Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Nem hagyja annyiban a március 10-i marosvásárhelyi autonómiatüntetés hatósági megtorlását az Európai Szabad Szövetség (EFA).

Újabb levélváltás történt az Európai Szabad Szövetség (EFA) elnöke és a bukaresti belügyminisztérium között: Francois Alfonsi a székely szabadság napján kirótt tömeges bírságok kapcsán kért magyarázatot a román hatóságoktól.

Egy évet váratott magára a Székely Nemzeti Tanács időszakos kiadványa, a Székely Nép 9. számának a megjelenése, de bizonyára mindenki tudja, hogy a 40 000 példányban kinyomtatott és ingyenesen terjesztett újság nem tartalom, hanem anyagiak hiányában késett. Az új lapszám két fő téma köré csoportosítja írásainak jelentős részét.

Közel háromszáz résztvevő jelenlétében tartották szombat délután a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban a nemzeti össze­tartozás napi megemlékezést. A Sepsiszéki Székely Tanács által szervezett rendezvényen többen felszólaltak, és verseket, népdalokat is hallgathattak az érdeklődők, ezt követően pedig az unitárius templomban ökumenikus istentisztelettel és a Székely Mikó Kollégium diákjainak kulturális műsorával folytatódott a trianoni megemlékezések sorozata.

Feljelentést tett a Maros megyei csendőrség ellen az Országos Korrupcióellenes Ügyészségen (DNA) a Siculitas Egyesület. A székely szabadság napi felvonulás szervezője a kedden benyújtott panaszban hívja fel a vádhatóság figyelmét a csendőrparancsnokkal kapcsolatosan felmerült kérdésekre. A beadvány szerint ugyanis a parancsnok hivatali hatalommal való visszaélést és okirat-hamisítást követett el.

A székely szabadság napján tartott marosvásárhelyi felvonulás szervezéséért, illetve a felvonuláson való részvételért kiállított 67 bírságolási jegyzőkönyv megsemmisítését kérte a marosvásárhelyi bíróságtól az érintettek ügyvédje.

Legalább 30 busz indul majd a nyolc székely székről Marosvásárhelyre március 10-én a székely szabadság napjára, iratkozni lehet a Székely Nemzeti Tanács irodáiban, de a Demokrácia Központokban is. A székely vértanúkra való megemlékezésen, valamint az azt követő tiltakozó felvonuláson és tüntetésen való részvételre buzdítottak tegnapi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatójukon az SZNT, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Polgári Párt, az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői. Az eseményen az RMDSZ képviselője is részt vett: ismételten Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármesterjelöltre hárították annak eldöntését, hogy mozgósítanak-e vagy sem.

Marosvásárhely polgármestere fellebbezett a bírósági ítélet ellen, mely őt a székely szabadság napja rendezvényeinek tudomásulvételére kötelezte, de a tömegrendezvény időpontja előtt nem születhet már jogerős ítélet az ügyben – jelentette be Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke tegnapi marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján.

Semmilyen peres fejlemény nem akadályozhatja meg, hogy március 10-én, a székely szabadság napján az SZNT megtartsa a bejelentett marosvásárhelyi megemlékezést és tiltakozást – nyilatkozta tegnap Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, miután kézhez kapta annak az ítéletnek az indoklását, amelyben a törvényszék a székely szabadság napja rendezvényeinek tudomásulvételére kötelezi Dorin Florea polgármestert.

Tisztelt Konzul Úr, tisztelt emlékezõ marosvásárhelyiek, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim!

A székelyek elleni 1764-es madéfalvi vérengzés 252. évfordulója előestéjén tartott megemlékezést a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) tegnap a marosvásárhelyi kultúrpalotában. A negyedszer megszervezett rendezvényen ez alkalommal is nagy számban megjelentek az egykori székely főváros lakói.

Búcsú Márton Zoltántól

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosvásárhelyi szervezete Szent István napján jól sikerült redezvénnyel emlékezett meg az államalapító király koráról, valamint intelmeiről a marosvásárhelyi Színház téren.

A Duna TV Heti Hírmondó címû mûsorának augusztus 24.-i adásában hangzottak el ezek:

Riporter: Az RMDSz illetve ön úgy látja, hogy alkotmánymódosítás nélkül nem lehet autonómiát kivívni? Az SZNT azt hangoztatja, hogy de igenis lehet.

Áprilisban kelt levelében Izsák Balázs azt kérte a román kormányfõtõl, hogy lépjenek vissza abból a perbõl, amit Dabis Attilával az Európai Bizottság ellen indítottak, azért, mert az elutasította a nemzeti régiókra vonatkozó polgári kezdeményezés bejegyzését. Bukarestben jó sokáig gondolkoztak a válaszon, ami ilyen körülmények között alapos, megfontolt és higgadt is lehetne. De nem az. Sokkal inkább újabb bizonyíték arra, hogy a közmondásosan ügyes, okos és hatékony román diplomácia ma már csak egy mítosz.

Amint látjuk, támadásba lendültek a prefektusok… Ők, a vélt román érdek védel­me­zői az „alkotmányosság” mögé bújva kísér­lik meg a magyar megmaradás megakadályozását.
Mert – kedves barátaink, tisztelt önkormányzati vezetők, polgármester urak – csak mi harcolhatjuk ki gyermekeink, uno­káink számára, hogy magyarként élhessenek őseik földjén! Ez más­képp nem fog sikerülni, csak ha cselekszünk!

A hatalom dühödt harcot folytat a székelyek jelképei ellen

Amióta a háromszéki prefektus futószalagon és számolatlanul indította a zászlópereket, azóta újra és újra felveti hol ez, hol az az RMDSZ-es politikus, hogy a megoldás egy törvény, ami biztosítja a zászlóhasználat jogát. Ezzel szemben többen - köztük magam is - hangot adtunk annak a meggyõzõdésünknek, hogy ez nem felesleges, hanem egyenesen káros lenne, hisz ma nem létezik olyan jogszabály, aminek alapján joggal léphetne fel bárki a székely zászló ellen, s ez a természetes és normális állapot. Ismerve ugyanis a román politikusokat, egy zászló-törvényt garantáltan arra használnának fel, hogy a mostani szabadságot valamiképpen korlátozzák.

Tisztelt emlékezõ közösség, kedves vásárhelyiek, székely-magyar testvéreim!

Legyünk most bárhol is, itt a Postaréten vagy bárhol a nagyvilágban, most lelkünk összekapaszkodik és szívünk együtt dobban. Idézzük meg együtt nagy költõnk, Szilágyi Domokos Prófétáját:

Székely Nemzeti Tanács
eIzsák Balázs elnök úrnak
Marosvásárhely

Tisztelt egybegyültek, ünneplő közösség!

Marosvásárhelyre figyel ma a világ!

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, emlékező gyülekezet!

A napokban több olyan hír jelent meg a sajtóban, amelyek igen fontos és nagy közérdeklõdésre számot tartó témákról szóltak. Konkrétan Székelyföld autonómia statútumáról, a Székely Szabadság Napjáról, illetve a Székely Nemzeti Tanács elnökének az önkormányzatokhoz intézett nyílt levelérõl, amelyben azt kéri tõlük, hogy hozzanak határozatot Székelyföldet érintõ fontos kérdések ügyében. Ami számomra szemet szúrt, az a mód, ahogy vezetõ RMDSZ-es politikusok megnyilvánultak ezekben a témákban.

Tisztelt Házelnök Úr, fõtisztelendõ és nagytiszteletû fõ esperes és esperes urak, emlékezõ marosvásárhelyi magyarok, tisztelt hölgyeim és uraim!

Ma már román szövetségesek is segítik a székelység önrendelkezési törekvéseit – mutatott rá a Székely Nemzeti Tanács elnöke

 

A legszerencsésebb nevű város Románia területén Arad: egyfor- mán írják nevét magyarul és románul is. Az, hogy Arad hallatán egészen más jut eszébe a magyar embernek, mint a románnak, már más lapra tartozik.

Honfitársak, testvéreink a bajban, a kor szorításában, a túlélés reménységében, a megmaradni akarásban – ha más oldalról nézve is, más arccal, más lélekkel, más nyelv szavaival is fogalmazzuk meg – egyek vagyunk.

Október 27-én, ezen a csodaszép őszi napon jó volt magyarnak lenni! Jó volt hasonlóan gondolkodó, hasonlóan érző, közös sorsot élő, közös vágyaktól feszülő lelkű emberekkel együtt menetelni.

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!

Alkategóriák

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO