Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Nyílt levél Gianni Buquicchio úrnak, a Velencei Bizottság elnökének

Tisztelt  Buquicchio úr!

            Nagyra értékeljük a múlt héten Strasbourgban elmondott beszédét, amelyben világossá tette az ukrán hatóságok számára, hogy az alkotmánymódosítás során kötelesek tiszteletben tartani az Európa Tanács dokumentumait. Ugyanakkor engedjen meg számunkra egy észrevételt: ugyan említett európai példákat is, amikor az Ukrajnában speciális státust igénylő régiók igényének jogosságáról beszélt, de Ukrajna viszonylatában csak a keleti régiókról beszélt, ahol fegyveres konfliktus tört ki. Feltételezzük, hogy nincs róla tudomása, de az ország egy nyugati régiója, a többségében ruszinok (nem oroszok) által lakott Kárpátalja lakossága egy 1991-ben szervezett hivatalos népszavazáson szintén a különleges jogállás mellett foglalt állást. Amennyiben Kárpátalját is megemlíti, akkor világossá tette volna mindenki számára, hogy a sajátos jogállás a megoldás (amint említette) minden ilyen esetben, nem csak azon régiók esetében, ahol fegyveres konfliktus tört ki.

            Tudatában vagyunk annak, hogy az Európa Tanács - a demokratikus államokkal egyetemben - a konfliktusok megelőzésében érdekelt, mert ha egy konfliktus már kitört, akkor annak megoldása sokkal nehezebb. Sajnos nem ez a helyzet az Európa Tanács minden tagállamában. Ilyen értelemben hadd hívjuk fel a figyelmét egy hivatalos romániai dokumentumra, a 2015-2020-as időszakra vonatkozó közbiztonsági stratégia nemrég közzétett tervezetére (http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/SNOSP%202015-2020%20.pdf). Ennek a hetedik oldalán ez olvasható (magyar fordításban): Ugyan az elmúlt évek eredményei, illetve a friss közvélemény-kutatási adatok az mutatják, hogy az állampolgárok biztonsága, illetve a közbiztonság terén tevékenykedő intézményekbe vetett bizalma nőtt, a bűnügyek dinamikája továbbra is állandó veszélyt jelent az állampolgárok biztonságára és jólétére, köszönhetően az olyan lehetséges veszélyforrásoknak, mint:

- rasszista, xenofób és szélsőséges megnyilvánulások, valamit az intolerancia egyéb formái, melyek célja etnikai alapú területi autonómia kivívása egyes zónák/régiók számára.

 

A Székely nép 2003 óta békés, demokratikus eszközökkel küzd Székelyföld területi autonómiájáért, összhangban az Európa Tanács releváns dokumentumaival. Ezt közbiztonsági kockázatnak nevezni, és az államhatalom eszközeivel - netán erőszakkal - fellépni ellene könnyen vezethet a helyzet elmérgesedéséhez, márpedig mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ez ne történjen meg. 

            Tisztelt Elnök úr!

Mint tudja, Románia is egy alkotmányos reform kellős közepén van. Úgy gondoljuk, hogy célszerű és hasznos lenne, ha Ön személyesen, illetve a Velencei Bizottság - mint az Európa Tanács fontos intézménye - világossá tennék a román hatóságok számára, hogy amit ön Strasbourgban Ukrajna, illetve annak sajátos jogállást igénylő régiói kapcsán elmondott, az egy az egyben érvényes Románia és Székelyföld esetében is. Úgy gondoljuk, hogy ezzel hozzájárulnának egy közel száz éves gond békés megoldásához, illetve a romániai demokrácia elmélyüléséhez.

Marosvásárhely, 2015.III.31.

Tisztelettel,

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO