Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Az elmúlt évben az uniós polgári kezdeményezés többször is a figyelem középpontjába került. Előbb a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), majd az erdélyi magyar közélet más szereplői is bejelentették, hogy élni kívánnak az új lehetőséggel.

Tisztelt Házelnök Úr, tisztelt Pártelnök úr, kedves vendégek, tisztelt küldöttek!

Székelyföld gazdaságilag is biztosan sikeres lesz, mert közös hagyományokon alapul és az európai példák is ezt igazolják – vélik az SZNT vezetői.

Kampánynak, reklámnak értékelte az elmúlt időszak közigazgatási felhajtását a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, Bíró Zsolt, hiszen – mint mondta – eddig a román sajtó és a hivatalosságok „úgynevezett” Székelyföldről beszéltek/írtak, most pedig Székelyföldet emlegetnek. Azt szorgalmazzák, hogy az uniós elvekkel összhangban kérdezzék meg a helyi lakosságot, hova akarnak tartozni.

Maros megye nem egyenlő Marosszékkel
Elutasítja a PD-L 8 óriásmegyés, az államfő 8+2 megyés, valamint az RMDSZ 16 térséges közigazgatási-területi felosztását az SZNT, mivel úgy véli, nem az 1968-ban mesterségesen megállapított, jelenlegi megyehatárokban kell gondolkodni.

Tisztelt küldöttek!

Székely-magyar testvéreim!

Hölgyeim és uraim!

Elnök urak, kedves vendégeink, tisztelt Székely Nemzeti Tanács!

Makfalva Község Székely Tanácsa – a Székely Nemzeti Tanács támogatásával – 2011. május 28-án, szombaton, székely majálist szervezett az egykori Czigler-kert területén. A rendezvény közéleti tartalma Székelyföld autonómiájának kivívása, jelmondata pedig egy történelmi gyökerű tény, miszerint: „Marosszék Székelyföld része”. A nyilvános rendezvényen minden érdeklődőt szívesen láttak, akik számára nem közömbös Székelyföld magyar jövője. A majális programját Kis Károly lelkipásztor, Makfalva Székely Tanácsának elnöke nyitotta meg. A rendezők a meghívottak számára is megszólalási lehetőséget biztosítottak, ezek között hangzott el az alábbi hozzászólás:

Ünneplő székely barátaim, kedves marosszékiek, hölgyeim és uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az autonómia jogszerű, célszerű és korszerű – fogalmazta meg Marosvásárhelyen Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, aki a Kultúrpalotában vette át a Székely Nemzeti Tanács által odaítélt Gábor Áron-díjat. A székelyek örök szabadságvágyának helyszíne a Posta-rét – utalt beszédében a székely vértanúkra a házelnök. Az 1854. március 10-én kivégzett széki főparancsnokok története a negyvennyolcas szabadságeszmék továbbélését példázza. A székelyek szabadság és önrendelkezés iránti vágya lehetett az a titokzatos erő is, ami 8 évvel ezelőtt újraélesztette a Székely Nemzeti Tanácsot, hogy immár a XXI. század kihívásaihoz igazodva képviselje a székelyföldi magyarok önrendelkezés iránti vitathatatlan jogát.

Kedves, ünneplő marosvásárhelyiek!

Testvéreim, barátaim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, emlékezõ marosvásárhelyi magyarok

Engedjétek meg, hogy egy kortalannak tekinthetõ idézettel kezdjem megemlékzõ beszédemet:

A Székely Nemzeti Tanács mindhárom határozatát elfogadták a testület pénteki budapesti ülésén.

A Székely Nemzeti Tanács Budapesten, az Országházban tartott gyűlésén 270 küldött újította meg 2003-ban tett fogadalmát, s kötelezte el magát az önrendelkezés megteremtése mellett. Felkérték a magyar kormányt, támogassa minden rendelkezésére álló eszközzel Székelyföld autonómiatörekvését, s fordítson kiemelt figyelmet a székelységgel való kapcsolattartásra. Kinyilvánították: a magyar EU-elnökség idején kapjon fokozott figyelmet az EU tagállamainak őshonos nemzeti, etnikai és nyelvi közösségei védelme. Határozatot fogadtak el a Székely Nemzeti Tanács történelmi folytonosságáról az 1918. november 19-én Budapesten és a 2003. október 26-án a székely városok és közösségeik akaratából létrehozott Székely Nemzeti Tanácsok között.

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács, Kedves Magyar Barátaink!

Magyar köztársasági elnökként mindig nagy öröm számomra, ha magyarokkal találkozom a nagyvilágban és ha Budapestre, a nemzet fővárosába látogat bárki, aki határainkon kívül él.

Tisztelt Házelnök Úr, nagykövet urak, kedves meghívott vendégeink, tisztelt küldöttek!1

Az európai integráció nem képzelhető el nemzeti integráció nélkül – mondta Kövér László házelnök a Székely Nemzeti Tanács pénteki ülése előtt tett sajtónyilatkozatában. A tanács és a székelyek életében nagy jelentőségű a pénteki nap.

Tisztelt Köztársági Elnök úr! 1
Tisztelt Rektor úr, kedves meghívott vendégek!

Mentorát kereste és találta meg a Székely Nemzeti Tanács az anyaországi küldöttségben — miként kiderül a hírből, mely szerint a strasbourgi székhelyű Európa Tanácsban ezentúl a magyarországi képviselők fogják pártját az SZNT kezdeményezéseinek.

Döntést hozott a Segesvári Ügyészség a makfalvi zászlóügy kapcsán. Immár zavartalanul loboghat az, nem csak Makfalván, hanem a történelmi Marosszék bármely településén.

Mint ismert, tavaly decemberben a makfalvi polgármester feljelentése kapcsán rendőrségi vizsgálat indult azon hat helyi MPP-s tanácsos ellen, akik kitűzték a zászlót a polgármesteri hivatal épületére. A rendőrség az ügyészséghez fordult annak megállapítását kérve; sérti-e a román törvényeket az eset? Az ügyészség válaszlevelében megállapítja: a szóban forgó zászló egy történelmi közösség szimbóluma. Továbbá azt is leszögezi, hogy a zászló nem minősül fasisztoid, rasszista illetve xenofób szimbólumnak, tehát nem esik a tiltott jelképek használatát szabályozó törvény hatálya alá sem.

A Segesvári Ügyészség minap nyilvánosságra került végzése döntő fordulatot hozhat a székely zászló kifüggesztésének ügyében. Úgy tűnik elhárulnak az eddig indokként felhozott akadályok a székely szimbólum használata elől. Az ügyészségi határozat egy történelmi közösség jelképének nevezi a székely zászlót.

Augusztus 28.-án, szombaton falunapot tartanak Havadtőn. Az ünnepség délelőtt 10 órakor hálaadó istentisztelettel és úrvacsoraosztással kezdődik a református templomban, ezt követően kopjafát avatnak a templom udvarán.

A székely kapu jel és jelkép – egyben. Jelet állítani pedig mindig ünnepi pillanatnak számít. Így volt ez a Küküllő menti Gyulakután is szombat délelőtt, amikor a falunapok keretében köztéri székely kaput avattak. Az esemény ugyanakkor kettős ünnepnek is minősül. Nagy megtiszteltetés a gyulakutaiaknak, hogy ide látogatott a Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László – fogalmazott a község polgármestere, László Árpád a magyarországi vendéghez intézett köszöntőbeszédében.

Bernard Le Calloc'h 85 évesen saját autójával, egyedül érkezett Párizsból

Alkategóriák

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO