapuló követelésünket, egy fokkal nagyobb a visszhangja szavainknak, mint egy évvel ezelőtt. A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését azóta több mint egy és negyedmillióan támogatták szerte Európában. Teljes mellszélességgel mellénk állt az anyaország és az elcsatolt országrészek lakossága. Folyamatban van az aláírásgyűjtés, ugrásszerűen emelkedett a spanyolországi támogatók száma a katalánoknak, baszkoknak köszönhetően, és növekszik a svédországi magyaroktól és számiktól kapott támogató nyilatkozatok száma.

A nemzeti régiók ügye, s ezzel a székelység ügye visszavonhatatlanul európai üggyé vált!

Újra és újra elmondjuk, hogy az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését. Legyen szó akár államon belüli önrendelkezésről, vagy akár függetlenségről, ez a jog nem csak az államok népességét illeti meg, hanem minden olyan közösséget, mely a történelem során is meg tudta őrizni nemzeti, nyelvi, kulturális és vallási sajátosságait a saját szülőföldjén.

Követeljük az Európau Uniótól, hogy a globalizmus erőinek kiszolgálása helyett fordítsa a tekintetét a székelységre és Európa többi történetileg kialakult, ám önálló állammal nem rendelkező, vagy idegen állam területén élő nemzeti közösségére!

A nemzeti régiók nem a fejlődés kerékkötői, hanem Európa rejtett erőforrásai. Székelyföld, Felvidék, Katalónia vagy Baszkföld lakosai számára az elvándorlás és az asszimiláció eddig sem voltak szabadon választott alternatívák. Most, hogy a koronavírus-járvány végleg véget vethet a globalizáció szülte nagy európai népvándorlásnak, itt az idő, hogy helyben teremtsük meg az újjáépítés feltételeit!

Hihetetlen és elfogadhatatlan, hogy a 21. században a börtönt és a megtorlást találja Spanyolország is és Románia is az egy tömbben élő nemzeti közösségek legitim törekvéseire adandó megfelelő válasznak. Koncepciós perek áldozatai a katalán vezetők és az úgynevezett székelyföldi terrorperben elítélt fiatalok is. A demokrácia elkötelezettjeiként elutasítjuk a diktatúra módszerének visszatérését! Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy az Európai Unió államaiban ismét ártatlan emberek essenek az állami terror politikai pereinek áldozatául.

Igényeljük Székelyföld területi autonómiáját úgy, ahogy azt a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott Autonómia Statútum megfogalmazta:
„A régió lakosságának autonómiája azt jelenti, hogy a történelmi szülőföldjén levő többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és az illető népesség érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, és amely az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.”

Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!

A Székelyföld Autonómiájának Napján Székelyföld településein összegyűlt közösségek nevében:

Székelyföld, Izsák Balázs
2020. október 25. A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO