Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr! 

Megkaptuk és megvitattuk március 28-án írt levelüket, amelyben az EMEF alakuló ülésére meghívják a Székely Nemzeti Tanácsot. Elolvastuk és tanulmányoztuk azt a megállapodást, amelyet Elnök úr Markó Bélával, az RMDSZ szövetségi elnökével megkötött az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum létrehozására vonatkozóan. 


Bizton állíthatom, hogy a Székely Nemzeti Tanács küldöttei, beleértve az Állandó Bizottság tagjait és személyesen engem - az együttműködés, az összefogás hívei. Egységesnek kell lennünk a népszavazáson kinyilvánított közösségi akarat szolgálatában, az öt esztendeje kitűzött cél érvényesítésében. 

Erre vonatkozóan az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács határozatot fogadott el 2005. március 12-én, amely kimondja: „Az RMDSZ ne nyújtson be önálló autonómia-törvénytervezetet” – illetve azt, „hogy együttesen képviseljük az RMDSZ-szel a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az EMNT által a törvényhozáshoz benyújtott autonómia-tervezeteket.” 

Az EMNT és az RMDSZ előtt ma is nyitva a lehetőség, hogy ezt megtegye. 

A 2005 márciusában elfogadott EMNT határozat szellemében ehhez nincs szükség olyan munkacsoportra, amely elvégezné „a különböző közösségi autonómiaformák koncepcióinak egyeztetését, és egységes jogi kodifikációját”, amint az EMEF feladataira vonatkozóan áll az EMNT és RMDSZ megállapodásában. De azért sincs erre szükség, mert a személyi elvű autonómia statútuma és Székelyföld autonómia statútuma két, egymástól elkülönülő autonómiaforma intézményeit és hatásköreit szabályozza. A jóhiszeműség jegyében nem feltételezzük ugyanis, hogy az „autonómiaformák koncepciói” szintagma, az EMNT és az SZNT által egyhangúan elfogadott tervezetektől eltérő elképzeléseket takar. 

Tisztelt Elnök Úr! 

A Székely Nemzeti Tanács nem rendelkezik közhatalommal, sem a céljai szolgálatába állítható anyagi forrásokkal. Egyetlen erőforrása annak a közösségnek a bizalma, amelynek érdekeit, törekvéseit felvállalta. A közösség bizalmát megtartani, és javára visszafordítható erőforrásként használni csak úgy lehet, ha világos célokat jelölünk meg, és következetesek vagyunk azokhoz. Terjedelmi okokból nem kívánom folytatni a fentieken túl az RMDSZ és az EMNT megállapodásának kritikáját. Fontosabbnak tartom elmondani, bízom abban, hogy a szövetség, amelyet az EMNT és az RMDSZ megkötött, végül meg fogja találni a helyes utat az erdélyi magyarság autonómiatörekvéseinek, köztük Székelyföld autonómiájának hiteles és hatékony képviselete felé. Amikor ez megtörténik, akkor és csak akkor, ott lesz Önök mellett a Székely Nemzeti Tanács képviselője is. Egyenrangú partnerként, a Székely Nemzeti Tanács döntése és felhatalmazása alapján, megerősítve a települési székely tanácsok bizalmával és akaratával. 

Őszinte nagyrabecsüléssel: 

                                                                                                   Izsák Balázs 
                                                                                    A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely 2009. március 31.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO