Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Ma, október 29-én, Székelyföld Autonómiájának Napján azért gyűltünk össze – székelyek és a velünk szolidáris közösségek tagjai –, hogy ismételten kinyilvánítsuk igényünket Székelyföld területi autonómiájára.

Szembenézve mindazzal a nehézséggel, amelyet a háborús infláció okoz Székelyföld népének, átélve a nemzetközi élet minden feszültségét, megerősítjük, hogy nem változott elkötelezettségünk az autonómia iránt. Ismételten kijelentjük: Székelyföld területi autonómiája a béke, a biztonság és a jólét záloga, egy olyan jogi keret, amely garantálja Székelyföld polgárainak a teljes és tényleges egyenlőségét.

Románia Kormányának és Parlamentjének

Tájékoztatásképpen: Klaus Iohannis államfőnek

Ma, 2023. március 10-én, Marosvásárhelyen összegyűlt székelyek és a velünk szolidaritást vállalók itthon és szerte a világban, tántoríthatatlanul, a jog és a demokrácia útját járva, egyhangúlag és ismételten nyilvánítjuk ki akaratunkat: követeljük Székelyföld területi autonómiáját! A Székely Szabadság Napja az emlékezés, de ismételten a jogkövetelés napja is.

Változatlanul kijelentjük: Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát! Székelyföld autonómiája – hasonlóan az európai gyakorlathoz – azt jelenti, hogy a szülőföldjén többségi székely-magyar közösség joga és tényleges képessége saját felelősségére és az egész régió érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, Székelyföld területén élő minden nemzeti közösség érdekében. Ez Románia érdekeit is szolgálja. Az autonóm régió az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő demokratikusan választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, ennek megfelelő közjogi státussal és jogosítványokkal rendelkezik.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

            Azzal a szándékkal írunk Önnek, hogy támogassuk a román kormányt az ország nemzetközi presztízsének megerősítésére irányuló erőfeszítéseiben, Románia nemzetközi fórumokon való hitelességének teljes helyreállításával. Őszintén szeretnénk, hogy Románia integrálódjon a schengeni térségbe, és úgy gondoljuk, hogy a siker egyik alapvető feltétele a valódi imázs: Románia olyan ország, amely teljes mértékben tiszteletben tartja nemzetközi kötelezettségvállalásait, és ezért kész őszinte és hatékony együttműködésre a schengeni térség valamennyi országával. A csatlakozás feltételeit egy szabálycsomag tartalmazza, amelyen a román hatóságok 11 éve dolgoznak, és sokat tettek a teljesítésükért.

Tisztelt Külügyminiszter Úr!

Románia Parlamentjében Radu Cristescu kormánypárti képviselő felszólalásában olyan megengedhetetlen kijelentések hangzottak el, amelyek ellentétesek Románia Európai Uniós tagságával, és meggyőződésünk szerint Románia külpolitikájával is. 

Ma, október 31-én, Székelyföld Autonómiájának Napján azért gyűltünk össze – székelyek és a velük szolidáris közösségek tagjai –, hogy ismételten kinyilvánítsuk igényünket Székelyföld autonómiája iránt.

Az elmúlt egy évben a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtését sikerrel zártuk, és soron következik, hogy az Európai Bizottság sikeresnek nyilvánítsa a kezdeményezést.

- Levél Debrecenbe -

A Székely Nemzeti Tanács nevében köszöntöm a VII. Debreceni Székely Napok minden résztvevőjét, és kifejezem köszönetemet a debreceni polgároknak, hogy hozzájárultak a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés sikeréhez.  Öt esztendővel ezelőtt az V. Debreceni Székely Napok alkalmával írt levelemben a napi politikai aktualitás késztetett arra, hogy kitérjek egy nagyon régi és megkérdőjelezhetetlen alapigazságra: a székelység érdeke, hogy Magyarország erős és független állam legyen, a nemzet sorsát érintő döntéseket pedig Budapesten hozzák meg. A világban zajló politikai folyamatok, de a mi helyzetünk alakulása is arra ösztönöz, hogy ezt az alapigazságot megismételjem, aláhúzzam, és a levelem kulcsmondatává tegyem. 

kepdebrecen

„Égetően sürgős tennivalókra, időszerű kérdésekre próbáltam ráterelni a közfigyelmet” - írta egy nyolc évvel ezelőtti bejegyzésében, az idei Székely Szabadság Napjára készülve pedig, ezt a címet adta közleményének: Egy közösség jövője hitre és eszményekre épül.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Egy európai polgári kezdeményezés képviselőjeként fordulok Önhöz. A kezdeményezés neve: Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért.

Spoštovani gospod premier,

na Vas se obračam kot zastopnik evropske državljanske pobude. Naslov pobude je Kohezijska politika za enakost regij in trajnost regionalnih kultur.

Ma, október 25-én, Székelyföld Autonómiájának Napján azért gyűltünk össze – székelyek és velük szolidáris közösségek tagjai – , hogy ismételten kinyilvánítsuk igényünket Székelyföld autonómiája iránt.

Most, amikor megerősítjük ezt a nemzetközi jogon alapuló követelésünket, egy fokkal nagyobb a visszhangja szavainknak, mint egy évvel ezelőtt. A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését azóta több mint egy és negyedmillióan támogatták szerte Európában. Teljes mellszélességgel mellénk állt az anyaország és az elcsatolt országrészek lakossága. Folyamatban van az aláírásgyűjtés, ugrásszerűen emelkedett a spanyolországi támogatók száma a katalánoknak, baszkoknak köszönhetően, és növekszik a svédországi magyaroktól és számiktól kapott támogató nyilatkozatok száma.

Tisztelt Elnök Úr!

Május 14-én Önöktől azt kértük, hogy vizsgálják meg Klaus Iohannis román államelnök magyarság ellen uszító videóüzenetét, és vonják vissza a Nagy Károly-díj odaítélését szavatoló döntést, mivel a román államelnök méltatlan lett erre a kitüntetésre.

Tisztelt Elnök Úr!

Tudomásul vettük, hogy múlt hét pénteken (június 19) az Európai Parlament megszavazta az európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtési határidejének meghosszabbítását. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a Tanács egy későbbi ülésén egyetért a javaslattal, megszülethet egy ideiglenes rendelet, amely 2020. május 7-től kezdődő, visszamenőleges hatállyal hat hónapos hosszabbítást biztosít a nemzeti régiókról szóló kezdeményezéshez szükséges aláírások összegyűjtésére, azok tagállami ellenőrzésére és igazolására.

Románia Kormányának és Parlamentjének
Tájékoztatásképpen: Klaus Iohannis államfőnek

Ma, 2020. március 10-én, a Székely Szabadság Napján összegyűlt székelyek és a velünk szolidaritást vállalók itthon és szerte a világban, tántoríthatatlanul, a jog és a demokrácia útját járva, egyhangúan és ismételten nyilvánítjuk ki akaratunkat: követeljük Székelyföld területi autonómiáját! A Székely Szabadság Napja az emlékezés, de ismételten a jogkövetelés napja is.

Levél az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt küldöttgyűlésének

A Székely Nemzeti Tanács megalakulásakor egyetlen célt tűzött maga elé, Székelyföld területi autonómiáját. Az elmúlt 17 évben számtalan ellenvéleménnyel kellett megküzdenünk. Ezekből egyet emelnék ki, egy olyan rosszul értelmezett politikai pragmatizmust, amely a fenti kitűzött célt kivitelezhetetlennek tartja, és a székelyeket arra ösztönzi, hogy mondjanak le erről. Mit jelent az, hogy rosszul értelmezett politikai pragmatizmus? Értelmezhető jól és helyesen, szigorúan az ésszerűséghez kötött jövőkép? Meggyőződésem, hogy igen, de csak abban és csak abban az esetben, ha az alárendelt a nemzettudatnak, az autonómia gondolatának és a népszuverenitás.

Erdély keresztény, magyar gyülekezeteihez

2019. május 7-én az Európai Bizottság nyilvántartásba vette a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című polgári kezdeményezést. Ezzel a kezdeményezéssel az volt a célunk, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Ezt azt jelenti, hogy ezen régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg.

Ma, október 27-én, Székelyföld Autonómiájának Napján összegyűlt székelyek ismételten kinyilvánítjuk igényünket Székelyföld autonómiája iránt. Egy olyan évben erősítjük meg ezt az akaratot, amikor folyamatban van az aláírásgyűjtés a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének támogatására. Az idén a nemzeti régiókban szervezett bármilyen rendezvény hangsúlyosabban jelöli meg több európai nép önrendelkezés iránti akaratát. Újra és újra elmondjuk, hogy legyen szó akár államon belüli önrendelkezésről, vagy akár függetlenségről, az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését, amely szerint ez a jog kizárólag csak az államok népességét illeti meg. Hihetetlen és elfogadhatatlan, hogy a 21. században a börtönt találja Spanyolország is és Románia is az egy tömbben élő nemzeti közösség legitim törekvéseire adandó megtorló válaszként. Koncepciós perek áldozatai a katalán vezetők és az úgynevezett székelyföldi terrorperben elítélt fiatalok. A demokrácia elkötelezettjeiként elutasítjuk a diktatúra módszerének visszatérését, és határozottan tiltakozunk, hogy az Európai Unió államaiban ismételten az állami terror politikai perekben marasztaljon el ártatlan embereket.

Nyílt levél Karsay Ferencnek, Budafok-Tétény polgármesterének

Tisztelt Polgármester Úr! Gratulálok a választási sikerhez, örvendve annak, hogy egyik hűséges szövetségesünk változatlanul a helyén maradt. A Székely Nemzeti Tanács hálás Budafok-Tétény önkormányzatának, hogy elsőként tűzte ki a magyar önkormányzatok közül a székely zászlót székhelyének épületére.

A svédországi magyarokhoz!

A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének meghívására, 2012 januárjában végiglátogattam Norrköping, Helsingborg, Malmö, Ljungby, Halmstad, Göteborg, Stockholm magyar közösségeit. Előadásokat tartottam arról a polgári kezdeményezésről, amelyet hat évi jogvita után az idén sikerült nyilvántartásba vétetni az Európai Bizottsággal.

Petíció a Székely Szabadság Napján

Románia Kormányának és Parlamentjének

Tájékoztatásképpen: Klaus Iohannis államfőnek

Ma, 2018. március 10-én, Marosvásárhelyen összegyűlt székelyek és a velünk szolidaritást vállalók itthon és szerte a világban, tántoríthatatlanul, a jog és a demokrácia útját járva egyhangúlag és ismételten nyilvánítjuk ki akaratunkat: követeljük Székelyföld területi autonómiáját! A Székely Szabadság Napja az emlékezés, de ismételten a jogkövetelés napja is.

Románia elnökének, Klaus Johannis Úrnak

Tisztelt Elnök Úr!

Eltelt egy hét azóta, hogy Románia miniszterelnöke, Mihai Tudose a székely zászló használatáért akasztással fenyegette meg a székelységet. Ezalatt a hét nap alatt, sem Ön, sem más állami intézmény nem határolódott el a nemzeti gyűlölködésre uszító kijelentéstől. Sem az Ön, sem más állami intézmények felelősségét nem csökkenti Mihai Tudose lemondása!

Levél román demokratáknak

A közvélemény az elmúlt napokban a román miniszterelnök olyan kijelentését ismerhette meg, amely nem hoz dicsőséget Romániának. Mi több, a Mihai Tudose által megfogalmazott fenyegetés a székelyek címére, súlyos megsértése a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáinak. 1989-ben azért vonultunk az utcára Temesváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Bukarestben és más városokban, hogy jobbá tegyük az életet, és lehetőséget kapjon minden román állampolgár, hogy félelem nélkül terjesszen elő terveket a demokrácia elmélyítéséért, és a jogállam megszilárdításáért.

Az régiók esélyegyenlősége megóvja Európa kulturális sokszínűségét

Nyílt levél Markku Markkula Úrnak,
a Régiók Bizottsága elnökének

Tisztelt Elnök Úr! 


Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács együttes ülésén két fontos, az Európai Unió regionális politikáját érintõ kéréssel fordul Önhöz, és az Ön által vezetett Régiók Bizottságához. 

Nyílt levél Klaus Iohannis úrnak, Románia elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

    Tegnap a Képviselõház - döntõ kamaraként - elfogadta a Területi-közigazgatási egységek saját zászlajának kitûzésére és használatára vonatkozó törvényt. A Székely Nemzeti Tanács már tavaly kifejtette a véleményét ezen törvénytervezetrõl, rámutatva, hogy egyetlen célja van: akadályozni Székelyföld zászlajának a kitûzését.
    Tekintettel arra, hogy az elfogadott törvény még homályosabb megfogalmazásokat tartalmaz mint az eredeti tervezet, megteremtve ezáltal a feltételeit a hatósági visszaéléseknek, kénytelenek vagyunk Önhöz fordulni azzal a kéréssel, hogy ne hirdesse ki ezt a törvényt. A kérésünket a következõkkel indokoljuk:
- Románia 1997-ben (a 199-es törvény által) ratifikálta a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját.

Nyílt levél Victor Ciorbea úrnak, a Nép ügyvédjének

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. 

Tisztelt Uram!

            Felhívjuk a figyelmét arra, hogy tegnap a Képviselőház - döntő kamaraként - elfogadta a Területi-közigazgatási egységek saját zászlajának kitűzésére és használatára vonatkozó törvényt.

Nyílt levél a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Bürójának

Jean-Claude Frécon,
Elnök Úr és
Andreas Kiefer,
Fõtitkár Úr figyelmébe

Tisztelt Elnök Úr, 
Tisztelt Fõtitkár Úr

Nyílt levél Gianni Buquicchio úrnak, a Velencei Bizottság elnökének

Tisztelt  Buquicchio úr!

            Nagyra értékeljük a múlt héten Strasbourgban elmondott beszédét, amelyben világossá tette az ukrán hatóságok számára, hogy az alkotmánymódosítás során kötelesek tiszteletben tartani az Európa Tanács dokumentumait. Ugyanakkor engedjen meg számunkra egy észrevételt: ugyan említett európai példákat is, amikor az Ukrajnában speciális státust igénylő régiók igényének jogosságáról beszélt, de Ukrajna viszonylatában csak a keleti régiókról beszélt, ahol fegyveres konfliktus tört ki. Feltételezzük, hogy nincs róla tudomása, de az ország egy nyugati régiója, a többségében ruszinok (nem oroszok) által lakott Kárpátalja lakossága egy 1991-ben szervezett hivatalos népszavazáson szintén a különleges jogállás mellett foglalt állást. Amennyiben Kárpátalját is megemlíti, akkor világossá tette volna mindenki számára, hogy a sajátos jogállás a megoldás (amint említette) minden ilyen esetben, nem csak azon régiók esetében, ahol fegyveres konfliktus tört ki.

Petíció a Székely Szabadság Napján

Románia Kormányának és Parlamentjének

Tájékoztatásképpen: Klaus Johannis államfőnek

Ma, 2015. március 10-én, több székelyföldi településen összegyűlt székelyek és a velük szolidaritást vállalók, a jog és a demokrácia útját járva egyhangúlag és ismételten  nyilvánítjuk ki akaratunkat: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját! Ezt teszik ma szerte a nagyvilágban gyülekezési jogukat szabadon gyakorló állampolgárok is, akik velünk együtt megértették a Székely Szabadság Napjának üzenetét: ez a nap nemcsak a székely vértanúkra való közös emlékezés napja, de a jogkövetelésé is Székelyföld jövőjéért, alapvető emberi jogaink gyakorlásáért.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO