Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

 • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
 • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Javaslatok a Magyar Köztársaság alkotmányához

Magyar Köztársaság Országgyűlése
Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság
Dr. Salamon László elnök Tisztelt Elnök úr! 

A Székely Nemzeti Tanács felkérést kapott, hogy javaslataival vegyen részt az Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság munkájában, és ez által járuljon hozzá Magyarország új alkotmányának kidolgozásához. 

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága 2010. szeptember 25.-én tartott ülésén megvitatta a felkérést, és ennek összegzéseként az alábbi javaslatokat fogalmazom meg:

 1. Magyarország új alkotmányának preambulumában történjen utalás a Szent István-i Magyarországra, a vármegyékre és a székely székekre.

  Indoklás: A magyar nemzet európai léptékű értéke, hogy a Szent István-i Magyarországon a vármegyék és a székely székek az államigazgatás közjogi intézményei voltak akkor, amikor a legtöbb európai ország közigazgatási egységei a hűbéri magánjog alapjain álltak. Az Európai Unióban ma zajló regionalizációs folyamatban, és ennek eredményeként a Régiók Európájának kialakulásában a Kárpát-medencei magyarság érdekelt, ugyanakkor e folyamatban saját történelmi hagyományait is szem előtt kell tartania.

 2. A Magyar Köztársaság hatályos alkotmánya kimondja:

  (3) A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő  magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való  kapcsolatuk ápolását. 

  Helyette javasoljuk:

  A Magyar Köztársaság felelősséget vállal a határain kívül  élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását, a szomszédos országokban élő magyar közösségek jogainak védelme pedig, s e jogok intézményi garanciáinak megteremtése és fejlesztése államközi együttműködés tárgyát képezi. 

  Indoklás: A magyar alkotmány 1989-es módosítása óta, a Magyar Köztársaság és a szomszédos országok között megkötött államközi szerződések rögzítik, hogy kisebbségeik jogainak védelmét államközi együttműködés tárgyának tekintik. Ez a Kisebbségi Keretegyezményben és kétoldalú szerződésekben rögzített elv alkotmányos megerősítése azért szükséges, hogy a magyar államnak ez a kötelezettségvállalása ne legyen alárendelve a politikai váltógazdaságnak.

 

Tisztelettel:

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely 2010. szeptember 29.

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO