Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Nyílt levél
Magyarország kormányának 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek 

A Magyar állam gyakoroljon védőhatalmi státust Székelyföld felett

Tisztelt miniszterelnök úr!

Székelyföld ma is többségben levő őshonos közössége, a székelység, sok évtizedes kiszolgáltatottság és alárendeltség után, kinyilvánította jogát e történelmi régió autonómiájára.
A romániai hatóságok ez idáig a Székelyföld autonómiájára irányuló minden kezdeményezésünket visszautasították, nem vették és nem veszik figyelembe jogkövetelésünket, az Európai Parlament felszólítását, az Európa Tanács határozatait. 
A székelység soha nem mond le a teljes és tényleges egyenlőségét szavatoló belső önrendelkezéshez való jogáról, Székelyföld autonómiájáról !
Felkértük az ENSZ Biztonsági Tanácsát és az ENSZ Főtitkárát, tekintse kiemelt megelőző megoldásnak Székelyföld helyzetének rendezését és járuljon hozzá Székelyföld autonóm státusának nemzetközi felügyelettel való rendezéséhez.
Felszólítjuk Magyarország Kormányát, tegyen eleget a nemzetközi dokumentumok értelmében anyaországként megillető hatásköreinek, valamint alkotmányos kötelességének,
  • támogassa az ENSZ Biztonsági Tanácsa és Közgyűlése előtt a magyar nemzetiségű székelység közakaratát Székelyföld autonómiájára,
  • kössön nemzetközi megállapodást Romániáva, Magyarország védőhatalmi státusának gyakorlására Székelyföld felett,
  • mint az Európai Unió tagja, igényelje az Európai Bizottság támogatását Székelyföld autonóm státusának rendezéséhez, továbbá a történelmi Székelyföld eurorégióvá minősítéséhez!


Dr. Csapó I. József,
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

2006. február 27.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO