Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

NYÍLT LEVÉL - Dr. HABSBURG OTTÓ FŐHERCEGNEK

Excellenciás Uram!

Az egyik erdélyi napilapnak nemrég adott interjújában az erdélyi magyarság helyzetével és székelyföld autonómiájával kapcsolatban tett megállapításai késztetnek a nyílt levél megírására.
Excellenciád az erdélyi magyarság mai helyzetében jó jelnek, „soha nem hitte volna” eseménynek tekinti, hogy Romániában a román kormányfő helyett egy magyar nemzetiségű miniszterelnök-helyettessel tárgyal, hogy több miniszter magyar, hogy „sok helyen a hatóságoknál magyarul is el lehet járni”. 

Az erdélyi magyarság és ennek részeként a székelység 86 éve él kiszolgáltatottságban és alárendeltségben. A magyar nemzetiségűek részvétele a romániai hatalomban nem szüntette meg az említett kiszolgáltatottságot, a kollektív jogok hiányát! 

Excellenciád kijelenti, hogy „nem híve a területi autonómiának”, nem érti „milyen megoldást nyújt egy székelyföldi területi autonómia” az Erdélyben szétszórtan, kisebbségben élő magyaroknak és a moldvai csángóknak.

A magyar nemzet történelmét és így bizonyára a székely népét ismerve, Excellenciádat nem kell emlékeztetnem, hogy a székelyek gyepűvédőként mindig a magyar nemzet védelmében cselekedtek! Vissza kell emlékeznünk a székely nép ezer éves múltjára Székelyföldön, a székely székek területi autonómiájára és Székelyföld önállóságára, amellyel közel 700 éven át rendelkeztek! A magyar nemzeti önazonosságot magáénak valló székely nép mindig küzdött és most is küzd szabadságáért, önrendelkezési jogának szabad megéléséért. A székely nép soha nem mondott le és nem mond le önrendelkezési jogáról és a történelmi Székelyföld autonómiájáról! 

Az erdélyi magyarságnak személyi elvű autonómiára van szüksége, mely közösségi önkormányzás és a legbiztosabb támaszt éppen az autonóm Székelyföldtől kaphatja!

Excellenciád említi az egyik bozeni (Dél-Tirol) napilapot én megemlítem a bozeni Dr. Michl Ebner európai parlamenti képviselőt, aki egyik legkiemelkedőbb személyisége az autonóm Dél-Tirolnak és az Európai Parlamentben egyik legkövetkezetesebb támogatója Székelyföld autonómiájának! Így is lehet cselekedni: Dél-Tirol autonómiájáért való küzdelmét megélve, segíteni és megérteni a székely népnek Székelyföld autonómiájáért való küzdelmét! Európa kiemelkedő személyiségeként elfogadni és támogatni a székely nép jogát az önrendelkezésre és Székelyföld autonómiájára!

A Székely Nemzeti Tanács, a székely nép felhatalmazásából, közképviseletet gyakorolva, a demokratikus eszközöket felhasználva, immár két és fél esztendeje küzd az önrendelkezéséért, Székelyföld autonómiájáért. Miután a Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezésünket a Parlament visszautasította, a helyi népszavazás kiírására vonatkozó helyi tanácsi határozatokat Székelyföld autonóm régió létrehozása tárgyában bírósági határozatokkal semmisítették meg, a 2006. március 15. Székely Nagygyűlés kiáltványban erősítette meg a székely nép akaratát Székelyföld autonómiájára, 2006. június 18-án pedig a széki küldöttek a Székely Nemzetgyűlésen határoznak az önrendelekés jogának érvényesítéséről, Székelyföld önkormányzásának alapelveiről.

A történelem megtanított arra, hogy egy nép csakis akkor lesz szabad, ha következetesen képviseli akaratát és a rendelkezésére álló eszközökkel, tántoríthatatlanul küzd alapvető közösségi emberi jogaiért!

Ma a székely nép legfontosabb követelése Székelyföld autonómiájának törvény általi garantálása, amely szabadságának, teljes és tényleges egyenlőségének záloga! Ezáltal szűnik meg evszázados kiszolgáltatottsága, ezáltal lehet teljes jogú tagja az európai népek békés együttműködését elősegítő Európai Uniónak.


Megkülönböztetett tisztelettel,

Dr. Csapó I. József, 
A Székely Nemzeti Tanács elnöke 

2006. május 30.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO