Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Kiáltvány a Székely Szabadság Napján

Ma, 2014. március 10-én, a marosvásárhelyi Postaréten, a Székely vértanúk emlékművénél összegyűlt székelyek és a velük szolidaritást vállaló magyar közösségek képviselői, a jog és a demokrácia útját járva egyhangúan nyilvánítjuk ki akaratunkat: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját! Ugyanezt teszik ma szerte a nagyvilágban mindazok, akik velünk együtt megértették, a Székely Szabadság Napjának üzenetét. Az elmúlt években nyilvánvalóvá tettük, hogy a ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé, a jogkövetelésé is: a tudatos, közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében.

Jogos követeléseinket azonban mindeddig egyetlen román kormány sem vette figyelembe, így kénytelenek vagyunk ismételten megállapítani:

Románia, nem tartja tiszteletben nemzetközi kötelezettségeit, így az Európa Tanácshoz való csatlakozáskor az 1201/1993 számú ajánlásának teljesítésére vonatkozó vállalását sem.

Románia nem tartja tiszteletben a Kisebbségi Keretegyezményben és a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartájában foglalt kötelezettségeit; de  figyelmen kívül hagyja az Európai Uniónak a statisztikai régiók kialakítására vonatkozóan javaslatait is. 

Súlyosabb, hogy saját állampolgárainak demokratikusan kinyilvánított akaratára sincs tekintettel.

Ráadásul mondvacsinált okokra hivatkozva, jogszerűtlen eszközökkel a hatóságok korlátozzák a gyülekezési- és szólásszabadságot, sértve ezzel az állampolgárok alkotmányos jogait.

Székelyföld területi autonómiája azt jelenti, hogy történelmi szülőföldjén a székely-magyar többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és saját érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően. Az autonóm régió az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.

Ennek jegyében jelentjük ki: mi párbeszédet és együttműködést akarunk, Székelyföld jogi státuszának rendezésében, amely csakis a helyi közösségek szabad akaratára, az állampolgárok közti szolidaritásra és a konstruktív együttműködésre épülhet. Bízunk benne, hogy az új összetételű kormány nagyobb nyitottságot mutat ezen kezdeményezés iránt, s hogy hamarosan megindul a párbeszéd Székelyföld jövőjéről a kormány és Székelyföld képviselői között.

Ismételten hangsúlyozzuk: Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát.

Mindezek szellemében követeljük:

Székelyföld alkosson önálló fejlesztési régiót!

Székelyföld legyen önálló közigazgatási régió!

Székelyföld autonómiájának törvény általi szavatolását!

Tiltakozunk a Székely Nép érdekeit sértő, létét fenyegető közigazgatási átalakítás ellen!

Tiltakozzunk alkotmányos jogaink megsértése ellen!

Követeljük, hogy a romániai hatóságok azonnal szüntessék be a székely jelképek üldözését, a jelképeket használó személyek és intézmények zaklatását és fenyegetését.

Követeljük, hogy a kormány kezdjen párbeszédet Székelyföld státuszáról a székely nép legitim képviselőivel, a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal!

Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk Székelyföld minden lakosának!

                                                  Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!

Marosvásárhely 2014. március 10.

A résztvevõk nevében: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke 

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO