Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Magyarország Kormányának

Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úrnak

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A 2006. június 18-án Ditróban összesereglett Székely Nemzetgyűlés kinyilvánította, hogy a magyar nemzet részét képező székely nép élni akar önrendekezési jogával, és ezen jog alapján követeli Székelyföld államon belüli önkormányzását.
A Székely Nemzetgyűlés felkéri Magyarország Kormányát, hogy gyakoroljon védőhatalmi státust Székelyföld autonómia-törekvései fölött.

Székelyföld autonómiája a székely nép létfeltétele, önrendelkezésének megnyilvánulása. A szülőföldjén őshonos székely nép követeli Székelyföld autonóm közigazgatási régió újralétesítését. 

A Trianoni Békeszerződést (Diktátumot) aláíró Nagyhatalmaktól követeli az erdélyi magyarság, a székelység 86 éve tartó jogfosztásának orvoslását és felkéri az Egyesült Nemzetek Szervezetét, az Európai Uniót, hogy a székely nép önrendelkezési jogának elismerése érdekében, vállaljon felelősséget Székelyföld autonóm státusának nemzetközi egyezmény általi szavatolásáért.

A romániai hatóságok a demokratikus eszközökkel kifejezett minden követelésünket visszautasították, nem engedik a helyi népszavazások megrendezését Székelyföld autonómiájáért, Románia Parlamentje 2004-ben és Képviselőháza 2005-ben is részletes vita nélkül utasította el a Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezést. 

A székely nép nem tűri tovább a 86 éve tartó jogfosztottságot! 

Kérjük Magyarország Kormányát, hogy alkotmányos kötelezettségének megfelelően, az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt és az EU-ban képviselje a székely nép önrendelkezési törekvéseit, Székelyföld autonóm státusának nemzetközi egyezmény általi szavatolását és ennek érdekében kössön kétoldalú szerződést Romániával!

Tisztelettel,
Dr. Csapó I. József
A Székely Nemzeti Tanács elnöke 

Sepsiszentgyörgy, 2006. június 24
0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO