Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Levél Victor Ponta-nak a nemzeti régiókra vonatkozó polgári kezdeményezés tárgyában

Románia Kormányának

Victor Ponta Miniszterelnök Úrnak 
Tájékoztatásul Kelemen Hunor Miniszterelnök-helyettes úrnak 

    Tisztelt Miniszterelnök Úr! 


    Mint a Kohéziós politika a régiók egyenlõségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért megnevezésû polgári kezdeményezés polgári bizottságának képviselõje, Dabis Attila magyar állampolgárral közösen bepereltük az Európai Bizottságot (T-529/13 számú ügy) amiért elutasította az említett polgári kezdeményezés bejegyzését, kérve az elutasító határozat érvénytelenítését és a Bizottság kötelezését a kezdeményezés bejegyzésére.  
    Az Európai Unió Bírósága tájékoztatott, hogy Szlovákia, Görögország és Románia kérte a beavatkozásának a jóváhagyását a Bizottság oldalán, míg Magyarország ugyanezt a felperesek oldalán kérte. 
    Románia állampolgáraként mélyen meglepett a Román Államnak ez a lépése, amely nem magyarázható meg másként, mint a szándékunk félreértésével. Fontosnak tartom leszögezni: 
    1. A javasolt polgári kezdeményezés nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerzõdések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be. Ezt a tényt megerõsítik azok az ellentmondások és tévedések az Európai Bizottság érvelésében, amelyeket az Európai Unió Bírósághoz benyújtott válaszai tartalmaznak. Ez alapján kijelenthetõ, hogy a kezdeményezést be kell jegyezni, hogy meg lehessen kezdeni a szükséges aláírások összegyûjtését, hogy ezekkel együtt terjeszthessük a javaslatot az Európai Bizottság elé.   
    2. Bármelyik tagállamnak joga van, hogy fenntartásait kifejezze a közösségi jog bármely jogszabály-kezdeményezésével szemben, ám egy demokratikus, az Unió alapvetõ értékeivel összhangban levõ Európában, ezek megvitatásának fórumai, ahol ezek a fenntartások megvitathatóak, és minden tagállam elõadhatja saját álláspontját, azok az Unió jogalkotásban résztvevõ intézményei, és semmiképpen nem az Európai Unió Bírósága. 
    3. Az említett polgári kezdeményezés célja, hogy az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel mindazokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási és nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az õket körülvevõ régióktól. A kohéziós politika ilyen javulásától az Európai Unió hatékonyabb mûködésére lehet számítani, és Európa kulturális sokszínûségének fenntartására, amely célok összhangban vannak a tagállamok érdekeivel, Romániát is beleértve.     
    4. Tagadhatatlan, hogy az említett kezdeményezésnek van egy kisebbségvédelmi dimenziója is, figyelembe véve azokat a pozitív hatásokat, amelyeket a javasolt uniós szintû jogszabály a kisebbségek helyzetére gyakorolna, ám ezért a kérdést nem gyanakvással és ellenségesen kell megközelíteni, hanem csakis a tagállamok nemzetközi kötelezettségeinek szemszögébõl, amelyek révén a kisebbségek védelme nemzetközi együttmûködés tárgya.        
    5. Még ha igaz is, hogy a Románia beavatkozására vonatkozó határozatot a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kormányba lépése elõtt fogadták el, abban az esetben, ha Románia nem vonja vissza a beavatkozási kérelmét, a helyzet igen kényelmetlenné fog válni, hiszen az RMDSZ határozottan támogatja ezt a polgári kezdeményezést, Korodi Attila környezetvédelmi miniszter pedig tagja a polgári bizottságnak, amely a kezdeményezést megfogalmazta. Ez a helyzet semmiképpen sem szolgálja a jelenlegi kormány jó mûködését, tekintettel arra, hogy az RMDSZ-nek határozottan és világosan állást kell foglalnia ebben a tárgyban az európai parlamenti választások elõtt.    
    Ezeket a szempontokat figyelembe véve kérjük, hogy vonják vissza Romániának az említett perben benyújtott beavatkozási kérelmét minden olyan régió érdekében, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási és nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az õket körülvevõ régióktól, Székelyföld érdekében, Románia érdekében és egész Európa javára.   
    Tisztelettel: 


Izsák Balázs
                          A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2014. április14.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO