Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

SZÉKELYFÖLD VAN, VOLT ÉS LESZ!

Elnök Úr!


Ön, mint Románia legfőbb állami méltósága, Románia hivatalos álláspontját képviselve, Budapesten, a Magyar Köztársaság elnökének jelenlétében kijelentette, hogy „Székelyföldön soha nem lesz autonómia”, megtoldva azzal, hogy Románia egységes nemzetállam, és soha nem fogja elismerni a kollektív jogokat.


Kijelentései ellentmondanak a nemzetközi jognak, ellentétben állnak azokkal a nemzetközi kötelezettségekkel, amelyeket Románia vállalt, sértik a székely nép, a magyar nemzeti közösség önérzetét, és az európai stabilitást veszélyeztető kényszerhelyzetet próbálnak teremteni.

Elnök úr!

Ön, és Ön által a hivatalos román politika, ezzel tagadni próbál egy több mint ezer éves valóságot, a székely nép állami formában szervezett létét Erdély földjén.

Létezésünket Románia 18 éve született alkotmányával próbálja cáfolni.

Tudomására hozzuk, hogy a székely nép alkotmánya (Constitúciója) már 1500-ban írott formában létezett, és már akkor kimondta a bírói függetlenség és az ártatlanság védelmének elvét.

Ön egyéni kisebbségi jogokat kínál önrendelkezése helyett népünknek, melynek tagjai nem egyéni beszivárgókként érkeztek Erdélybe, hanem őshonos államalapítóként él a Székelyföldön.

Európa népei tudják, hogy a székely nép Erdélyben őshonos. Ősi, maga teremtette kultúrával, saját jogrenddel, írásbeliséggel rendelkezve, évezreden át, védte, ha kellett fegyverrel és véráldozat árán is, szülőföldjét, közösségi fennmaradását, tiszteletben tartva más népek jogait.

Tudatjuk Önnel, hogy a Székelyföldön, a mai lakosság 80%-át alkotva, él ma is a székely nép, a magyar nemzet részének tekinti magát, és mint ennek a területnek őshonos népe! Az elmúlt évszázadok során saját jogrendjére és a székely székek autonómiájára alapozott közigazgatási és védelmi rendszert működtetett, mai szóval autonómiát élvezett. 

A magyar királyok és a mindenkori hatalmak által ismert vagy elismert autonómiájának és olthatatlan szabadságvágyának köszönheti fennmaradását.

Ön épp úgy tudja, mint mi, hogy a népek önrendelkezési joga nemzetközileg elismert, kötelező jog. Ezt a jogot nem adják, nem kell elismerni, arról le sem lehet mondani! Az önrendelkezési jog természetes jog.

A székely nép akaratnyilvánító népszavazáson mondta ki 2007-ben, hogy élni akar önrendelkezési jogával, és ennek értelmében igényli Székelyföld Autonóm Közigazgatási Régió törvény általi létrehozását, mely nem sérti Románia területi integritását, de biztosítja a székely nép közösségi fennmaradását ősi földjén. Ön örökre lehetetlenné nyilvánítaná ezt a megoldást.

Elnök úr!Kategorikus kijelentésével egyértelműen tudtunkra adta, hogy a székely népnek, mint közösségnek Románia keretein belül nincs jövője! Tudtunkra próbálja adni, hogy Romániában soha nem fog megegyezés születni a demokrácia szabályai szerint, a székely nép és a román hatalom között. 

Ön a hatalom birtokában, a hatalom eszközével szándékszik megakadályozni egy nép közösségi fennmaradását és gyarapodását, azt a demokratikus, mindkét fél érdekeinek megfelelő megoldást, mely tiszteletben tartja Románia területi integritását és a székely nép önrendelkezési jogát.

Ön kényszerhelyzetet teremt székely közösségünk számára. 

A székely nép SOHA nem mond le, mert nem is mondhat le önrendelkezési jogának érvényre juttatásáról, közösségi értékeinek megvédéséről, arról a jogáról és kötelezettségéről, hogy saját szülőföldjén közösségi jövőt teremtsen saját maga és gyermekei számára.

SZÉKELYFÖLD ÖRÖK!

A „Székelyföld örök” önrendelkezési fórum résztvevői:

Borsos Géza – a Székely Nemzeti Tanács szervezési alelnöke (Gyergyószék)
Benkő Emőke – a Székely Nemzeti Tanács alelnöke (Bardóc-Miklósvárszék)
Andrássy Árpád - a Székely Nemzeti Tanács jegyzője (Marosszék) 
Ferencz Botond - az Orbaiszéki Székely Tanács elnöke 
Benedek Barna - a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke 
Ambrus A. Árpád - a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke
Bardócz Ferenc – a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke 
Krizbai Imre – a Bardóc-Miklósvárszéki Székely Tanács alelnöke 
Kádár Edit – a Bibarcfalvi Települési Székely Tanács tagja, SZNT küldött
Tordai Árpád – a Bibarcfalvi Települési Székely Tanács tagja, SZNT küldött
Elekes Józsa Márton – a Gyergyóújfalvi Települési Székely Tanács elnöke, SZNT küldött
Korpos Levente – a Gyergyócsomafalvi Települési Székely Tanács elnöke, SZNT küldött
Székely Álmos – a Gyergyócsomafalvi Települési Székely Tanács alelnöke
Török Zoltán – a Gyergyószentmiklósi Székely Tanács tagja, SZNT küldött
Simon Sándor – a Ditrói Székely Tanács elnöke, SZNT küldött
Madaras Albert – a Ditrói Települési Székely Tanács tagja, SZNT küldött
Baricz Gergely – a Borzonti Települési Székely Tanács elnöke, SZNT küldött
Csíki Dezső – a Borzonti Települési Székely Tanács tagja
Antal Teréz – a Gyergyócsomafalvi Települési Székely Tanács tagja
Székely Levente – a Gyergyócsomafalvi Települési Székely Tanács tagja
Csala József – a Gyergyócsomafalvi Települési Székely Tanács jegyzője
Baróti Ferenc – a Gyergyócsomafalvi Települési Székely Tanács tagja
Vitéz Huszár András – a Gyergyócsomafalvi Települési Székely Tanács tagja
Szász Mária – a Gyergyócsomafalvi Települési Székely Tanács tagja
Pildner József Károly - a Magyar Polgári Párt tagja (Sepsiszentgyörgy)
Czirják Károly - a Maroshévízi Székely Tanács elnök, SZNT küldött
Strasszer István - a Maroshévízi Székely Tanács alelnök, SZNT küldött
Ambrus József - a Maroshévízi Székely Tanács alelnöke
Csibi István - a Maroshévízi Székely Tanács titkára 
Dr. Victor Segesváry – a politikai tudományok és a református teológia doktora, az Egyesült Nemzetek fejlödési programjának volt igazgatója és az afrikai és ázsiai kormányok főtanácsadója, Lugano, Svájc 
Hompoth Zoltán – az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke 
Mózes Gyula – a Székelyudvarhelyi Székely Tanács elnöke, SZNT küldött 
Bíró Edith – a Székelyudvarhelyi Székely Tanács tagja 
László Emma – az Udvarhelyszéki Székely Tanács tagja, SZNT küldött 
Kolumbán Sándor – Székelyudvarhely 
Dr. Bándi Kund – az Összmagyar Testület Elnökségi tagja 
Turóczy Ferenc – Magyarország 
Turóczyné Brindza Emerencia – Magyarország 
Turóczy Bence Bertalan – Magyarország 
Ferencz András – Temesvár 
Nirschné Henn Edit – Heniem Kft, Magyarország 
Dr. Katona Mária – „Székelyföld fia” 
Paniti Gyöngyi – Pátyi Székely Kör vezetőségi tagja, Magyarország 
Dr. Szitányi György – Tiszteletbeli Székely, Magyarország 
Kun Sándor (Demokles) – Szolnok, Magyarország 
Gáspár Sándor 
Horváth Andrea 
Mezei-Nagy Zoltán 
Kiss Lajos 

Kelt Gyergyócsomafalván, az Úr 2009-ik esztendejének böjtelő hava 6-ik napján

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO