Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Aki segíteni nem akar, az legalább ne gátoljon

 

Az utóbbi hetek, hónapok történései kapcsán egyre gyakrabban gondolkodom azon, mennyire vehető komolyan az „Együtt az autonómiáért” jelszó? Az SZNT tevékenysége szinte kizárólag az autonómia kivívásáért folytatott lépésekre korlátozódik, ami viszont nem jelenti azt, hogy a szervezetnek ne lenne véleménye más közéleti, elsősorban székely-magyar közösségünket érintő témák kapcsán. Ilyenek például a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar tagozatot ért diszkrimináció, (melynek kapcsán a marosszéki szervezet állásfoglalást is kiadott), de ilyen a minden szintre lebontott anyanyelvű oktatás vagy a valós kétnyelvűség kérdésköre, sőt áttételesen még a helyi közösségek gazdasági problémái is, hiszen éppen ezen kérdések megoldatlansága képezi a legkomolyabb érvet az önrendelkezés mellett.

Megválasztásomkor hirdetett programom szerint: „Láthatóvá kell tenni Marosszéket” – ennek érdekében pedig első lépésként a székely tudatot kell erősítenünk, helyenként teljesen újraélesztenünk. Vallom, hogy minél több emberhez kell eljuttatni az üzenetet, minél több polgártársunknak kell elmondanunk mit jelent az autonómia, hol vannak Székelyföld és ezen belül Marosszék határai. Alapvető kérdéseket kell helyretenni. Néha még választott vezetőink fejében is óriási a zűrzavar. Lokodi Edit Emőke megyei tanácselnök például, egy nyárádszeredai rendezvényen így fogalmaz:„Most jövök a Székelyföldről!”

Sajnálatosnak tartom, hogy a Székely Nemzeti Tanácsot immár sorozatosan tekintik nemkívánatosnak Maros megye egyes településein, és anélkül, hogy politikai megfontolásokat magyarázna ebbe bárki is, szóvá kell tennem, hogy ez kizárólag az RMDSZ-es vezetőség részéről történő elutasítás. Felhívom mind Kelemen Atilla megyei RMDSZ elnök, mind Lokodi Edit Emőke megyei tanácselnök figyelmét, hogy ezen kiszorítósdi igen veszélyes precedenst teremt és csakis a megosztást szolgálja. Azon érv, mely szerint ünnepi rendezvényeinket nem szabad politikai csatározások színterévé tenni tökéletesen elfogatható, sőt részemről is támogatott elv. Maros megyében viszont farizeusi magatartással éppen az RMDSZ-es polgármesterek hivatkoznak politikára a civil és pártpolitikai függetlenséget valló SZNT hallatán, aztán a rendezvényeken sorozatosan ott vannak és szót kapnak a szövetség pártpolitikusai.

Csak a két legkirívóbb esetet említem most. A marossárpataki falunapok alkalmával Kozma Barna RMDSZ-es polgármester telefonon kell engedélyt kérjen feletteseitől, hogy szót adhatnak-e az SZNT elnökének annak a szobornak az avatásán, mely alkotás egyébként a helyi székely tanács vezetőjének,  Marosszék Székely Tanácsa elnökségi tagjának munkája. A válasz negatív, sőt a műsorvezető figyelmetlensége folytán még a téren megjelent SZNT elnököt sem veszik észre. Aztán eltelik 1-2 óra és beszédre kérik fel Lokodi Edit Emőkét, nem politikusként, tanácselnökként – mondják.

A másik és még szomorúbb eset, az augusztus 20.-i ünnepség kapcsán történt Hármasfaluban, pontosabban Székelyszentistvánon. A helyi RMDSZ-es szervezőbizottság egyenesen a román kormány politikáját vitte be a templomba, hiszen a román miniszterelnök-helyetteseként szólhatott Markó Béla az Úr asztala mellől, míg az autonómia iránt elkötelezett civilek még a vigasságot szolgáló színpadról is letiltattak. Az SZNT helyi küldötteinek sorozatos próbálkozásai ellenére a szervezők hajthatatlanok voltak: Izsák Balázs nem kap szót!  A kiszorítósdit szóvá tévén, a cinikus válasz a következő volt: „senkit sem tiltottak le, az SZNT vezetői is ott voltak a templomban, sőt koszorúztak is.” Ez így igaz, csakhogy Isten házába remélem a jövőben is beléphetek meghívó nélkül, a nemzet nagyjai előtti főhajtás pedig nem lehet kormánytagok kiváltsága!

Marosvásárhely, 2011. augusztus 24.                                                           

                                                                                                                    Biró Zsolt

                                                                                                  Marosszék Székely Tanácsának elnöke

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO