Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Teljesíteni kell az uniós polgári kezdeményezéssel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket!

(Felkérés Románia kormányához) 

A Székely Nemzeti Tanács, ez év június harmadikán megtartott ülésén határozatot fogadott el, amelyben kimondta, hogy élni kíván az Európai Unióról Szóló Szerződés által az uniós polgároknak kínált lehetőséggel, hogy aktívan és közvetlenül részt vegyenek az európai döntéshozatalban. A Szerződés kimondja: legalább egymillió uniós polgár kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság terjesszen elő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.  


A határozat értelmében a Székely Nemzeti Tanács által elindított polgári kezdeményezés célja, hogy az unió őshonos, nemzeti sajátosságokat és hagyományokat őrző, sajátos regionális vagy nemzeti identitású közösségei önrendelkezési jogát uniós szintű jogi aktus elismerje, és sajátos jogállást biztosítson az általuk lakott régióknak. 
A Székely Nemzeti Tanács két alkalommal is Románia Parlamentje elé terjesztette Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezetét, amelyet a román hatóságok annak megvitatása nélkül elutasítottak. Ezt követően a Székely Nemzeti Tanács népszavazást szervezett, amelyen Székelyföld több mint 210.000 lakosa mondott igent Székelyföld területi autonómiájára, ám a központi hatalom a régió közösségének, Székelyföld többségi lakosságának, a székely népnek kifejezett akaratát sem méltatta figyelemre. 
Ezek után született meg a döntés 2008-ban, hogy teremtsük meg Székelyföld autonómiájának uniós szintű jogi feltételeit, keressük meg a velünk egysorsú, nemzeti sajátosságaikat, történelmi hagyományaikat őrző európai régiók lakóit, hogy szövetségünk, együttműködésünk nyomán az uniós jog ügyeként lehessen kezelni ezen régiók lakóinak kollektív jogait. Ez év júniusában pedig arról döntött a testület, hogy ennek érdekében élni fog a Lisszaboni Szerződés által lehetővé tett uniós polgári kezdeményzéssel.   
Ahhoz azonban, hogy az uniós polgári kezdeményezés jogával 2012. április elsejétől élni lehessen Romániában is, elengedhetetlen, hogy az ország illetékes közhatóságai megtegyék a szükséges intézkedéseket. 
Emlékeztetjük Románia kormányát, személyesen Emil Boc miniszterelnököt hogy az uniós szintű polgári kezdeményezésre vonatkozó, az Európai Parlament és Tanács 211/2011 számú rendelete „teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban”. A tagállamoknak kötelező módon ki kell jelölniük a támogató nyilatkozatok ellenőrzésére és igazolására illetékes hatóságot, és 2012. március 1-ig továbbítani kötelesek a Bizottságnak azok nevét és címét, de minden tagállam köteles tájékoztatni a Bizottságot „a rendelet végrehajtása céljából általa elfogadott konkrét rendelkezésekről”.  
Felkérjük és sürgetjük Románia kormányát, felkérjük Emil Boc miniszterelnököt, hogy tiszteletben tartva a megadott határidőket tegyék meg a szükséges és kötelező intézkedéseket, hogy a polgári kezdeményezésre vonatkozó 211/2011 számú rendeletet Romániában is alkalmazni lehessen. 

Sepsiszentgyörgy 2011. szeptember 17.               

                                                        A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága
                                                                                     Izsák Balázs, elnök

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO