Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Levél az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt küldöttgyűlésének

A Székely Nemzeti Tanács megalakulásakor egyetlen célt tűzött maga elé, Székelyföld területi autonómiáját. Az elmúlt 17 évben számtalan ellenvéleménnyel kellett megküzdenünk. Ezekből egyet emelnék ki, egy olyan rosszul értelmezett politikai pragmatizmust, amely a fenti kitűzött célt kivitelezhetetlennek tartja, és a székelyeket arra ösztönzi, hogy mondjanak le erről. Mit jelent az, hogy rosszul értelmezett politikai pragmatizmus? Értelmezhető jól és helyesen, szigorúan az ésszerűséghez kötött jövőkép? Meggyőződésem, hogy igen, de csak abban és csak abban az esetben, ha az alárendelt a nemzettudatnak, az autonómia gondolatának és a népszuverenitás.

A nemzettudat pedig semmilyen racionális érveléssel nem indokolható, hiszen ez egyének és közösségek erős érzelmi kötődését jelenti egy egy nyelvet beszélő társadalomhoz, annak a múltjához és hazájához. Ha Magyarországról beszélünk, akkor magyar hazafiságnak nevezzük ezt a ragaszkodást. Látjuk, tudjuk, hogy ennek alárendelten felépíthetők pragmatikus politikák, hiszen éppen ezt teszi ma a magyar kormány. A határokon túl, az egy tömbben élő közösségek szülőföldjén is meghatározó a közösség egészéhez és a szülőföldhöz való ragaszkodás. Van tehát egy székely patriotizmus is. Hűség a székely hazához. És ennek a kerete, alapja, kohéziós ereje Székelyföld területi autonómiája. E nélkül nincs összetartó közösség, nincs értelmes jövő, és a politikai pragmatizmusnak – ha azt jól és helyesen értelmezzük –, akkor ennek a székely patriotizmust kell szolgálnia.

Ilyen pragmatikus politikai lépés a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének a támogatása. Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális identitás fenntartásáért egy olyan gyakorlati célt fogalmaz meg, amelyet minden erdélyi magyar pártnak követnie kell. Az európai unió következő, többéves költségvetése erőforrásokat nyithat meg az elöregedő, elnéptelenedő székely falvak feltámadásához. Székelyabod, Szolokma, Küsmöd, Firtosmartonos, Tordátfalva, Tarcsafalva, Oklánd, Olasztelek, Szárazajta fiataljainak hazatérése, e települések fejlődése a székely nemzeti prioritások közé tartozik, és elválaszthatatlan az egységes jövőképtől, amelyet így nevezünk: Székelyföld területi autonómiája.

Szüksége van az erdélyi magyar nemzeti közösségnek, Székelyföldnek egy alkotni tudó, határozott, egyenes közképviseletre. Olyan politikusokra, akik azt mondják, amit gondolnak, és meg is cselekszik azt, amit kimondtak. Gondolatok, tervek és beváltott ígéretek a nemzet érdekében. És ez kell a magyar nemzetpolitikának is az alapja legyen.

Jó munkát kívánok Önöknek, a jogot, a párbeszédet, az együttműködést követő sikeres és harcos esztendőket!

Marosvásárhely, Izsák Balázs
2020. január 16.

Fotó: Erdélyi Magyar Néppárt Facebook-oldalala

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO