Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Nyílt levél Őexcellenciája, Vasile Blaga Miniszter Úrnak, belügyi és közigazgatási miniszternek

Tisztelt Miniszter Úr!

Ezúton szeretnék hangot adni elégedetlenségemnek azok miatt az intézkedések miatt, amelyeket a rendvédelemnek az Ön által vezetett minisztérium fennhatósága alá tartozó intézményei foganatosítottak, és amelyek – törvényes alap hiányában – nyilvánvaló hatásköri túllépésnek minősülnek.


Idén január 28.-án Vass Imrét, Makfalva község alpolgármesterét és öt önkormányzati képviselőt – mindannyian a Székely Nemzeti Tanács küldöttei – a rendőrségre idézték azért, mert a községházára kitűzték Székelyföld lobogóját. A rendőrségen kihallgatták, illetve arra kötelezték őket, hogy nyilatkozatot írjanak. Ugyanezen eljárást alkalmazták nem sokkal később Tóth Ferenc szovátai lakossal szemben, Székelyföld lobogójának kitűzéséért, ezúttal Szováta városának polgármesteri hivatalára.

Székelyföld lobogója a székelység, tehát a helyi közösség jelképe, amelyet a régió számos polgármesteri hivatalára, illetve más középületére is kitűztek. Az a tény, hogy ezek közül két esetben indult eljárás azt bizonyítja, hogy a rendőrség tisztában van azzal, hogy nincsen törvényes alapja semmiféle beavatkozásnak az ő részükről, és nem követtek más célt, mint a helyi lakosság megfélemlítését, túllépve törvényes hatáskörüket.

Ez év május 19.-én a Szervezett Bűnözés- és Terrorizmuselleni Igazgatóság munkatársai Maroshévízen nyomoztak, melynek során kihallgatták Czirják Károlyt, a Székely Nemzeti Tanács küldöttét, valamint további három helybeli lakost, az Urmánczy Nándor Egyesület alapító tagjait. Június negyedikén kihallgatták az egyesület másik három, csomafalvi alapító tagját, köztük Borsos Gézát, az SZNT alelnökét is.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Székely Nemzeti Tanács a székely nép autonómia-törekvéseinek közképviselete. Székelyföld autonómiájára vonatkozó, Románia Parlamentje elé terjesztett törvénytervezetünk részletesen leírja Székelyföld autonóm közigazgatási régió intézményeit, azok működését, valamint mindezek alkotmányos alapját. Az alkotmány 61. cikkelyének első bekezdése értelmében Románia parlamentje az egyetlen intézmény, amely jogosult ennek elfogadásáról, avagy elutasításáról dönteni. Bármely kísérlet, ami arra irányul, hogy befolyásoljon egy törvénytervezetben lefektetett politikai opciót, beavatkozás a törvényhozási folyamatba, illetve a politikai életbe. A rendvédelmi szervek fent leírt cselekedetei következésképpen súlyosan sértik a jogállamiság elveit.

De ha politikai nézeteink nem lennének törvénytervezetbe kodifikálva, avagy éppenséggel az alkotmány módosítását tűznénk ki célul, akkor sem lenne joguk a belügyminisztérium alkalmazottainak bármiféle nyomást gyakorolniuk ránk, azzal a céllal, hogy megváltoztassák politikai nézeteinket, különös tekintettel arra, hogy a 2008-as népszavazáson ezt a népakarat is egyértelműen megerősítette.

A fent jelzett túlkapások arra figyelmeztetik az egész romániai társadalmat, hogy mindannyiunk közös felelőssége megakadályozni, hogy a rendvédelmi szervek ismét a politikai elnyomás eszközeivé váljanak, amint ez a totalitárius diktatúra idején volt. Bízom benne, hogy Ön, mint belügyi és közigazgatási miniszter a törvény adta eszközeit és hatáskörét felhasználva ki fogja vizsgálni az általam jelzett eseteket, felelősségre fogja vonni a vétkeseket, illetve megteszi a szükséges lépéseket, hogy hasonló, sajnálatos események ne ismétlődhessenek meg a jövőben. 

Marosvásárhely 2010.06.14

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO