Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
Románia Miniszterelnök-helyettesének

Excellenciás Uram!

A 2006. június 18-án tartott Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozatának megfelelően, kötelességünk felszólítani Románia Elnökét, Parlamentjét, Kormányát, hogy kezdjen tárgyalásokat a Székely Nemzeti Tanáccsal Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozásáról és 2006. szeptember 30-ig írjanak alá megállapodást Székelyföld autonómiájának elismeréséről.
Az illetékes romániai hatóságok a Székely Nemzeti Tanácsnak a székely nép nevében megfogalmazott minden eddigi követelését visszautasították. A Parlamentbe 2004-ben benyújtott törvénykezdeményezést Székelyföld Autonómia Statútumáról részletes vita nélkül elutasították, ugyanez történt a Képviselőházban 2005-ben, s a törvénykezdeményezést hónapok óta nem tűzik napirendre a Szenátusban.

Székelyföld Autonómia Statútumának törvény általi garantálása a székely nép szülőföldön való megmaradásának, a román államon belüli önrendelkezési jog gyakorlásának alapvető feltétele.

Úgy véljük, Románia Európai Unióhoz való csatlakozása során, az említett határidőig, Székelyföld autonómiájának törvény általi garantálása szükségszerű és lehetséges, ha a jogállamra jellemző elvek és normák érvényesülnek, amiképpen az Európai Unióban az autonóm közösségek területi autonómiával rendelkeznek. Ennek megfelelően, Székelyföld újralétesítése, autonómiájának törény általi garantálása Románia csatlakozásának egyik feltétele kell, hogy legyen, amelyet ha teljesítenek, a székely népnek teljes és tényleges egyenlőséget szavatolnak, az integráció folyamatát, az Európai Uniót pedig nem terhelik majd etnikai feszültségek.

Tisztelettel kérjük, szíveskedjék azonnal megkezdeni a tárgyalásokat a Székely Nemzeti Tanács képviselőivel Székelyföld Autonómia Statútumának 2006. szeptembe 30-ig történő jóváhagyásáról.

Tisztelettel,

Dr. Csapó I. József
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Sepsiszentgyörgy, 2006. június 24
0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO