Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács
Excellenciás Uram!

A 2006. június 18-án Ditróban összesereglett Székely Nemzetgyűlés kinyilvánította, hogy a magyar nemzet részét képező székely nép élni akar önrendekezési jogával és ezen jog alapján követeli Székelyföld államon belüli önkormányzását.
A Székely Nemzetgyűlés felkérte Magyarország Kormányát, hogy gyakoroljon védőhatalmi státust Székelyföld autonómia-törekvései fölött.

Székelyföld autonómiája a székely nép létfeltétele, önrendelkezésének megnyilvánulása. A szülőföldjén őshonos székely nép követeli Székelyföld autonóm közigazgatási régió újralétesítését. 
A Székely Nemzetgyűlés felkérte Magyarország Kormányát, hogy gyakoroljon védőhatalmi státust Székelyföld autonómia-törekvései fölött.

Székelyföld autonómiája a székely nép létfeltétele, önrendelkezésének megnyilvánulása. A szülőföldjén őshonos székely nép követeli Székelyföld autonóm közigazgatási régió újralétesítését. 

A Trianoni Békeszerződést (Diktátumot) aláíró Nagyhatalmaktól követeli az erdélyi magyarság, a székelység 86 éve tartó jogfosztásának orvoslását és felkéri az Egyesült Nemzetek Szervezetét, az Európai Uniót, hogy a székely nép önrendelkezési jogának elismerése érdekében, vállaljon felelősséget Székelyföld autonóm státusának nemzetközi egyezmény általi szavatolásáért.

A romániai hatóságok a demokratikus eszközökkel kifejezett minden követelésünket visszautasították, nem engedik a helyi népszavazások megrendezését Székelyföld autonómiájáért, Románia Parlamentje 2004-ben és Képviselőháza 2005-ben is részletes vita nélkül utasította el a Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezést. 

A székely nép nem tűri tovább a 86 éve tartó jogfosztottságot! 

Kérjük Excellenciádat, hogy a magyar állam hatóságaira háruló alkotmányos kötelezettségnek megfelelően, az ENSZ tagállamaival, az EU államaival való kapcsolatok során szíveskedjék képviselni a székely nép önrendelkezési törekvéseit, Székelyföld autonóm státusának nemzetközi egyezmény általi szavatolását!


Megkülönböztetett tisztelettel,

Dr. Csapó I. József
A Székely Nemzeti Tanács elnöke 

Csatolom a Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozatát

Sepsiszentgyörgy, 2006. 06. 24.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO