Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Nyílt levél Klaus Iohannis úrnak, Románia elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

    Tegnap a Képviselõház - döntõ kamaraként - elfogadta a Területi-közigazgatási egységek saját zászlajának kitûzésére és használatára vonatkozó törvényt. A Székely Nemzeti Tanács már tavaly kifejtette a véleményét ezen törvénytervezetrõl, rámutatva, hogy egyetlen célja van: akadályozni Székelyföld zászlajának a kitûzését.
    Tekintettel arra, hogy az elfogadott törvény még homályosabb megfogalmazásokat tartalmaz mint az eredeti tervezet, megteremtve ezáltal a feltételeit a hatósági visszaéléseknek, kénytelenek vagyunk Önhöz fordulni azzal a kéréssel, hogy ne hirdesse ki ezt a törvényt. A kérésünket a következõkkel indokoljuk:
- Románia 1997-ben (a 199-es törvény által) ratifikálta a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját.


- A Charta alapelveit átvették a 215/2001-es törvénybe is, amelyik a 3 cikkelyben kimondja:
A helyi önkormányzatiság a helyhatóságok jogát és képességét jelzi, a jogszabályok szabta korlátozásokon belül arra, hogy szabályozzák és kezeljék a közügyek egy jelentõs részét saját felelõsségi körükön belül, a helyi lakosság érdekében.
- Nyilvánvaló módon ezen közügyek egyike a település saját jelképeinek (címer, zászló, stb.) elfogadása.
- A Charta 8. cikkelye kimondottan tiltja a központi hatóságok bármiféle indokolatlan beavatkozását a helyi közösség ügyeibe. Márpedig az az elõírás, hogy a helyi közösség által elfogadott zászlót a kormány ellenõrzések kell alávetni pontosan egy ilyen indokolatlan beavatkozás.
- Az Alkotmány 11. cikkelye elõírja, hogy A román állam kötelezi magát arra, hogy pontosan és jóhiszemûen teljesíti azon nemzetközi egyezményekbõl rá háruló feladatokat, melyeknek részes fele
Ezekbõl egyértelmûen kiderül, hogy azzal, hogy ezt a törvényt elfogadta, a Parlament nem csak az Alkotmányt sértette meg, de egy Románia által ratifikált nemzetközi egyezményt is áthágott.


    Tisztelt elnök úr!

Megállapítható, hogy kisebbségek - elsõsorban magyarok és székelyek - érdekeit védõ személyekkel vagy szervezetekkel való viszonyukban az állam különbözõ hatóságai egyre gyakrabban sértik meg az Alkotmányt, illetve az ország törvényeit, azzal a céllal, hogy korlátozzák, avagy éppenséggel megakadályozzák egyes jogos gyakorlását. Úgy fordulunk Önhöz, mint az Alkotmány és a törvények betartásának garantálójához, illetve az állam és a társadalom közti közvetítõhöz, azzal a kéréssel, hogy ezeknek az eseteknek szentelje az azokat megilletõ figyelmet, illetve hogy tegye lehetõvé, hogy a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége tudjon ön számára egy részletes tájékoztatást nyújtani ezen esetekrõl, illetve azok megoldásának általunk elfogadhatónak tartó módjáról. Ami pedig ezt a konkrét esetet illeti, kérjük hogy ne hirdesse ki ezt az alkotmányellenes törvényt, hanem küldje vissza a parlamentnek azzal a megjegyzéssel, hogy nem kompetensek ilyen téren törvényt alkotni. És hogy következetesek legyünk kérjük azt is, hogy szólítsa fel a kormányt, hogy vonja vissza a 25/2003-as Kormányhatározatot, ami a közigazgatási egységek címereinek az kidolgozását és használatát szabályozza.

Marosvásárhely, 2015.V.15.

              Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO