Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Tisztelt Elnök Úr!

Tudomásul vettük, hogy múlt hét pénteken (június 19) az Európai Parlament megszavazta az európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtési határidejének meghosszabbítását. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a Tanács egy későbbi ülésén egyetért a javaslattal, megszülethet egy ideiglenes rendelet, amely 2020. május 7-től kezdődő, visszamenőleges hatállyal hat hónapos hosszabbítást biztosít a nemzeti régiókról szóló kezdeményezéshez szükséges aláírások összegyűjtésére, azok tagállami ellenőrzésére és igazolására.

Ez legkorábban július folyamán esedékes, ám a tagállamok képviselőinek egyet nem értése esetén ennél jobban is elhúzódhat a Tanács döntéshozatala, sőt a lehetőségek között szerepel az is, hogy a Tanács nem fogadja el a javaslatot.

Jelenleg tehát az ígért hosszabbítás csak egy jogalkotási folyamat tárgyát képező tervezet. Mindaddig, amíg nem válik elfogadott jogalkotási aktussá, azt nem teszik közzé a Hivatalos Lapban, és az nem lép hatályba, a polgári kezdeményezés szervezőinek a jelenleg hatályos jogszabályokat kell tiszteletben tartaniuk. Ezeket a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése esetében a 211/2011/EU és a 2019/788 számú rendeletek tartalmazzák. Ezek értelmében az aláírásgyűjtést 2020. május 7-én be kellett fejeznünk, onnantól kezdve nincs jogalapunk aláírások, illetve más személyes adatok gyűjtésére.

Képviselő Úr most mégis közvetlenül és – számunkra érthetetlen módon – a médiában is arra buzdít minket, hogy jogszabályi felhatalmazás hiányában is folytassuk a gyűjtést. Ugyanakkor sem Képviselő Úr, sem a Bizottság nem veszi le a szervezők válláról annak felelősségét, hogy milyen következménye lehet annak, ha megsérti valamely tagállam nemzeti jogát – vagy akár az európai uniós, de tagállami hatóságok által számon kért GDPR rendeletet – a jogalap nélküli aláírásgyűjtés. Az sem világos, hogy mi lesz az összegyűjtött aláírások sorsa, ha a Tanács mégsem fogadja el az ideiglenes rendeletet.

Ahogy azt Képviselő Úr nagyon jól tudja, a Székely Nemzeti Tanács soha nem keresett kifogásokat, ha a munka elvégzéséről volt szó. A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét gondos előkészítést követően már 2013 nyarán elindítottuk. Amikor a Bizottság jogtalanul megpróbálta megakadályozni a gyűjtést, attól sem riadtunk vissza, hogy hatévi munkát fektessünk abba a perbe, amelynek eredményeként az Európai Bíróság végül nekünk adott igazat a Bizottság jogászaival szemben.

A per megnyerése után végigdolgoztuk az aláírásgyűjtés időszakát, amit az összegyűjtött közel 1 300 000 aláírás fémjelez. Azóta is változatlan intenzitással dolgozunk a hosszabbítás elérésén, mert meggyőződésünk, hogy a koronavírus-járvány negatív hatásai nélkül a hét tagállami kvótát is elértük volna.

Már jóval a Bizottság rendelettervezetének közzététele előtt, április 7-én kérelmet intéztünk a Bizottsághoz a határidő meghosszabbítása iránt. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ötletgazdái vagyunk annak a koncepciónak, hogy az uniós intézményeknek valahogy reagálnia kell a koronavírus-járványra annak érdekében, hogy az európai polgárok demokratikus részvételi jogai a járványellenes korlátozások közepette is érvényesülhessenek. Azonban a mi álláspontunk a kezdetektől változatlan a tekintetben, hogy a határidő meghosszabbítására csak jogállami módon kerülhet sor: vagy a Bizottság saját hatáskörben hozott határozatával, ahogy arra már van precedens, vagy olyan jogalkotási aktussal, amely a hatályba lépésétől kezdve egyenlő mértékű hosszabbítást biztosít minden olyan polgári kezdeményezésnek, amelyet érintettek a koronavírus járvány hatásai.

Sajnálatosnak tartjuk ezért, hogy a Bizottság mindeddig nem adott érdemi választ az április 7-i határidő-hosszabbítási kérelmünkre, azt pedig kifejezetten visszautasította, hogy a hivatalos aláírási felületen módosítsa az aláírásgyűjtési határidőt, és a már lejárt május 7-i határidő helyett a határidő-hosszabbítást lezáró időpontot tüntessen fel. Azt viszont közölte a Bizottság, hogy a jogi kockázatok között szerepel, hogy a május 7. után gyűjtött aláírásokat nem számítják bele a végeredménybe. Ez a hivatalos válasz jelentősen lecsökkenti azoknak a „fű alatti” biztatásoknak a hitelességét, hogy „folytassuk csak nyugodtan a gyűjtést, nem lesz abból baj”. Ezzel szemben lehet, ezért viszont a szervezőké felelősség.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Bizottság most jogállami megoldás helyett egy olyan visszaható hatályú ideiglenes rendelettel próbálja megoldani a helyzetet, amely pont a hatályos jogszabályokat betartó polgári kezdeményezéseket diszkriminálja, az ő hátrányukra sérti az egyenlő bánásmód elvét. A Bizottság javaslata és az ennek nyomán születőben levő ideiglenes rendelet a jogszabály megszegőinek kedvez. Ezzel szemben a jogalkotó érdeke is, hogy egy támadhatatlan rendelkezés oldja meg a koronavírus-járvány okozta bonyodalmakat. Általános szabályként lehet elfogadni, hogy a mindenkori jogalkotó feddhetetlenségének egyetlen garanciája a diszkriminációmentes, jogállami normáknak megfelelő törvényalkotás.

Mindezek ellenére küszöbön áll tehát, hogy amennyiben a Tanács is jóváhagyja az EP által már elfogadott javaslatot, úgy a jogerős rendelet hatálya alatt, törvényes módon fogjuk tudni folytatni a nemzeti régiók védelmében az aláírásgyűjtést.

A törvényes út követése nemcsak jogi, hanem erkölcsi felelősségünk is.[1] A Székely Nemzeti Tanács hitelessége éppen abból ered, hogy soha nem játszotta el a székely emberek bizalmát, soha nem tekintette azt szavazatszerzésre alkalmas politikai tőkének, és soha senkit nem biztatott törvénytelen cselekvésre.

Tudomásul vettük, hogy a sajtónak tett közelmúltbeli nyilatkozatai szerint Képviselő Úr is nagy várakozással tekint az aláírásgyűjtés folytatásának lehetőségére. Biztosíthatjuk, hogy a FUEN elnökeként felajánlott segítségét változatlanul igényeljük, hiszen abban az alapvető kérdésben egyetértés van közöttünk, hogy a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés sikerre vitele a székelység szempontjából létfontosságú.

Bízunk benne, hogy megannyi egyeztetés után így számíthatunk majd a FUEN szervezői, humán- és eszközkapacitásának intenzívebb mozgósítására, szemben azzal, amit e szervezettől az aláírásgyűjtés első évében tapasztaltuk. Biztosak vagyunk abban, hogy amennyiben a FUEN teljesíti 2019. március 8-án sajtóközleményben is nyilvánosságra hozott ígéretét, tagszervezeteinek aktív segítségével rövid időn belül össze fog gyűlni a kvóta nem csak négy országban, hanem mindazon tagállamokban, melyekben a FUEN tagszervezettel rendelkezik.

Ennek megfelelően tisztelettel kérjük, hogy az említett rendelet hatálybalépéséig fennálló időben tegyen meg minden szükséges lépést, hogy a FUEN tagszervezeteit felkészítse a közös munkára, annak érdekében, hogy valamennyi érdekelt szervezet megfelelő hatékonysággal tudjon az aláírásgyűjtés második hullámába bekapcsolódni.

Az együttműködésünk eredményességébe vetett bizalommal,

                  Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely,

2020. június 24.

 

 

 

 

 

 

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO