Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Az Európai Parlamentben az állam nélküli nemzetek és a kisebbségben élő európai népek politikai képviseleteit tömörítő Európai Szabad Szövetség /EFA/ a felvidéki Komáromban tartotta kihelyezett ülését, amelyen részt vett az Erdélyi Magyar Néppárt is. Az EFA támogatásáról biztosította a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését.

A komáromi EFA-tanácskozás a most alakuló új Európai Bizottság, valamint az Európai Parlament előtt álló ötéves időszak kisebbségvédelmi elképzeléseit vette számba, amelyek az EFA vezetői szerint meghatározóak lesznek az Európai Unió területén élő őshonos kisebbségek életére és jövőjére nézve. Az Európai Szabad Szövetség keretében tevékenykedő rendezetlen jogállású, állam nélküli európai nemzetek és népek pártjainak képviselői kitartanak követelésük mellett, hogy az Európai Unió jogi keretek között szavatolja a kisebbségek szabad fejlődését. HIRDETÉS Az EFA 2019-es állásfoglalása szerint e törekvésnek az alapja csakis az önrendelkezéshez való jog lehet. A szövetség új vezetősége kiemelt figyelemmel követi a kisebb és sérülékenyebb kisebbségi népcsoportok gondjait is. Prioritással kezeli pártjaikat, és politikai irodája kihelyezett ülések keretében támogatja munkájukat. Szilágyi Zsolt: Közép-Európa más A komáromi Tiszti Pavilonban megtartott kétnapos tanácskozás az önrendelkezési törekvésekről, az autonómiáról és a közösségi jogok érvényesítési lehetőségeiről szólt az új uniós politikai vezetés körülményei között. Az EFA közép-európai csoportja Patfürdőn tartott tanácskozásán több Kárpát-medencei és dél-tiroli autonomista párt is részt vett, közöttük a felvidéki Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, illetve az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). Az esemény házigazdája a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség volt, az európai pártszövetségben pedig az idén tavasszal megrendezett közgyűlésen döntöttek a kelet-európai csoport megalakításáról. A jelenlévő pártelnökök a közép-európai térség kisebbségeinek közös érdekérvényesítéséről folytattak eszmecserét a helyi politikai sajátosságokra való tekintettel. „Európa különféle népekből áll, amelyek hozzájárultak a történelem alakulásához. Csakis az »egységesen a sokféleségben« jelszó alapján lehet térségünkben békét és demokráciát építeni, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása mellett. Európai politikai közösségünk, az Európai Szabad Szövetség mindazon népek hangja, amelyek jogaik elismeréséért harcolnak a központi államokkal szemben. Legfontosabb követelésünk az önrendelkezési jog, vagyis az, hogy minden nép maga dönthessen sorsa alakulásáról” – fogalmazott Szilágyi Zsolt az Erdélyi Magyar Néppárt képviseletében. Az erdélyi helyzetet ismertető politikus szerint a közép-európai térség számos kérdésben eltér a nyugat-európai helyzettől, ezért volt égető szükség az EFA-csoport létrehozására. A csoport célja a pártok határon átívelő szorosabb együttműködése, az erő koncentrálása, a politika koordinálása, illetve egymás politikai tevékenységének segítése. A Székely Nemzeti Tanács Sepsiszentgyörgyön gyűjti az aláírásokat a polgári kezdeményezéséhez • Fotó: SZNT A térség pártvezetőinek találkozóján elhangzott: az Európai Szabad Szövetségen belül a legfontosabb politikai célnak számító kisebbségi jogokkal, az oktatásüggyel, a nyelvi és kulturális kérdésekkel és a nemzeti (kisebbségi) régiók gazdasági problémáival kívánnak foglalkozni. Ezekről az EFA kongresszusa 2019 tavaszán döntött a pártszövetség kiáltványában megfogalmazott elvek alapján. Az új kelet-európai csoport azt kérte, hogy a hatékonyabb információáramlás és az érdekképviselet miatt politikai közösségüknek legyen állandó képviselője az EFA politikai bizottságában. Dabis Attila SZNT-megbízott az EFA segítségét kérte Másnap a Tiszti-pavilon dísztermében tartotta közös tanácskozását az Európai Szabad Szövetség /EFA/ politikai bizottsága és elnöksége, valamint az európai pártcsalád Közép-Európai Csoportja /CEG/. Elhangzott, a csoport megalakulását az is indokolttá tette, hogy a közép-európai térség népeinek történelme – vagyis a kisebbségek 100 éves története – egy sorsközösségbe, ezáltal pedig egy politikai érdekszövetségbe terelte őket. Dabis Attila a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) európai polgári kezdeményezését ismertette, amelynek célja az unión belüli Nemzeti Régiók létrehozása. Az SZNT megbízottja arra kérte az EFA vezetőségét, hogy a pártszövetség vállaljon szerepet polgári kezdeményezésük népszerűsítésében, illetve segítsen az aláírásgyűjtésben. A tanácskozáson részt vevő politikusok megerősítették: az EFA csatlakozik a kezdeményezéshez. Fehér Csaba, a házigazda Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke köszönetet mondott Lorena Lopez Delacalle elnökasszonynak, hogy a Felvidéket választották kihelyezett ülésük színhelyéül, Cristian Kollmannak a Süd-Tyroler Freiheit (a dél-tiroli tagpárt) elnökének a közép-európai csoport megszervezésért, az Erdélyi Magyar Néppárt volt elnökének, Szilágyi Zsoltnak pedig a sok éves barátságáért és együttműködésért. A tanácskozás záró részében elhangzott: az Európai Szabad Szövetség megerősödve áll elébe az új kihívásoknak. Ezek között elsőbbséget élvez a katalán helyzet és a katalán hazafiak meghurcoltatása kapcsán kialakított közös álláspont. A vízgazdálkodás is autonómiaügy A komáromi tanácskozás részletesen foglalkozott a klímaváltozás kérdéseivel is. A helyi és regionális vízgazdálkodás témakörét vezető Lorena Lopez de Lacalle, az EFA elnöke úgy fogalmazott, hogy ez a terület is az önrendelkezés részét képezi, hiszen a helyi gondokra a helyiek döntése alapján kell megoldást keresni. Giuseppe Micciarelli Nápoly, városi autonómia a polgárok önkormányzata által című előadásában a történelmi nevezetességgel rendelkező olasz város sajátos vízgazdálkodási tapasztalatait mutatta be. Előadásában Štefan Vaľo az Európai Vízmozgalom eddigi munkáját ismertette. A szakemberek tapasztalata szerint az áradások hatékony megelőzésének módszere az, ha a csapadékot a természetben, főleg erdei környezetben, víztározó gödrökben fogják fel, megakadályozva ezzel a csapadék gyors távozását és az árvizek kialakulását. Az előadó szerint az alkalmazás már pár év alatt jelentős környezetrehabilitációt eredményez. Krivánszky Miklós, Komárom(Ezt a cikket a Erdélyi Naplóról másolták: https://erdelyinaplo.ro/extra/europai-tamogatas-az-szekely-nemzeti-tanacs-polgari-kezdemenyezesehez?fbclid=IwAR3Qbm5NjMweADd2G3Wnp_gBCnnLDIC_8moGgIxGsAM_0x5x28RmH1JHT2A)

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO