Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Székelyföld önkormányzataihoz!

Tisztelt Elnök Urak!

Tisztelt megyei és helyi önkormányzati képviselők! 

Tisztelt Polgármester Urak! 

Románia miniszterelnöke kifejezte azt a szándékát, hogy Kovászna és Hargita megyét, az ott élők akaratának semmibevételével, elszakítva Marosszéktől egy olyan újabb fejlesztési régióba sorolja be a román hatalom, amely nemhogy nem felel meg a helyi közösség érdekeinek és hagyományainak, de ellentétesek Románia nemzetközi kötelezettségvállalásaival is.


A Székely Nemzeti Tanács 2009 januárjában azzal a kifejezett szándékkal kezdeményezte a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés összehívását, illetve létrehozását állandó intézményként, hogy elébe menjen a közigazgatási átalakításnak, és ne engedje meg, hogy Székelyföldet szétdarabolják, és idegen, más kultúrájú régiókba beolvasszák. Sok magyar közszereplő, sok önkormányzati képviselő nem értette meg a lépés fontosságát, így a Székelyföld területi egységére vonatkozó elvi nyilatkozatot a másfélezer önkormányzati képviselőből csak négyszázan támogatták. Ezt a román miniszterelnök a gyengeség jeleként, a székelyek közötti konszenzus hiányaként értelmezhette, és így ma messzebb mer elmenni a magyarellenességben, mint Nicolae Ceauşescu az 1968-as közigazgatási "reform" idején.

Arra kérjük önöket, arra kérjük ezúton Kovászna és Hargita megye megyei önkormányzatait, és a marosszéki helyi önkormányzatokat, hogy határozottan lépjenek fel választóik érdekeinek védelmében, lépjenek fel a központi hatalom jogsértő tervezete ellen, és akadályozzák meg annak kivitelezését a rendelkezésükre álló eszközökkel.

Elvi nyilatkozatban, tanácsülésen ítéljék el a miniszterelnök Székelyföld feldarabolására vonatkozó kijelentését, helyezzék kilátásba az együttműködés megtagadását a román kormánnyal, amennyiben az nem áll el a jogsértő tervtől, készítsék fel a két megye lakosságát a tömeges tiltakozásra.

A megyei és helyi önkormányzatok joga és lehetősége, hogy népszavazáson kérjék ki a helyi lakosság véleményét, a helyi lakosság joga és lehetősége, hogy népszavazáson mondjon véleményt: akar-e a kormány tervének megfelelő régióhoz tartozni.

Kérjük önöket, hogy tanácsi határozattal csatlakozzanak a Székelyudvarhelyi Önkormányzati Nagygyűlésen elfogadott, Székelyföld egységére vonatkozó elvi nyilatkozathoz, és követeljék, hogy a régiók kialakítása során a román kormány vegye figyelembe a helyi közösség akaratát, és tartsa tiszteletben Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait.

A felhíváshoz függelékben csatoljuk a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésnek Székelyföld egységére vonatkozó nyilatkozatát. 

Marosvásárhely, 2010. június 28.

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
Függelék:

Állásfoglalás a közigazgatási reformról

Székelyföld választott önkormányzati tisztségviselői, mint a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés létrehozói és résztvevői,

figyelembe véve, hogy Románia közigazgatási beosztása elavult, és átszervezésének szükségessége egyre gyakrabban kerül a közfigyelem középpontjába,
tekintettel arra, hogy a fejlesztési régiók újrarajzolása olyan sürgető prioritás, amely egyaránt érdeke Romániának és a Középrégióba természetellenesen beerőszakolt Székelyföldnek,
tekintettel arra, hogy a romániai közigazgatási reform nem mellőzheti a szubszidiaritás elvét, mint a demokrácia alapvető értékét, ezért a közigazgatási átszervezésnek a helyi közösségek akaratára kell épülnie,
figyelembe véve a Székely Nemzeti Tanács által 2003. október 26.-án kinyilvánított igényt, hogy Székelyföldnek önálló fejlesztési régióvá kell válnia,
tekintettel arra, hogy Romániának a közigazgatási reform során is tiszteletben kell tartania nemzetközi kötelezettségvállalásait, jelen esetben a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménybe, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájába valamint a Regionális Önkormányzatok Autonómiájának Európai Chartájába foglalt kötelezettségeket,

határozottan kinyilvánítják:

Székelyföld fel nem oszthatóés be nem olvasztható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben, amelynek egyben különálló fejlesztési régiónak is kell lennie. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni Románia számára is, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell. 

Elfogadva a Gyergyóditrói Székely Nemzetgyűlés határozatát, Székelyföld határainak a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott és Románia Parlamentje elé terjesztett Autonómia Statútumban szereplő határokat kell tekinteni. 

Székelyudvarhely, 2009. szeptember 05.

Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO