Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Nyílt levél. A Magyar Országgyűlésnek

Magyarország Országgyűlésének, az országgyűlési képviselőknek alkotmányos kötelességük fellelősséget érezniük a határon kívüli magyarság iránt!

Az Európai Parlament, a Románia EU-hoz való csatlakozásáról szóló 2005. április 13-án jóváhagyott Jelentésében, határozottan megfogalmazta, hogy az erdélyi magyarság védelmére, az önkormányzás és a szubszidiaritás elveinek tiszteletben tartásával, különleges intézkedéseket kell foganatosítani. E téren, ez ideig, egyetlen lépés nem történt!
Az erdélyi magyarság, a székelység, közösségi jogaitól megfosztottan, másodrangú polgárként él szülőföldjén, amelyhez ezer éves történelmi múlt köti. 

Románia Képviselőházának Közigazgatási Bizottsága szeptember 22-én vita nélkül utasította vissza a Székelyföld autonómia-statútumáról szóló törvénytervezetet, éppen most, amikor az Országgyűlés Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozására vonatkozó törvényjavaslat megszavazására készül. Így akar Románia bejutni az Európai Unióba!

Románia bíróságai és fellebbviteli bíróságai, végleges döntéssel most semmisítik meg azokat a tanácsi határozatokat, amelyek a Székelyföld közigazgatási régió törvény általi létesítéséről szóló helyi népszavazások kiírására vonatkoznak. Tehát a székelység az önkormányzáshoz való jogát még a népszuverenitás alapvető eszköze révén, helyi népszavazáson sem nyilváníthatja ki! Így akar Románia bejutni az Európai Unióba!

Székelyföld mai is 76 százalékos többségben levő őshonos közösségének létfeltétele a történelmi régió újralétesítése, az Európai Unióban élő autonóm közösségek által gyakorolt önkormányzási hatáskörökkel való felruházása!

Arra kértük az Európai Uniót, az Európai Parlamentet, hogy Románia addig ne lehessen az EU tagja, amíg Székelyföldnek nem szavatolnak autonómiát!

Tisztelettel arra kérjük az Országgyűlés nagyrabecsült tagjait, hogy Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló törvényjavaslatot majd akkor szavazzák meg, amikor Románia területi önkormányzást szavatol Székelyföldnek és személyi elvű autonómiát az erdélyi magyarságnak

Megkülönböztetett tisztelettel,

Dr. Csapó I. József,
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

2005. szeptember 24.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO